Layout

Všechny články z kategorie

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jak vytvořit dvousloupcové rozvržení, kde je jeden sloupec s pevnou šířkou a druhý se přizpůsobuje šířce okna.

Převod sloupců na procenta

Převod sloupců na procenta

Jak převést fixní sloupcové rozložení na procenta, která se budou přizpůsobovat šířce okna.

Hlavička a patička přes celou šířku

Části webu přes celou šířku

Jak jen některé části webu roztáhnout přes celou šířku.

Třísloupcový layout

Třísloupcový layout

Různé možnosti vytvoření rozvržení o 3 sloupcích s fixní i proměnnou šířkou.

Stejně vysoké sloupce

Sloupce stejně vysoké

Různé možnosti, jak zajistit automatické roztažení různě vysokých sloupců na stejnou výšku.