JS podmínka v objektu

Například při posílání požadavků na API se přidávají různé parametry. Třeba u fetch to může být metoda, kterou se má požadavek odeslat:

fetch(url, {
  method: 'POST'
})

Jak ale metodu nastavovat na POST jen při splnění podmínky?

Užitečný je pro tento případ tzv. spread operátor... (hodí se i pro klonování objektů).

Jedna možnost je použít ternární operátor ?:

fetch(url, {
  ...(podminka ? { method: 'POST' } : [])
})

A nechat pomocí spread operátoru rozbalit třeba prázdné pole, prázdný objekt, null nebo třeba nějaké číslo.

Nebo rovnou celý zápis zkrátit na:

fetch(url, {
  ...(podminka && { method: 'POST' })
})

Díky tomu se vlastnost method vůbec nedostane do výsledného objektu.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře