Drag & Drop přesouvání v JS

V některých situacích chceme uživateli umožnit přesun nějakého objektu po stránce.

Posun objektu v CSS

Před samotnou tvorbou JS přesouvání je nutné zvolit technické řešení přesunu v CSS. Nabízejí se dvě základní možnosti:

 1. Elementu přidat relativní posici a měnit mu jeho hodnoty top a left.

  position: relative;
  left: posunX;
  top: posunY;
 2. Přesouvat element CSS transformací.

  transform: translate(posunX, posunY);

První způsob pomocí relativního posicování má prakticky 100% podporu napříč prohlížeči. Přesun transformací funguje od IE 9, ale umožní přesouvat bez řešení typu posice a hlavně je lépe optimalisovaný s ohledem na výkon.

Prohlížeče si pro elementy přesouvané pomocí transform: translate vytvoří zvláštní vrstvu, což sníží náročnost na překreslování. U přesunu posicováním se musí změněná plocha v okolí přesouvaného elementu překreslovat, což u hodně komplikované stránky může znamenat pokles FPS (snímků za vteřinu).

Postup v JavaScriptu

 1. Připravíme si přesouvatelný element a potřebné proměnné.

  var presouvany = document.querySelector("#presouvany-element");
  var souradnice = {x: 0, y: 0}; // výchozí relativní umístění
  var posunSouradnice; // pro zjišťování posunu
  var puvodniSouradnice; // souradnice prvku před posunem
 2. Při události onmousedown (stisknutí tlačítka) se prvku, co má být možný přetahovat, přidá třída nebo vlastní atribut. Zároveň se do nějaké proměnné uloží relativní souřadnice prvku v době před posunem (při prvním přesunu to bude 0;0) a do další proměnné aktuální souřadnice kursoru.

  Aktuální souřadnice kursoru zjistíme například z event.pageX/event.pageY.

  presouvany.setAttribute("data-move", "");
  puvodniSouradnice = {x : souradnice.x, y: souradnice.y};
  posunSouradnice = {
   x: event.pageX,
   y: event.pageY
  };
 3. Následně se při posouvání myši v rámci dokumentu (document.onmousemove) zkontroluje přítomnost atributu data-move – kladný výsledek znamená, že je co přesouvat, takže se začne s přesunem. Záporný výsledek potom znamená, že se nic dál dělat nebude (return).

  if (!presouvany.hasAttribute("data-move")) return;

  Na základě původních hodnot v proměnné posunSouradnice, se zjistí rozdíl oproti začátku posouvání. Který se přičte k aktuálním souřadnicím.

  var x = souradnice.x + event.pageX - posunSouradnice.x;
  var y = souradnice.y + event.pageY - posunSouradnice.y;

  V proměnných x a y bude výsledná hodnota pro nastavení jako left a top (nebo parametry pro translate). Zde může proběhnout případná kontrola, zda člověk nepřesouvá do míst, kam nemá.

  Nyní stačí aktualisovat hodnoty souradnice.x a souradnice.y a nastavit nový styl.

  souradnice.x = x;
  souradnice.y = y;
  presouvany.style.left = x + "px";
  presouvany.style.top = y + "px";

  Případně místo změny left a top zajistit přesun pomocí transofrm (je vhodné použít CSS prefixy:

  presouvany.style.transform = "translate(" + x + "px, " + y + "px)";
 4. Při uvolnění tlačítka (onmouseup) odebereme přesouvací atribut, čímž se přesouvání ukončí.

  presouvany.removeAttribute("data-move");
 5. Znázornit možnost přesouvání pomůže cursor: move.

Ukázka s využitím posicování / transformace

Dotyková zařízení

Pro dotyková zařízení je třeba nahradit události onmouse* za ontouch*.

 • onmousedown = ontouchstart
 • onmousemove = ontouchmove
 • onmouseup = ontouchend

Asi největší odlišnost je v tom, že dotyková zařízení mohou umět více dotyků najednou. Zajímat nás bude ale nejspíš jen ten první, takže:

 • event.pageX = event.touches[0].pageX
 • event.pageY = event.touches[0].pageY

Ukázka pro dotyková zařízení

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře