CSS display

Základní hodnoty

Nejčastěji používané hodnoty jsou:

display: none

Element bude v kódu, ale na stránce se nezobrazí. Z pohledu CSS se bude tvářit, že na stránce vůbec není.

/* elementy s třídou „skryt“ nebudou vidět */
.skryt {
 display: none
}

Používá se většinou pro různé skrývání a odkrývání textu JavaScriptem.

Skrytí obsahu je možné i dalšími způsoby než pomocí display: none:

 1. V případě, že nevadí (nebo je žádoucí), že element stále zabírá své místo na stránce, ale není vidět:
 2. Skutečné skrytí:

Skrývání obsahu se hlavně v minulosti používalo i k ošálení vyhledávačů, kdy se na stránku napsal pro vyhledávače lákavý obsah, který by ale návštěvníka nezajímal, a skryl se pomocí display: none. Asi nemá smysl zdůrazňovat, že se jedná o nepovolenou praktiku.

display: inline

Řádkových elementů je asi většina, patří sem značky pro formátování textu (<b>, <i> / <strong>, <em>, <code> a podobně). Dále všechny vlastní/neznámé HTML značky a neutrální značka <span>.

Kromě lehce pozměněného výchozího stylu (tučný, kursiva, neproporcionální font) inline značky nedělají skoro nic. Jednotlivé řádkové elementy jsou proto na stránce volně vedle sebe. Pod sebe je dostane jen automatické zalomení koncem řádku nebo značka pro zalomení <br>.

display: block

Konstrukce display: block je výchozí hodnota některých elementů – říká se jim podle toho blokové elementy. Patří mezi ně nadpisy, odstavce, značka <div> a pár dalších značek.

Blokové elementy se vyznačují tím, že:

 1. je možné nastavit výšku a šířku (height a width),
 2. dva blokové elementy umístěné v kódu za sebou se na stránce objeví podsebou.

Element, který dle výchozích stylů prohlížeče blokovým není, se může blokem stát i bez přidání display: block. V jakém případě?

 • Všechny obtékané elementy se stávají bloky.
 • Všechny absolutně nebo fixně posicované elementy se stávají rovněž bloky.
display: inline-block

Kombinací řádkových (inline) a blokových (block) elementů je display: inline-block.

Prvky s touto vlastností:

 1. Se zobrazují vedle sebe (jako inline).
 2. Mohou mít nastavenou šířku a výšku.

Rozdíl mezi inline-block a inline je tedy v možnosti zadávat rozměry.

Používání inline-blocku je tak způsob, jak dostat elementy s nastavenými rozměry vedle sebe bez použití obtékání (float). Je ale nutno dát pozor na tzv. bílé znaky (mezery) mezi prvky s inline-block.

Tabulkové hodnoty displaye

Další skupinou jsou hodnoty pro vytváření tabulek. Ano, tabulku je možné poskládat kromě značek <table>, <tr>, <td> atd. i z libovolných jiných elementů.

Tabulkové hodnoty vlastnosti display fungují od IE 8. Jejich fungování jde připodobnit k HTML značkám souvisejícími s tabulkami.

display: table

Značka <table>.

display: table-row

Řádek tabulky. Značka <tr>.

display: table-cell

Buňka tabulky. Značka <td>.

display: table-caption

Značka <caption>.

display: table-column

Sloupec tabulky. Značka <col>.

display: table-column-group

Značka <colgroup>.

display: table-header-group

Záhlaví tabulky. Značka <thead>.

display: table-row-group

Značka <tbody>.

Zápatí tabulky. Značka <tfoot>.

Většina tabulkových hodnot displaye se moc nepoužívá. Chceme-li na stránce mít tabulku, je lepší použít přímo:

<table>
 <tr>
  <td>Buňka</td>
 </tr>
</table>

Nicméně například pro umístění různě širokých boxů, které mají vyplnit celou šířku, je to poměrně vhodné řešení.

Ukázka

Flexboxy

Další dvě hodnoty vlastnosti display souvisejí s flexboxy. Fungují od IE 10.

display: flex

Element bude blokový s možností upravovat ho s využitím flexbox modelu.

display: inline-flex

Totéž jako display: flex, jen pro řádkové elementy.

Grid

Vlastnost grid je podobně jako flex určena pro snazší tvorbu layoutu. Grid (v překladu mřížka) funguje zatím pouze v Ineternet Exploreru 10 a novějších (s prefixem -ms-).

Umožňuje bez zásahů do HTML kódu čistě v CSS vytvořit libovolný layout. Pravidlo display: grid se nastavuje společnému rodiči elementů, které jsou součástí gridu.

Pro rodiče s gridem se nadefinují jednotlivé části, do kterých se pohodlně přiřazují potomci.

Živá ukázka (pouze IE 10+)

Použití gridu v IE 10, 11

display: grid

Element bude blokový s možností používat v něm mřížku.

display: inline-grid

Totéž jako display: grid, jen pro řádkové elementy.

Run-in

display: run-in

Poměrně málo známá hodnota display. Umožňuje, aby element vtekl do následujícího sourozence.

Ukázka (IE 8+, Opera 12)

Použití display: run-in v IE a Opeře

Odkazy

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře