Průběh načítání AJAXu

Vytvořit obyčejnou stránku, která načítá obsah pomocí AJAXu, není příliš složité.

function nacist(url) {
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4) {
   // vypsaní obsahu;
   document.getElementById("obsah").innerHTML = xhr.responseText;
  }
 }
 xhr.open('GET', url);
 xhr.send();
}

Udělat to lépe ale už dá trochu práce. Zásadní problémy uvedeného prostého řešení existují dva. Když funguje všechno jak má, tak se nemusí projevit.

 1. Znázornění uživateli, že se něco děje. U standardního požadavku, kdy se načítá nová stránka to řeší prohlížeč.
 2. Vícenásobné provedení požadavku, když uživatel klikne na daný odkaz vícekrát.

Indikace načítání

Když uživatel klikne a delší dobu se nic nestane, ztrácí důvěru v aplikaci – vypadá to, že je něco rozbité, takže bude akci provádět znovu nebo stránku opustí, protože mu web nefunguje.

Řešení je po vykonání akce vytvořit signalisaci, že se něco děje. Při normálním běhu webu by obsloužení požadavku mělo být tak rychlé (desítky až nízké stovky milisekund), že se provedení obejde i bez indikace načítání.

Načítání tedy potřebujeme znázornit až po určité době – např. po 0,5 vteřiny. Jelikož se může stát, že se tato indikační animace objeví jen na chvíli, mělo by z ní být co nejrychleji patrné, že signalisuje načítání (tj. se vyhnout slovním popisům).

Jednoduché řešení je i využít kursoru wait, ale nebude fungovat na dotykových zařízeních, kde žádný kursor není.

Technické řešení animace potom bude fungovat tak, že se při vyvolání akce například změnou třídy zobrazí indikační prvek a při dokončení akce se změnou třídy změní na původní zase skryje.

Pokud chceme při načítání stránku ovlivnit nějak komplexněji, hodí se třídu „nacitam“ přidat pro <body> nebo <html>.

Vícenásobné požadavky

Následkem absence zobrazení načítání, netrpělivosti uživatele (dvojitý klik místo jednoho) nebo vlastností asynchronních požadavků se může stát, že se na tutéž akci vytvoří více požadavků než jeden.

První vyhrává

Výsledkem jsou potom dost komické situace, kdy se třeba při uložení dat nejprve zobrazí hláška, že bylo úspěšné, a následovat bude varovná hláška, že nebylo co měnit (změny provedl první požadavek).

Pokud jsou určité uživatelské akce limitovány nějakým počtem změn, netrpělivý uživatel si takto vyplácá pokusy.

Cílové chování je, aby první požadavek zabránil do doby svého dokončení v provádění dalších požadavků.

Řešení je zavedení proměnné znázorňující stav.

var odesilaSe = false;

V akci pro AJAX se potom v případě, že se nic neodesílá vyšle požadavek a odesilaSe se nastaví na true.

function nacist(url) {
 if (odesilaSe) return;
 odesilaSe = true;
 // poslání požadavku
}

Ve funkci, která dostane data, se kromě výpisu odemkne odesílání pro další akce:

odesilaSe = false;

Pozdější vyhrává

Jiná situace nastane například při zobrazení obsahu z našeptávače reagující na každý stisk klávesy. Na první pohled by zde neměl být problém – je cílem, aby pozdější požadavek přepsal dřívější.

Bohužel zde máme jev předběhnutí požadavků. Ono se totiž může stát, že později zavolaný požadavek bude dokončen dříve než ten dřívější.

Předběhnutí požadavku

Výsledkem je potom zobrazení aktuálních dat z posledního požadavku, které následně nahradí data neaktuální z požadavku staršího, který se pozdržel.

Řešení je zrušení ajaxového požadavku před vytvořením nového.

if (xhr) xhr.abort();

K podobným případům může docházet i při volání akcí časovačem setInterval. Kromě použití abort() jde místo setInterval použít setTimeout při každém úspěšném získání dat. Tedy nepoužívat časovou smyčku (setInterval), ale nový požadavek si opakovaně vytvářet jednorázově.

var casovac;
function nacist(url) {
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.onreadystatechange = function () {
  if (xhr.readyState == 4) {
   // vypsaní obsahu;
   document.getElementById("obsah").innerHTML = xhr.responseText;
   // zavolání dalšího požadavku
   casovac = setTimeout(function() {
    nacist(url);
   }, 10 * 1000);
  }
 }
 xhr.open('GET', url);
 xhr.send();
}

Hotové řešení

Živá ukázka řešení, kdy je před novým požadavkem nutné čekat na ten předchozí.

Animace se spouští s prodlevou 0,5 vteřiny, aby v případě rychlého načtení neobtěžovala. Během načítání nejde vytvořit nový požadavek.

Načítání s animací

V plném rozsahu se ukázka projeví při pomalé odezvě serveru nebo pomalém připojení. Simulovat vysokou odezvu připojení je snadno možné ve vývojářských nástrojích v Chrome při emulaci mobilních zařízení.

Simulace pomalého připojení

Nasimulovat si dlouhou odezvu serveru jde obvykle použitím funkce sleep.

Vytuhnutí

Relativně problematické je řešení stavu, kdy ajaxový požadavek nebude hodně dlouhou dobu reagovat.

Zde můžeme při zavolání požadavku vytvořit další časovač, který po delší době zkontroluje, jestli se na požadavek ještě čeká (když požadavek skončí dřív, kontrolující časovač odstraní).

V případě neúspěchu se nabízí zkusit požadavek odeslat znovu nebo uživatele vyzvat ke klasickému obnovení stránky (zde je ovšem nutné předcházet zapomenutí dat).

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

AJAX upload souborů

Upload souborů bez obnovení stránky

Jak vytvořit ajaxové nahrávání souborů na server bez obnovení stránky.

AJAX

AJAX

Asynchronní načítání částí stránek a odesílání formulářů bez obnovení celé stránky.

Spuštění JS načteného AJAXem

Vykonání JS načteného AJAXem

Jak provést JavaScript, který je ve stránce načítané AJAXem.

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Komentáře