Stylování elementů

Stylování různých prvků v HTML

Všechny články z kategorie

Stylování inputu range

Stylování <input type=range>

Jak docílit vlastního vzhledu range „slideru“.

Vlastní styl posuvníku

Vlastní vzhled scrollbaru

Jaké jsou možnosti ve stylování vzhledu posuvníku.

CSS vlastnost appearance

CSS appearance

Systémový vzhled elementů pomocí CSS vlastnosti appearance.

Stylování <select>u

Stylování <select>u

Roletový seznam nabízí omezené možnosti v úpravách vzhledu. Které to jsou a jak je rozšířit?

Stylování atributu title

Vlastní styl bubliny title

Jaké jsou možnosti pro vlastní vzhled nápovědy, která se objevuje při vyplnění atributu title.

Stylovat třídy, nebo elementy?

Stylovat třídy, nebo elementy?

Je lepší stylovat přímo HTML elementy, nebo všechny styly přiřazovat třídami?

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Prohlížeč Firefox má zajímavou vlastnost u formulářových tlačítek. Dělá je vyšší než ostatní prohlížeče.

Styl seznamu list-style

Styl odrážkového seznamu

CSS vlastnost list-style upravuje vzhled seznamů <ul> a <ol>.

Barva označeného textu

Styl označeného textu

Pseudo-element ::selection umožňuje změnit styl kursorem označeného textu.

Placeholder

HTML atribut placeholder

HTML atribut placeholder slouží k zadání ukázkové hodnoty do formulářového pole.

Stylování formulářových políček

Stylování formulářových políček a tlačítek

Které CSS vlastnosti si ohlídat při dosahování perfektního stylu vstupní políček a odesílacích tlačítek.

Element <progress>

HTML značka <progress>

Značka <progress> slouží k znázornění postupu. Co nabízí za možnosti?

Stylování tabulky

Stylování HTML tabulek

Jednoduché barvení a další stylování značky <table>.

Vylepšené stylování checkboxů

Pokročilé stylování checkboxu

Díky selektoru :checked lze v podporujících prohlížečích (Explorer 9 a novější) vytvářet zaškrtávací <input>y neotřelé podoby.