CSS @font-face

V dávných dobách se na webu dalo používat pouze písmo, které bylo nainstalováno v počítači. Nastavení písma pomocí font-family naštěstí funguje tak chytře, že jde uvést písem víc a prohlížeč použije první, které bude dostupné.

Pro maximální jistotu se nakonec uvádí ještě obecná rodina písem (nejčastěji serifpatkové písmo, sans-serifbezpatkové písmo a monospacejako psací stroj)

body {
 font-family: 'Název písma', 'Záložní písmo', rodina;
}

Použití @font-face nabízí připojení souboru s fontem:

Zápis

V nejjednodušším případě se uvede pouze název písma a cesta k němu:

@font-face {
 font-family: "Název písma";
 src: url("pismo.ttf");
}

Identifikátor „Název písma“ je potom běžně použitelný pro uvedení ve font-family.

Jako src jde uvést kromě url i local, díky čemuž prohlížeč zkusí nejprve použít lokální podobu fontu daného názvu:

@font-face {
 font-family: "Název písma";
 src: local("Písmo"), 
    url("pismo.ttf");
}

Při používání alespoň trochu rozšířených písem se tak může zdát dobré local uvést vždy pro případ, že by ho náhodou měl návštěvník nainstalovaný.

V praxi to zase tak dobré není, protože může dojít ke kolisi názvů. V systému může být například nainstalovaná starší verse písma, kde chybí některé znaky a podobně.

Rozsah znaků unicode-range

Vlastností unicode-range uvnitř @font-face jde specifikovat rozsah znaků, na které se daný font aplikuje.

Zápis může vypadat třeba následovně:

unicode-range: U+0102-0103, U+1EA0-1EF9, U+20AB;

Díky tomu se může font rozdělit do více souborů a prohlížeč potom stáhne jen ty, které jsou na stránce potřeba.

Podporované od IE 9.

Podpora v prohlížečích

Webové fonty vůbec nefungují v prohlížeči Opera Mini. Dále nefungují v mobilních Internet Explorerech 9 a starších (mobilní IE 9 je ve Windows Phone 7 zařízeních, která není možné updatovat).

Nepodporování webfontů na některých zařízeních je závažným důvodem, proč nepoužívat tzv. font-ikony – ikony tvořené písmem.

 • Font ikony – proč je nepoužívat a čím je nahradit.

Formát fontů

Největším rozdílem mezi prohlížeči je v podpoře formátů písma. Typicky se jde setkat s formáty:

 • WOFF (Web Open Font Format) – koncovka *.woff, který je podporován od IE 9 a od Android prohlížeče 4.4.

 • WOFF 2.0 – díky lepší kompresi než WOFF 1.0 může být datově menší. Nefunguje v IE a ve starších versích ostatních prohlížečů. To ale příliš nevadí, protože se v takovém případě může použít základní verse 1.0.

 • EOT (Embedded OpenType fonts), koncovka *.eot: Podporují ho nové i staré Internet Explorery i MS Edge.

 • TTF/OTF (TrueType / OpenType font), koncovky *.ttf a *.otf: Je podporován v IE 9 a novějších a podporuje ho i prastarý Android Browser 2.2.

Hotová řešení

Pro zjednodušení používání webových písem existují online služby, které dokáží fonty nabízet v potřebných formátech a připravit i @font-face CSS deklaraci.

Nejznámější jsou asi Google Fonts, které jde na web připojovat zdarma:

Vygenerovat fonty v různých formátech dokáže například Font Squirrel:

Stahování webových fontů

Nejzásadnějším problémem webových fontů je nutnost stahování souboru s písmem. Písma z Google Font mají sice například jen desítky kilobytů – při načítání na pomalém mobilním připojení to ale už může znamenat znatelnou prodlevu.

Než se takové písmo stáhne, čelí prohlížeč dilematu:

 1. Vykreslit stránku záložním písmem a po načtení speciálního fontu ji překreslit. To způsobí visuálně nepěkné probliknutí.

  Pro tento jev je známa anglická zkratka FOUT (flash of unstyled text).

  V případě, že se zvláštní stahované písmo hodně liší od záložního, může se zásadněji změnit rozložení stránky. Proto je dobré ho nastavit co možná nejpodobnější.

 2. Počkat na stažení písma – to je značně problematické tím, že do načtení písma zírá návštěvník na prázdnou stránku. Nemůže si textový obsah číst, ačkoliv je k disposici.

  Tento jev se potom označuje zkratkou FOIT (flash of invisible text).

Protože nezobrazení textu je větší průšvih než probliknutí, obvykle při dlouhém načítání volí prohlížeče kompromis.

Typicky tři vteřiny se čeká na stažení zvláštního písma a potom se přejde na náhradu. Návštěvník si tedy „vychutná“ oba problémy – 3 vteřiny neuvidí text, následně se zobrazí záložní písmo a nakonec stránka po dokončení načtení speciálního písma poskočí:

Zobrazování stránky během načítání webfontů

Není to ale pravidlo. V některých prohlížečích timeout pro přepnutí záložního písma chybí:

Nejlepší řešení

Je otázka, zda upřednostnit možnost rychlého čtení nebo se snažit eliminovat probliknutí.

Pro lepší kontrolu nad chováním načítání se používají různé JS knihovny jako Web Font Loader.

Kromě toho Chrome 35+ a Opera 22+ mají přímo v sobě zabudované Font Loading API pro sledování načítání fontů. Nástroj fontfaceonload ho potom umí použít v případě, že je dostupné. Jinak se použije Web Font Loader. Pro Font Loading API nakonec existuje ještě polyfill fontloader.

Konkrétně Web Font Loader dokáže přidávat CSS třídy pro <html> na základě průběhu načítání písma. Čímž jde řídit dobu, kterou se má zkoušet načítat webový font a kdy se má sáhnout po systémovém písmu.

Více o tom v článku Davida Grudla popisujícím řešení připojení webfontu a čekání na něj po dobu 1 vteřiny:

Problém trochu je, že se načítání písma zdrží ještě o načítáním dalšího JavaScriptu + je speciální písmo závislé na JS.

Je zvláštní písmo důležité?

Pro rozhodování o tom, jak se s webfonty vypořádat, by měla hrát roli důležitost zvláštního webového fontu.

U obsahového webu bude nejspíš důležitější, aby návštěvník mohl co nejdříve začít číst.

A už není tolik důležité, že se obsah zobrazí jiným fontem nebo po načtení webového fontu stránka přeskočí mezi systémovým a webovým písmem.

Přebliknutí systémového písma a webfontu je tedy přijatelná daň a na stažení písma by se tedy nemělo čekat.

U stránky zaměřené víc na vzhled než na obsah je ale zase naopak žádoucí, aby přebliknutím netrpěla a pokud možno vždy se zobrazovala speciálním písmem.

Vynucené čekání na font

V případě, že je naprosto nutné, aby se obsah zobrazil speciálním fontem, je možné ho pomocí Data URI vložit do zvláštního CSS souboru, který potom bude blokovat vykreslování stránky. Stránka se tedy zobrazí, až bude font načtený.

První načtení a cache

Problém s probliknutím textu nebo jeho delší neviditelností se zpravidla týká jen prvního načtení stránky. Po úspěšném stažení by se písmo mělo uložit do keše prohlížeče a při zobrazení další stránky tak být ihned dostupné.

Teoreticky se tak při první návštěvě může použít systémové písmo a webfont pouze stáhnout pro pozdější použití. Detekovat první/opakované načtení je možné pomocí cookies. Nicméně přítomnost cookie automaticky neznamená, že je písmo nakešované.

Jiný způsob je webfont cacheovat do localStorage:

Používat systémové fonty

Jediné 100% řešení přeblikávání písem (FOUT) i neviditelného textu (FOIT) je vůbec nepoužívat webové fonty.

Při použití písem předinstalovaných v operačním systému se žádný další font stahovat nemusí, nic není neviditelné a nic nebliká.

Nepoužívání webfontů neznamená, že stránka musí být jen fonty jako je Times New Roman nebo Arial – existují i další písma předinstalovaná v operačních systémech.

Pokud nevadí, že stránka používá různé písmo na různých platformách, jde při nastavování font-family vyjmenovat více písem specifických pro danou platformu.

Tento text se zobrazuje výchozím systémovým písmem dané platformy.

Problematikou systémových fontů se zabývá samostatný článek:

 • Systémová písma – jak a proč používat lokální písma dostupné v operačních systémech

Podobný systémový font

Pro minimalisaci probliknutí po načtení systémového písma existuje šikovný nástroj Font style matcher.

Vhodnou konfigurací velikosti (font-size), výšky řádku (line-heigh) nebo mezer mezi písmeny (letter-spacing) a slovy (word-spacing) dokáže docílit proporčně podobného systémového písma k speciálnímu „web fontu“.

CSS vlastnost font-display

Pro řešení případů, co se má dělat před načtením písma, bude v budoucnu sloužit CSS vlastnost font-display:

@font-face {
 font-display: auto | block | swap | fallback | optional;
}

Podpora českých znaků

Další bolístkou zvláštních písem je případná absence některých speciálních znaků – typicky háčků a čárek.

V lepším případě se tyto neznámé znaky s diakritikou zobrazí jiným stylem písma – což bude trochu ošklivé, ale řada lidí si toho vůbec nemusí všimnout.

Špatné zobrazení diakritiky

Horší případ je, když se místo chybějících znaků zobrazí pouze křížky:

Špatné zobrazení diakritiky

V některých prohlížečích nepodporujících vlastní fonty se potom text zobrazí nějakým systémovým písmem (to dělá Opera Mini):

Špatné zobrazení diakritiky

Jak zjistit podporu českých znaků?

Z Google Fonts jsem se pokusil automaticky určit ta písma, která českou diakritiku obsahují:

Pro detailní zkoumání konkrétních písem vytvořil Chamurappi speciální nástroj:

 • Fontokuk – Jednoduchý nástroj na testování přítomnosti znaků v písmech

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Mezery mezi písmeny a slovy

Odsazení písmen a slov

Nastavení odsazení jednotlivých písmen (letter-spacing) a mezer mezi slovy (word-spacing).

Font

Font

CSS vlastnost font slouží k nastavení písma na stránce.

Font-feature-settings

Font-feature-settings

S CSS vlastností font-feature-settings lze dosáhnout zajímavější typografie u OpenType písem.

Word-spacing

Word-spacing

CSS vlastnost word-spacing upravuje velikost mezer mezi slovy.

Letter-spacing

Letter-spacing

CSS vlastnost letter-spacing upravuje vzdálenost mezi písmeny.

Komentáře