Rozpoznávání hlasu

Pro usnadnění zadávání obsahu na web existuje Speech Recognition API. Díky němu je možné převést řeč na text a dále s ním na stránce pracovat.

Tím se otevírají možnosti jako je např. významné usnadnění vyplňování formulářů a podobně.

Podpora v prohlížečích

V květnu 2017 podporuje hlasové zadávání pouze Google Chrome. Ostatní prohlížeče ho buď vyvíjí (Edge, Opera), nebo zvažují vyvinout (Firefox).

Jelikož rozpoznávání funguje tak, že se vstup z mikrofonu odesílá na servery Google, které vrací výsledný text, musí si ostatní prohlížeče implementovat obdobnou serverovou službu.

JS API

Pro rozpoznávání slov je třeba použít JavaScriptové API.

Zjednodušené použití je následovné následovné. První řádek slouží k detekci podpory v prohlížeči. Rozpoznávání češtiny funguje relativně slušně.

if ('webkitSpeechRecognition' in window) {
 var speech = new webkitSpeechRecognition();
 speech.continuous = true; // Může se v mluvení navázat
 speech.lang = "cs"; // Nastavení jazyku
 speech.onend = function() {
  // Když se přestane mluvit
 }; 
 speech.onresult = function(e) {
  // Zpracování rozpoznaných slov
 };
 
 speech.start(); // Odstartuje rozpoznávání
}

Nepodpora v Opeře

Opera (alespoň verse 44) se tváří, že rozpoznávání podporuje, nicméně není tomu tak.

Aby se v Opeře nezobrazovaly ovládací prvky hlasového ovládání, je potřeba přidat ošklivou detekci tohoto prohlížeče, třeba:

var isOpera = window.opr && window.opr.addons;

Povolení v prohlížeči

Před započetím mluvení je nutné udělit stránce přístup k mikrofonu. To je poměrně logické, protože jinak by mohla webová stránka uživatele odposlouchávat.

Povolení rozpoznávání hlasu v Google Chrome

Odhad vs. finální výsledek

Rozpoznaná slova se dělí na dva typy: odhad a finální výsledek. Interpret jazyka je nejspíš schopný ze souvislého spojení slov odhalit kontext a dosáhnout tak lepších výsledků než ze samostatných slov.

Rozlišit tyto dva případy jde z JS vlastnosti isFinal jednotlivých výsledků.

Využití

Kromě prostého zadávání textu jde umožnit hlasem ovládat celou stránku, třeba podle vysloveného pokynu přecházet ze stránky na stránku.

Zadávání interpunkce

Asi největší slabina v zadávání delšího souvislého textu spočívá v interpunkci. Rozpoznávací server nedokáže správně umístit čárky v souvětích.

Řešení je asi jedině přidat do rozpoznávací metody klíčová slova tečka, čárka a podobně, která se převedou.

Převod textu na řeč

Zatímco převod hlasu na text není moc dobře podporovaný, obrácený postup – předčítání textu na stránce – je podporované mnohem lépe.

V češtině ale výsledky nejsou úplně přesvědčivé.

Překonaný atribut x-webkit-speech

V prohlížeči Google Chrome šlo ještě v roce 2014 automaticky běžný <input> proměnit na hlasově ovladatelný. V aktuálních versích Chrome to už ale nefunguje.

<input x-webkit-speech>

Rozpoznávání hlasu v Google Chrome

U takto označeného pole se potom objevovala ikonka mikrofonu. Živá ukázka (v novějších prohlížečích nefunguje):

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Čtení textu na webu

Přečtení textu webu

Jak obsah webové stránky přečíst hlasem.

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Komentáře