Chrome Dev Summit 2015

Chrome Dev Summit je celkem zajímavá konference vysílaná živě na YouTube, kterou se vyplatí sledovat.

Poznámky z minulého ročníku: Chrome Dev Summit 2014

Hlavní téma konference bylo jasné: nahrazení nativních aplikací pomocí mobilních webů.

Díky ServiceWorkerům je možné stále více a více vlastností typických pro nativní aplikace zajistit u mobilní webové aplikace.

Mobilní webové aplikace

Díky rozšiřování funkčnosti webových prohlížečů se výrazně rozšiřují možnosti mobilních webových aplikací.

Service Worker

Velkou roli zde hraje ServiceWorker – prostředník mezi prohlížečem a operačním systémem, který umožňuje, že se weby mohou chovat jako nativní aplikace:

 • Mohou fungovat offline.
 • Jde je připnout na hlavní obrazovku (homescreen).
 • Mohou posílat notifikace.

Webové aplikace, které se na podporovaných zařízeních chovají jako nativní, jsou označeny termínem Progressive Web App. Mohou obstojně fungovat i na starších zařízeních bez Service Workeru.

Jako ukázka, čeho je možné dosáhnout, může posloužit mobilní stránka Flipkart.com. Načítá se bleskurychle a dokáže i fungovat offline.

Automatické vyplňování formulářů

Automatické vyplňování formulářů může o 25 % zvýšit šanci, že ho člověk vyplní.

Automatické vyplňování formulářů

Připojení k internetu ve světě

Pořád je spoustu lidí na světě, kteří nejsou online. Například v Indii. Tito lidé se s internetem zpravidla nejdříve setkají z mobilního telefonu.

Zařízení používané v zaostalých zemích se značně liší výkonem a velikostí úložiště. Omezená velikost úložiště nahrává použití webové aplikace, která nepotřebuje instalovat desítky MB.

Rozdíly v HW chytrých telefonů

Většina mobilního přípojení je stále 2G.

2G připojení

1 vteřina prodlevy při načítání znamená 11 % méně zobrazení stránek a o 16 % menší spokojenost návštěvníků.

V Indii se cena 500 MB mobilních dat rovná 17 hodinám práce za minimální mzdu. Za hodinu práce za minimální mzdu si lze načíst 15 stránek.

500 MB v Indii

Lidé tak několikrát denně zapínají a vypínají svá data.

Důležité je proto dostat návštěvníky na požadovanou stránku bez zbytečných překážek. Napomoci tomu může přidání webu na homescreen a notifikace, které vedou přímo na konkrétní obsah.

PageSpeed Module dokáže jediným řádkem kódu výrazně zrychlit webovou stránku, aniž by si toho návštěvník všiml.

Save-data: on – speciální režim, který lze zapnout v prohlížeči. Znamená, že je návštěvník náchylný na plýtvání daty.

Z JS vlastností navigator.connection.type a navigator.connection.downlinkMax jde zjistit typ a maximální rychlost připojení.

Díky ServiceWorkerům jde plynule přecházet mezi offline a online.

Instalace webové aplikace

Lidem se moc nechce instalovat aplikace. Samotná instalace typicky trvá hodně času, bojí se nedostatku místa, ztráty soukromí apod.

Instalace nativní aplikace

Při hledání aplikace se většina lidí nedostane k jejímu použití. Mobilní webová aplikace může přinést lepší výsledky.

Průchod od instalace k použití aplikace

Google navíc trestá stránky, které nabízejí ke stažení nativní aplikaci. Neoznačuje je ve vyhledávání jako mobile-friendly.

Přidání na homescreen

Četnější používání webové aplikace jde docílit přidáním webu na plochu.

Chrome dokáže automaticky nabídnout přidání webové aplikace na homescreen při splnění následujících požadavků:

 • ServiceWorker,
 • TSL (zabezpečené připojení),
 • web manifest (soubor obsahující název aplikace, ikonu a podobně),
 • dvě návštěvy na 5+ minut

V případě nesplnění počtu návštěv jde stránku přidat na hlavní obrazovku alespoň ručně.

Web manifest

Soubor pro deklarace názvu, barev a ikon webové aplikace. Připojuje se v hlavičce.

<link rel="manifest" href="manifest.json">

Soubor manifest.json

Typ zobrazení

 • "display" : "standalone" – zobrazení webové aplikace bez navigační lišty prohlížeče
 • "display" : "fullscreen" – zobrazení přes celou obrazovku bez horní systémové lišty
 • "display" : "browser" – zobrazení jako v prohlížeči

Typ zobrazení jde použít v @media pravidlech.

@media (display-mode: standalone) {
 /* zobrazení v režimu standalone */
}

Orientace

 • "orientation" : "portrait" – standardní zobrazení na výšku
 • "orientation" : "landscape" – zobrazení aplikace na šířku, vhodné pro hry

Úvodní adresa

Musí odpovídat ServiceWorkeru:

"start_url" : "/simple-demo/?home=true"

Manifest generátor

Soubor manifest je možné vygenerovat:

HTTPS

Hlavní důvody (kromě soukromí) proč přejít na HTTPS jsou:

 • soukromí a bezpečnost,
 • vložení nežádoucího obsahu (ze strany veřejné Wi-Fi apod.),
 • některé funkce vyžadují HTTPS (přístup ke kameře)

Google se snaží změnit chování prohlížeče v označování HTTP a HTTPS webů.

Nezabezpečená stránka se aktuálně zobrazuje neutrálně. To by se do budoucna mělo změnit.

Pro zjišťování problémů s HTTPS vznikla ve vývojářských nástrojích záložka Security.

Karta Security v Chrome

Push notifikace

Zvyšují počet aktivních uživatelů.

Návštěvník si povolí posílání notifikací, takže až vyjde na webu nový článek, dostane upozornění přímo s odkazem.

Je rozumné posílat pouze důležité a naléhavé notifikace. Obtěžování uživatele notifikacemi povede k jejich celému zablokování.

Důležitost notifikací

Žádost o zapnutí notifikací by měla být zobrazena až ve chvíli, kdy návštěvník ví, co taková funkce bude dělat. Žádost o povolení notifikací by se tak neměla objevovat hned po načtení stránky.

Je dobré umožnit notifikace případně snadno vypnout v nastavení aplikace.

Neměly by být duplikované s nativní aplikací.

Custom actions

V budoucnu bude možné přidávat do notifikací speciální akce.

Custom actions

Web Bluetooth / Physical Web

Propojení webu s reálným světem.

Web Bluetooth

Webová aplikace může komunikovat s hardwarem prostřednictvím technologie Bluetooth.

Zatím jde o experimentální funkci.

Kromě získávání informací ze zařízení typu měřič srdečního tepu nebo ovládání jiného hardware se nabízí další možnost:

Vysílání URL

Usnadnit objevení adresy webové stránky v reálném světě. Současný stav, kdy je člověk na mobilu nucen ručně vyťukávat URL do adresního řádku, není úplně pohodlný.

Objevení adresy

Myšlenka je taková, že na určitém místě v reálném světě bude krabička, která bude jednosměrně vysílat URL (URL beacon). Tuto adresu půjde mobilním telefonem snadno zachytit a navštívit. Jedná se tedy v podstatě o pohodlnější náhradu QRCode.

Tato funkce je dostupná v mobilní Opeře:

Udělení povolení

Webové aplikace mohou potřebovat technologie, které musí uživatel napřed povolit (notifikace, geolokace).

Povolení udělí velmi málo návštěvníků:

 • 6 % povolí geolokaci
 • 17 % povolí notifikace

Žádost o povolení

Problém je, že aplikace žádají povolení ve špatnou chvíli (například při načtení stránky). Pro maximální šanci získání povolení je dobré dodržet následující body:

 1. Žádost musí být dobře vysvětlená. Ideálně speciální stránkou s informacemi, proč jsou notifikace dobré / geolokace výhodná.

 2. Žádat o povolení pouze nezbytných věcí.

 3. Dát možnost povolení odvolat.

Polymer

Polymer je kolekce připravených elementů pro rychlé stavění aplikací.

V nové versi 1.0 je mnohem rychlejší.

Polymer

Novinky v DevTools

Řada lidí používá vývojářské nástroje pro návrh webů. V Chrome cítí, že tento trend bude pokračovat, takže vývojářské nástroje v Chrome mají poprvé v historii vlastního designera, který zlepšuje uživatelské rozhraní.

Výběr barvy

Nový nástroj pro výběr barvy. Barva jde nabrat kapátkem přímo ze stránky nebo použít barevné schéma založené na barvách použitých na webu.

Výběr barvy v DevTools

Device mode

Device mode je mobile-first. Už se striktně nerozlišuje zobrazení mobil/desktop.

Při zobrazení náhledu stránky jde zapnout znázornění media-queries.

Device Mode

Zkoumání animací

Nový nástroj pro zkoumání a upravování animací. Jde měnit rychlost nebo časování.

Zkoumání animací

Debugování JavaScriptu

Pro debugování JavaScriptu je možné vyčlenit ze zobrazovaného kódu frameworky. Zobrazují se potom pouze volání samotné aplikace.

Layout Mode

Layout Mode je pokus o vytvoření WYSIWYG režimu upravování webu.

Vývojáři Chrome zjistili, že je nejčastěji potřeba měnit padding/margin – jde to tak prostým tažením myši.

Layout mode v Chrome DevTools

Web performance

Potřebná rychlost závisí na tom, co člověk dělá. Orientační vnímání rychlosti může vypadat nějak takto:

Vnímání rychlosti

Princip RAIL

 • Response – odezva do 100 milisekund se jeví člověku jako okamžitá.
 • Animace s 60 FPS (16,67 ms) se jeví jako plynulé.
 • Idle time 50 milisekund. Operace v nečinnosti na pozadí.
 • Load time do 1 vteřiny (nemusí jít o celou aplikaci, ale alespoň o její podstatnou část)

Princip RAIL

Důležitost RAILu se liší dle typu webu. U obsahového webu je důležitý hlavně Load.

RAIL u obsahové stránky

U aplikací zase spíš Response a Animation:

RAIL u aplikace

Animation

Plynulým animacím jde hodně pomoci používáním změny průhlednosti a transformací, které jsou šetrnější k překreslování, postupem FLIP (first, last, invert, play).

Animace FLIP

Při přechodu se nejprve nastaví cílový stav, transformací se vrátí do výchozí podoby a přehrání je tak pouze zrušení transformace.

Výhoda je v tom, že náročné operace se provedou ještě před tím, než začne samotná animace.

Dobré je také se vyhnout animacím během rolování, které je samo o sobě hodně náročná animace.

Idle

Pomocí requestIdleCallback jde provádět úkony ve chvíli, kdy prohlížeč nic důležitého nedělá.

Hodí se pro věci, které nejsou nezbytné, např. různá měření a podobně. Potřebné úkony je dobré rozdělit do malých operací, které se stihnou provést do 50 milisekund.

Load

Do 1 vteřiny pro opakované načtení. Při prvním načtení trvá dlouho samotné navázání spojení, DNS lookup apod.

Při opakovaném načtení je ideální už použít ServiceWorker, čímž jde docílit prakticky okamžitého načtení.

HTTP/2

HTTP/1 je plné hacků, jak obejít zásadní problém – pomalé zpracovávání více požadavků zároveň.

HTTP/1

Opakovaně se pro každý požadavek přenáší stejná data – typicky identifikátor session v cookie.

Používají se věci jako:

Výše uvedená snaha o snižování požadavků je s příchodem HTTP/2 antipattern:

 • Změna jednoho ze spojených souborů invaliduje všechna data, která by se jinak mohla kešovat samostatně.

 • Stahuje se i obsah, který není zrovna potřeba.

HTTP/2 si s hodně požadavky poradí.

HTTP/2 PUSH

Server může poslat informaci se soubory, které budou potřebovat.

HTTP/2 push

Není potom nejprve v HTML kódu najít externí styly a skripty, které se mají stáhnout, ale server může už při požadavku na index.html předat informaci, že se mají začít stahovat další soubory.

Příští Chrome Dev Summit

Příští konference Chrome Dev Summit bude už za 6 měsíců.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Chrome Dev Summit 2014

Chrome Dev Summit 2014

Výběr zajímavostí z Chrome Dev Summit.

WebExpo 2015

WebExpo 2015

O víkendu proběhl již 8. ročník webové konference WebExpo. Co jsem se tam dozvěděl?

Pozvánka na Jobs Dev 2017

Pozvánka na Jobs Dev 2017

Jobs Dev 2017 je veletrh práce pro programátory, který se uskuteční 8. dubna na Fakultě architektury ČVUT v Dejvicích.

Zúčastněte se online konference Frontendisti.cz

Zúčastněte se online konference Frontendisti.cz

V sobotu 29. 5. 2021 od 10.00 do 16.30 bude česká online konference o webovém frontendu.

Vyloučení vlastních návštěv v Google Analytics

Odstranění vlastních návštěv v Google Analytics

Jak v Google Analytics vyloučit ze statistik svých webů vlastní návštěvy.

Komentáře