HTML

Stránky zabývající se značkovacím jazykem HTML.

Seznam všech HTML značek

Všechny články z kategorie

Atribut download

HTML atribut download

HTML atribut download zlepšuje uživatelský dojem ze stahovaného souboru.

Reset políčka pro nahrávání souboru

Resetování <input type=file>

Jak resetovat (odstranit) hodnotu z <input>u pro upload souborů.

Identifikátor v HTML/CSS/JS

HTML/CSS/JS identifikátor id

K čemu se hodí identifikátor, kdy ho používat a jaké znaky může obsahovat.

Vlastní HTML značky

Vytváření vlastních HTML značek

Je možné si kromě standardních HTML tagů vytvořit nějaké vlastní?

Input

HTML značka <input>

Všechny varianty značky <input>, možné atributy, vysvětlení a ukázky.

Odrolování bez JavaScriptu

Odrolování bez JavaScriptu

Jak odscrollovat na určitou část stránky bez JavaScriptu.

Rel=noopener

Rel=noopener

Atribut noopener dokáže zabránit manipulaci ze stránky otevřené do nového okna.

Jade

Jade

Jade je šablonovací systém převáděný do HTML.

Otevření 2 stránek jedním odkazem

Otevření 2 stránek jedním odkazem

Jak jedním odkazem otevřít dvě různé stránky.

Načítání webu v IFRAME

Načítání webu v <iframe>

Je rozumné blokovat načítání webu v <iframe>? Jaká jsou risika a výhody.

AMP HTML ⚡

AMP HTML ⚡

AMP HTML je způsob tvorby webu, při kterém je stránka dobře uzpůsobena rychlému načítání na mobilních zařízeních.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Jak (ne)přenášet referer

Jak (ne)přenášet referer

Jak zablokovat přenášení informace o předchozí navštívené stránce.

HTML div a span

HTML značky <div> a <span>

Div a span jsou neutrální HTML značky, které se používají k aplikování vzhledu pomocí CSS.

HTML tabulky

HTML tabulky

Vytváření tabulek v HTML. Kompletní přehled všech tabulkových značek.

Zprava doleva

Zprava doleva

HTML značky, HTML, atributy a CSS vlastnosti pro text psaný zprava doleva.

Musí být web validní?

Musí být web validní?

Je nutné, aby byl HTML kód stránky validní? Vliv (ne)validního kódu na SEO.

HTML značka ruby

HTML značka <ruby>

HTML značka <ruby> slouží k označení výslovností symbolů východních asijských znaků.

Zvuk a hudba na stránce

Přehrávání zvuků na webu

Jak na webové stránce přehrát zvukové upozornění nebo hudbu pomocí značky <audio>.

HTML Canvas

HTML <canvas>

Canvas je HTML značka pro kreslení v prohlížeči pomocí JavaScriptu.

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Jak správně používat uvozovky v HTML, CSS, JavaScriptu, PHP a MySQL.

Ikona stránky favicon

Ikona stránky favicon

Jak správně vytvořit ikonku stránky (favicon) pro desktop i mobily.

Data URI

Data URI

Data URI je způsob, jak obsah externího souboru zapsat přímo do HTML/CSS.

Jak najít neukončenou značku?

Jak najít neuzavřenou značku?

Neuzavřená HTML značka může způsobovat problémy. Jak ji najít?

Kdy začne stahování <img> obrázku

Kdy začne stahování <img> obrázku

Kdy se začne stahovat obrázek připojený značkou <img>.

HTML kostra

HTML kostra

Jak vypadá základní „kostra“ HTML stránky. Které HTML značky ji utváří.

Rámy v HTML

HTML rámy

Rámy v HTML umožňují zobrazit na jedné stránce obsah z více různých zdrojů.

Atribut autocapitalize

Atribut autocapitalize

HTML atribut autocapitalize slouží k nastavení automatického přepnutí na velká písmena u dotykových klávesnic.

Automatický focus políčka

Automatické vybrání políčka po načtení

Jak a kdy přesunout kursor do textového pole automaticky po načtení stránky.

Odkaz v HTML

HTML odkazy

Všechny informace a detaily o HTML odkazech, jejich atributech a stylování pomocí CSS.

Horní a dolní index v HTML

Horní a dolní index v HTML

Pro zapisování horních a dolních indexů slouží v HTML značky <sup> a <sub>.

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Odstavec v HTML

HTML odstavec

HTML značka <p> slouží k uspořádávání textu do odstavců.

HTML seznamy

HTML seznamy

Přehled všech typů seznamů, které se v HTML používají.

Obecné HTML atributy

Globální HTML atributy

Obecné atributy jdou používat u všech HTML značek. Zde je jejich kompletní seznam.

Výpis zdrojového kódu

Výpis zdrojového kódu

Jak na HTML stránce vypisovat zdrojové kódy.

Citace v HTML

Citace v HTML

Jaké značky se v HTML používají pro označení citovaného textu.

Označení termínu/výrazu v HTML

HTML definice termínu

HTML značka <dfn> slouží pro vyznačení slovního spojení termínu/výrazu.

ARIA atributy

ARIA atributy

HTML atributy aria-* slouží k sémantickému vyznačení informací pro postižené uživatele.

Jak zakázat označování textu

Zakázání označování textu

Standardně jde na webu označovat text. Jak jeho výběru myší zabránit?

Autocomplete

Automatické vyplňování formulářů

Pomocí atributu autocomplete jde usnadnit a zrychlit vyplňování formulářů.

Nový řádek v HTML a CSS

Odřádkování v HTML a CSS

Jak v HTML, HTML atributu nebo CSS vložit nový řádek.

HTML nadpisy H1, H2, …

Nadpisy na webu

Pro značení nadpisů stránek existují značky <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> a <h6>.

HTML element DATA

HTML element <data>

HTML značka <data> slouží k označení strojově čitelných dat na webu.

Hidden atribut

HTML atribut hidden

HTML atribut hidden jde použít pro skrytí obsahu.

Minlength

Atribut minlength

HTML atribut minlength stanovuje minimální počet znaků, který musí být v políčku.

Entity

HTML entity

Entity v HTML jsou zvláštní druh posloupnosti znaků sloužící k zápisu různých symbolů.

Atribut novalidate

Atribut novalidate

HTML atribut novalidate zabrání výchozí HTML 5 validaci formulářů.

Chyby při programování

Jak zobrazit chybové hlášky

Při odstraňování problému v HTML/CSS/JS/PHP/SQL je nutný přístup k chybovým hláškám, jak se k nim dostat?

Maximální délka pole

Maximální počet znaků

HTML atribut maxlength omezuje počet znaků ve formulářovém poli.

Popis obrázku

Popis obrázku

Jak na webové stránce přidat k obrázku popisek.

HTML atribut scoped

HTML atribut scoped

HTML 5.1 přichází s možností validně používat element <style> i mimo část <head>.

Přeškrtnutí značkou S

Škrtnutí značkou <s>

Značka <s> slouží k označení obsahu, který už je zastaralý nebo není relevantní.

HTML značka output

HTML značka <output>

Značka <output> slouží k vypsání výsledku závislého na předchozí uživatelské akci.

HTML značka mark

HTML značka <mark>

HTML značka <mark> slouží ke zvýraznění textu na stránce.

Kontextová nabídka s menuitem

Kontextová nabídka <menuitem>

HTML značka <menuitem> umožňuje vytvořit nativní kontextovnou nabídku.

Zablokování psaní do <input>u

Jak zakázat psaní do <input>u

V jakých případech a jak zamezit psaní do formulářového políčka.

HTML atribut lang

HTML atribut lang

K čemu slouží a vyplatí se používat HTML atribut lang?

HTML <time>

HTML značka <time>

HTML element <time>. Jak a proč ho použít na stránce.

Dialog

HTML značka <dialog>

K čemu je dobrá HTML značka <dialog>.

Tabindex

Tabindex

Atribut tabindex slouží k uspořádání položek pro procházení klávesnicí.

HTML značka <details>

HTML značka <details>

K čemu slouží HTML značky <details> a <summary>.

Označení povinných položek

Označení povinných položek

Jak elegantně ve formuláři označit povinné položky atributem required.

Textarea

Textarea

HTML značka <textarea> – jaká jsou její specifika.

Všechny HTML značky

Seznam všech HTML značek

Abecední seznam všech 144 HTML značek.

Atribut media

HTML atribut media

HTML atribut media funguje u značky <a> podobně jako Media Queries v CSS.

Ping atribut

Atribut ping

HTML atribut ping umožňuje pingnout nějakou další stránku při prokliknutí odkazu.

Noreferrer

Noreferrer

Řetězec rel=noreferrer umožňuje nastavit odkazu, že nemá posílat informace o předešlé navštívené stránce.

Placeholder

HTML atribut placeholder

HTML atribut placeholder slouží k zadání ukázkové hodnoty do formulářového pole.

DOM

DOM (Document Object Model)

Co je to v prostředí HTML stránky DOM (Document Object Model) a jak se liší od zdrojového kódu.

Vlastní HTML atributy

Vlastní atributy v HTML

Jak je to s vytvářením a používáním atributů s vlastními názvy v HTML stránce.

Převod inline CSS na externí

Převod CSS v HTML na externí styly

Jak z HTML vybrat id, třídy a inline styly a vytvořit z nich CSS předpis do externího souboru.

HTML tlačítko <button>

Značka <button>

Tlačítko <button> v HTML, možné problémy v Internet Exploreru a jak je vyřešit.

HTML značka template

HTML značka <template>

HTML tag <template> slouží k připravení HTML kódu, který později zpracuje JavaScript.

HTML meter

HTML značka <meter>

Značka <meter> slouží k indikaci čísla.

HTML Imports

HTML Imports

HTML importy umožňují připojit/vložit do stránky jiný HTML dokument.

Výběr barvy (color picker)

Výběr barvy

Jak umožnit uživateli vybrat barvu z palety (pomocí JavaScriptu i bez JS).

Napodívání přes <datalist>

Našeptávání značkou <datalist>

Pro napovídání možností při vyplňování <input>u lze v HTML 5 použít značku <datalist>.

Rozbalovací nabídka <select>

HTML značka <select>

Popis, možnosti a vylepšení rozbalovacího výběru, HTML značky <select>.

Druhy HTML značek

Různé druhy HTML značek

Dělení HTML značek podle způsobu jejich otevírání a uzavírání.

Element <progress>

HTML značka <progress>

Značka <progress> slouží k znázornění postupu. Co nabízí za možnosti?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Diakritika v názvu třídy

Speciální znaky v atributu class

Co takhle psát názvy tříd v HTML a CSS hezky česky s diakritikou. Funguje to?

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.