Media queries v JavaScriptu

Pokud se zobrazení stránky liší dle rozměrů viewportu díky použití @media pravidla, je občas nutné tomu přizpůsobit i JavaScript.

Třeba nevolat zbytečné JS akce typu fixování elementů a podobně.

Detekce podle šířky

První možnost je zkrátka jednoduše měřit šířku viewportu:

var sirka = document.documentElement.clientWidth;
if (sirka > 1024) {
 // nějaký kód
}

Asi největší problém je v tom, že je šířka stránky v pixelech. Pokud se v CSS @media pravidlech používají nějaké rozumnější jednotky (např. em), nejde to rozumně skloubit dohromady.

Druhý problém je v tom, že se breakpointy nastavují zvlášť v JS i CSS.

Metoda matchMedia

Přímo v JS existuje metoda fungující obdobně jako media queries v CSS:

if (window.matchMedia("(max-width: 40em)").matches) {
 // kód pro viewport do 40 em
}

Podmínku je nutné uvést včetně závorek okolo.

Podpora v prohlížečích

Dobře podporovaná vlastnost (funguje i v IE 10 a novějších). Pro starší prohlížeče jde navíc použít polyfill, který podporu doplní.

 • matchMedia.js – polyfill, pro reakci na změnu velikosti okna je potřeba i matchMedia.addListener.js

Změna velikosti okna

Hodně užitečná je i schopnost sledovat změnu šířky okna/viewportu pomocí přidání posluchače přes addListener pro podmínku.

Není tak nutné využívat událost onresize. Navíc se detekuje pouze změna (jindy se funkce nezavolá), takže se nemusí stav šířky ukládat do nějaké proměnné, aby se daný kód nevolal zbytečně opakovaně.

var mql = window.matchMedia("(max-width: 40em)");

// funkce, která se zavolá při změně
mql.addListener(zmenaMedia);

// může se zavolat i po načtení stránky
zmenaMedia(mql);

// samotná funkce
function zmenaMedia(mql) {
 if (mql.matches) {
  // kód pro viewport do 40 em
 }
}

Kód uvnitř podmínky se spustí po načtení stránky v okně do 40em. Případně se spustí právě jednou pokaždé, když se viewport zmenší pod stanovenou hranici. Při dalším zmenšování už se znovu neprovádí, protože nedošlo ke změně.

Sdílení @media pravidel

K úvaze je, kterak sdílet hodnoty break-pointů mezi JS a CSS.

První možnost je mít nějaký konfigurační soubor se všemi break-pointy a ten v build procesu propsat do CSS i JS.

Jiná možnost je…

Předávání aktivního pravidla v content

Asi jediná možnost, jak si z CSS předat něco čitelného JavaScriptem bez úprav HTML, je použít vlastnost content.

Jde například elementu nastavit různé hodnoty do vlastnosti content podle aktivního @media pravidla:

html:before {
 display: none;
 content: "desktop";
}

@media (max-width: 40em) {
 html:before {
  content: "mobile";
 }
}

Nyní stačí při změně šířky okna zjišťovat výsledný styl pomocí getComputedStyle. Ve vlastnosti content u html:before bude desktop nebo mobile (v závislosti na šířce viewportu).

Trochu paradoxní je, že tento postup nepotřebuje (při načtení stránky) JS metodu matchMedia. Matchování totiž proběhne už v CSS. Pro ošetření stavu při změně šířky by se ale už musel aktuální stav skriptem zjišťovat.

Detekční element

Jiná možnost je pomocí media queries nastavit nějakému elementu určité styly a ty potom v JS kontrolovat.

Třeba zapínat/vypínat viditelnost a tu potom skriptem detekovat.

Hotové řešení předání @media pravidel

Pro elegantnější práci s více @media podmínkami se nabízí do contentu předat jednotlivá pravidla a podle toho si sestavit „spouštěče“ s využitím matchMedia.

Třeba jako JSON:

html:before {
  display: none;
  content: '{"tablet" : {"min-width" : "40em", "max-width" : "60em"}}';
}

Použití je následovné:

MediaQueries.init({
  'tablet': function (matched) {
    if (matched) {
      // Jsem tablet
    }
    else {
      // Nejsem tablet
    }
  }
});

Výkon

Je možné, že detekce přes matchMedia a spouštění nějaké akce jen při změně bude efektivnější s ohledem na výkon, než neustálé zjišťování aktuálního breakpointu ve window.onresize.

Stejně tak je možný opak.

Změřené to nemám. Pokud máte nějaké zkušenosti s výkonem matchMedia, dejte mi prosím vědět do komentářů.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře