CSS @media queries

Typický příklad užití vypadá nějak takto:

@media (max-width: 40em) {
 .obsah {
  width: 50%;
 }
}

Kód výše zajistí, že se obsah bloku @media aplikuje jen za podmínky, kdy je maximální šířka (max-width) okna prohlížeče 40em.

Do @media bloku se mezi složené závorky zapisují běžné CSS selektory, takže v tomto případě bude značka s třídou .obsah při splnění podmínek široká 50 %.

Nejčastěji se pravidlo @media využívá v případě responsivního layoutu, kdy umožňuje stránku upravovat v závislosti na velikosti obrazovky (okna prohlížeče – tzv. viewportu).

Media queries

Kvůli tomu, že se do závorek za @media zadávají dotazy na splnění určitých podmínek, nazývá se tato technologie často anglickým termínem media queries (doslovný překlad media dotazy).

Další častá označení jsou conditional rules (podmíněná pravidla) nebo media rules (media pravidla).

Podpora

Základní @media podmínky jsou podporovány od Internet Exploreru 9. Případná nefunkčnost v IE 8 nebo jiných starších prohlížečích nemusí moc vadit v případě, že se media queries používají pouze pro přizpůsobení stylu pro mobilní zařízení a styl mimo @media je určen pro desktopové monitory.

Starší IE než 8 se na mobilech prakticky nepoužívají, takže nepodporování tolik nevadí.

Použití v praxi

Velmi častý případ je, že stránka má pro zobrazení na velkém monitoru vícesloupcové rozvržení, které by se na malou obrazovku mobilu nevešlo.

Bude-li rozložení například následující dvousloupcové:

.levy {
 width: 30%;
 float: left;
}
.pravy {
 width: 70%;,
 float: right;
}

Pro užší šířku (40em) se bude hodit sloupce přeskládat pod sebe. Toho se docílí třeba nastavením 100% šířky:

@media (max-width: 40em) {
 .levy, .pravy {
  width: 100%;
 }
}

Samostatná živá ukázka

Možný je i obrácený postup, kdy jsou výchozí styly určené pro zobrazení na mobilu a až v @media je doplněno vícesloupcové rozložení.

.levy, .pravy {
 /* společné deklarace */
}

Pro šířku 40em a větší se sloupce přeskládají vedle sebe.

@media (min-width: 40em) {
 .levy {
  width: 30%;
  float: left;
 }
 .pravy {
  width: 70%;,
  float: right;
 }
}

Jaké breakpointy zvolit?

Místa, kde se mají začít aplikovat určitá pravidla, se nazývají break-pointy – body zlomu, kde se díky @media podmínkám mění zobrazení.

Existují 3 postupy, jak @media podmínky používat:

 1. Začít od nejmenší šířky mobilních zařízení (cca 320 pixelů). Postupně rozšiřovat okno a ve chvíli, kdy už je prostor značně nevyužitý, přidat podmínku:

  @media (min-width: XXem) {
  }
 2. Začít od velikosti, kterou na webu uvidí nejvíce návštěvníků (Jak široký web udělat?).

  Pomocí @media pravidel potom upravovat styly:

  1. Směrem dolu:

   @media (max-width: XXem) {
   }
  2. Směrem nahoru:

   @media (min-width: XXem) {
   }
 3. Začít od největší šířky a postupně přidávat break-pointy dle omezení maximální šířky:

  @media (max-width: XXem) {
  }

Nepodporované prohlížeče

Konkrétní postup se většinou volí s ohledem na prohlížeče neznalé media-queries.

Pokud výchozí styl, který IE 8 uvidí, bude pro mobily, ale tento prohlížeč se používá výhradně na desktopu, bude jeho uživatel zbytečně odbyt osekaným vzhledem. Proto by se nabízelo začít běžnou desktopovou velikostí a zobrazení na mobilech mít až @media.

Někdy se tento postup volí záměrně, aby se ve starých prohlížečích nemuselo řešit špatné zobrazení layoutu – zkrátka se tam žádný layout nezobrazí.

Jiná možnost je psát CSS mobile-first (nejdříve pro mobily) a nějakým automatisačním nástrojem vyřešit vygenerování desktopového CSS bez @media pravidel pro prohlížeče typu IE 8.

Nakonec je možné podporu @media pro staré prohlížeče vyřešit JavaScriptem. Ten si stránku přeměří, stáhne AJAXem CSS soubor, vypreparuje z něj příslušné styly a aplikuje na stránku.

Nevýhoda je, že staré prohlížeče běží většinou na slabém HW a další JS jim dvakrát nepomůže.

 • Respond.js – doplnění podpory min-width/max-width media-queries do IE 6–8

Proč em jednotky

Hodnoty v @media podmínkách je dobré zadávat v em jednotkách, protože se dobře vypořádají s případnou změnou velikosti písma.

Pokud by byly v pixelech, při změně výchozí velikosti písma by přestaly prostorově odpovídat.

Breakpointy se nejčastěji vytváří s ohledem na textový obsah. Zvětšení písma v operačním systému nebo v prohlížeči ovlivní výchozí hodnotu, z které se počítají rozměry em v @media pravidlech.

Příklad

Výchozí velikost písma je typicky 16 pixelů. Platí tak tedy, že 1em = 16px.

Pokud se sloupce mají přeskládat při šířce 800 px, kdy už má text ve sloupcích příliš málo prostoru, nabízelo by se použít:

@media (max-width: 800px) {
 .levy, .pravy {
  width: 100%;
 }
}

Problém je v tom, že při větší výchozí velikosti písma by to chtělo přeskládat dřív – s ohledem na velikost písma.

Správné zobrazení v momentě před přeskládáním při výchozí velikosti písma:

Dvousloupcové rozložení

Co ale když se zvětší písmo při @media pravidlech v pixelech?

Dvousloupcové rozložení

Pokud by hodnota byla přepočítaná do em, stránka by se ve stejné velikosti okna už dávno přeskládala pod sebe:

Přeskládání pod sebe

Ukázka – problematické nastavení break-pointů v pixelech

Kam psát breakpointy

V počátcích responsivního designu se pomocí @media pravidel často dělil vzhled třemi breakpointy na desktop, tablet a mobil.

/* všechny styly pro desktop */
…
@media (max-width: 960px) {
 /* všechny styly pro tablet */
 …
}
@media (max-width: 480x) {
 /* všechny styly pro mobil */
 …
}

Postupně se od tohoto postupu upustilo, protože šířka stránky je značně proměnlivá napříč zařízeními a hranice mezi mobilem, tabletem a desktopem nejsou ostré.

Break-pointy se tedy v ideálním případě nepoužívají přesně 3, ale přidávají se v momentě, kdy je to potřeba – když obsah neoptimálně využívá dostupný prostor.

Z tohoto důvodu je nejspíš i přehlednější psát @media podmínky ke každému elementu (komponentě).

/* výchozí styl */
.hlavicka {…}
@media (max-width: 60em) {
 /* styl pro menší šířku */
 .hlavicka {…}
}
@media (max-width: 40em) {
 /* styl pro ještě menší šířku */
 .hlavicka {…}
}

Pomocí CSS preprocesorů je možné používat nějaký jiný zápis bez nutnosti opakovat selektory, který se následně do standardního CSS automaticky přeloží.

Podmínky na šířku elementu

Praktické by bylo, kdyby šlo kromě podmínek zohledňující velikost okna reagovat i na rozměry elementu.

To bohužel není momentálně čistě v CSS možné.

Všechny @media podmínky

Byť se @media nejčastěji používá v souvislosti s podmínkou na minimální nebo maximální šířku, existuje celá řada dalších pravidel, která jsou různě podporována v prohlížečích.

Media typy

Dřívější návrhy CSS specifikace počítaly s různými typy @media pravidel vázanými na konkrétní typ koncového zařízení – typicky obrazovka, tisk, televise, projektor a podobně.

Aktuálně se ve specifikaci nachází a v praxi používá:

all

Pro všechna zařízení.

screen

Pro všechny obrazovky.

print

Pro vytvoření tiskového stylu:

@media print {
 * {color: black; background: #fff}
}
speech

Hlasové čtečky.

Ve starší CSS 2.1 specifikaci se nacházely ještě následující typy, které jsou nyní zavržené: tty, tv, projection, handheld, braille, embossed, aural

Media vlastnosti

Protože odlišovat styly podle typu zařízení je podobně nešikovné kvůli přílišné obecnosti jako odlišování podle názvu prohlížeče, byly vymyšleny tzv. media vlastnosti.

Pro podmínku (ne)aplikování stylu tak jde použít jednotlivé vlastnosti zařízení; řada věcí není moc dobře podporovaná:

Název Význam
width Šířka viewportu
height Výška viewportu
aspect-ratio Poměr výšky a šířky
orientation Orientace zařízení, existují dvě hodnoty:
 • portrait – na výšku
 • landscape – na šířku
resolution Hustota pixelů daného zařízení. Typicky uváděné v jednotkách dpi.
scan Způsob zobrazování například na TV (interlace/progressive).
grid Detekce primitivních displejů, co zobrazují pouze v mřížce.
update-frequency Obnovovací frekvence zařízení (none, slow, normal).
overflow-block Co udělá zařízení s blokem, který se dostane mimo viewport (none, scroll, optional-paged, page).
overflow-inline Půjde řádek, který přeteče z viewportu doscrollovat (none, scroll).
color Počet bitů barev, které zvládá cílové zařízení.
color-index Počet barev, které zvládá cílové zařízení.
monochrome Detekce černobílé obrazovky.
inverted-colors Detekce invertovaných barev (none/inverted).
pointer Je primární vstupní zařízení ukazatel (myš, prst) a jak je přesný (none, coarse – nepřesný, fine – přesný).
hover Umí primární vstupní zařízení vytvořit hover (none – neumí, on-demand – je to trochu komplikovanější, např. delší podržení prstu na mobilech, hover – v pořádku, např. myš).
any-pointer Je k disposici alespoň nějaký ukazatel a jak je přesný.
any-hover Existuje alespoň nějaká možnost, jak vyvolat hover.
light-level Intensita okolního světla (hodnoty dim, normal a washed).
scripting Podpora JavaScriptu.
device-width (Zavržené)
device-height (Zavržené)
device-aspect-ratio (Zavržené)
-webkit-transform-3d Podpora 3D transformací.
-webkit-transform-2d Podpora 2D transformací.
-webkit-transition Podpora transition.
-webkit-animation Podpora animací přes CSS vlastnost animation.

Spojování @media pravidel

V některých případech je potřeba pravidla spojovat. Ve smyslu logických operátorů and a or.

And

Musí platit obě podmínky:

@media 
 (min-width: 20em) and (max-width: 30em) {
 /* Aplikuje se jen při šířce 20–30em */
}

Or

Pro vyznačení nebo se nepoužívá klíčové slovo or, ale pravidla se oddělují čárkou:

@media 
 (min-width: 30em) and (max-width: 40em),
 (max-width: 20em) {
 /* Aplikuje se jen při šířce 30–40em nebo do šířky 20 em */
}

Tento zápis se v praxi hodí v případě, kdy při nějaké šířce například zmizí široký sloupec, čímž se uvolní místo v hlavním obsahu.

V IE 9IE 11 nastává zajímavá věc při spojení @media (min-width: 9999px) and (min-width: 0), pravidla se totiž aplikují:

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Responsivní tabulky

Responsivní tabulky

Co udělat s tabulkami, aby se rozumně zobrazovaly na mobilech/tabletech.

Responsivní komentáře

Responsivní komentáře

Jak některé části stránky načítat jen při určité velikosti obrazovky.

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Jak udělat, aby se obtékané boxy přizpůsobovaly proměnlivé velikosti okna.

Responsivní menu

Responsivní navigace

Jak udělat elegantní navigaci pro zobrazení na malých obrazovkách.

Responsivní CSS mřížka

Responsivní CSS mřížka

Jak vytvořit čistě v CSS mřížku, která se bude přizpůsobovat velikosti okna.

Komentáře