Okamžitá validace po zadání znaku

Postupem času se vyvíjí způsob validování formulářů s cílem zkracovat dobu mezi vyplněním pole a ověřením hodnoty. Zpravidla platí, že čím dříve dostane návštěvník zpětnou vazbu od vyplnění, tím lépe.

 1. Zpracování na straně serveru po odeslání formuláře je od vyplnění políčka úplně nejdál.

 2. Validace v JS při odeslání formuláře (onsubmit) na straně klienta se trochu přibližuje (nemusí se čekat na odpověď serveru).

 3. Zpracování pole při přeskočení na další (událost onblur) už následuje bezprostředně po vyplnění.

 4. Reagovat na každé zadané písmeno je nejspíš cestou k úplně nejrychlejší odezvě.

Okamžitá validace

Výhoda okamžité validace na základě každého zadaného písmena tkví v tom, že uživatel aplikace získá zpětnou vazbu ještě v momentě, kdy má ruce na klávesnici a zrovna vyplňuje dané políčko, takže případné opravy nejsou tolik obtěžující.

Pohodlnější a přívětivější chování formulářů vede k vyššímu počtu vyplnění a vyšší kvalitě získaných dat.

Nevýhoda: Pokud je pro ověření dat nutná součinnost se serverem, způsobí odeslání obsahu po každém znaku vyšší zátěž serveru. Není-li server schopný rychle a pokud možno v konstantní době odbavovat požadavky, aplikace se bude chovat nepředvídatelně.

Uživatelské jméno

Příklad na obrázku ukazuje validaci uživatelského jména, kde se po zadání každého znaku objeví, jestli má jméno dostatečnou délku a je obsazené nebo k disposici.

Příklad validace

Technické řešení

Pro okamžitou reakci na vstup do políček existuje událost oninput, jde použít na úrovni samotného <input>u či celého formuláře:

<form oninput="zpracuj(this)">

Tato událost funguje od IE 9 a zachytí i operace se schránkou (pomocí klávesových zkratek i přes kontextové menu) nebo drag & drop přesunutí textu do políčka. Pro prohlížeče neznalé události oninput je odchytávání trochu komplikovanější. Konstrukce řešící většinu případů vypadá následovně.

<input
 onpaste="var that = this; setTimeout(function(){akce(that.value)})"
 oncut="var that = this; setTimeout(function(){akce(that.value)})"
 onkeyup="akce(this.value)"
 onkeypress="akce(this.value)"
 onfocus="var that = this; setTimeout(function(){akce(that.value)})"
 >

Často se využívá trik s časovačem, protože bez něj by v momentě vyvolání události ještě nedošlo ke změně.

AJAXové požadavky

Požadavky na server se potom odesílají AJAXem. Důležité je, aby se před novým požadavkem zrušil ten předcházející, jinak může dojít k předběhnutí požadavků, kdy dříve vytvořený požadavek doběhne později a přepíše tak novější výsledek.

K přerušení AJAX požadavku slouží metoda abort.

if (xhr) xhr.abort();

Optimalisace zátěže

Aby zátěž okamžité validace nebyla tak velká, jde si pomoci několika triky.

Validace bez serveru

Dobré je validovat co nejvíce věcí v JS na straně klienta. Pro testování počtu znaků nebo použití povolených znaků si lze vystačit s JS a na server nic neposílat.

Kontrolovat změnu

V případě použití více událostí zachycujících změnu pole se mohou volání ověřovací funkce se stejnou hodnotou pole provádět zbytečně zároveň. Není-li pravděpodobné, že by se výsledek ověření měnil rychle v čase, není ani potřeba požadavek se stejnými vstupními daty odesílat opakovaně.

Prodleva

Značné úspory požadavků jde docílit přidáním časové prodlevy, po které se validace provede. Validace se potom neprovádí po stisknutí každého znaku, ale až v momentě, kdy uživatel chvíli nic nenapíše.

Dělá se to tak, že se po každé změně vytvoří nový časovač, který má v plánu spustit validaci. Před tím se případně zruší ten předchozí.

Následující kód tak zavolá funkci validaceNaServeru až po 300 milisekundách nečinnosti. Když návštěvník napíše daný řetězec rychle, provede se jen jeden požadavek.

var prodleva;
functin akce(hodnota) {
 clearTimeout(prodleva);
 prodleva = setTimeout(function() {
  validaceNaServeru(hodnota)
 }, 300);
}

Zvyšování této prodlevy zhoršuje dojem okamžité reakce, ale někdy není s ohledem na výkon na výběr.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Rozbalovací nabídka <select>

HTML značka <select>

Popis, možnosti a vylepšení rozbalovacího výběru, HTML značky <select>.

Plynulý přesun focusu

Plynulý přesun focusu

Plynulé přesouvání focusu mezi jednotlivými položkami formuláře.

Mezera v PSČ

Mezera v PSČ

Jak a zda vůbec automaticky odsazovat uživatelem zadané znaky PSČ do formulářového políčka.

20 nejhorších chyb HTML formulářů

20 největších chyb formulářů na webu

Jakým chybám se vyvarovat při tvorbě formulářů na webu.

Zablokování psaní do <input>u

Jak zakázat psaní do <input>u

V jakých případech a jak zamezit psaní do formulářového políčka.

Komentáře