Převod na VELKÁ a malá písmena

JavaScript

V JavaScriptu existují pro změnu velikosti dvě základní metody:

 • text.toUpperCase() – převede proměnnou text na velká písmena
 • text.toLowerCase() – převede proměnnou text na malá písmena

Pro převod částí slov, jako pouze prvního písmena a podobně, je možné použít rozdělení řetězce pomocí substr a první znak vybrat pomocí charAt(0):

function prvniVelke(text) {
 return text.charAt(0).toUpperCase() + text.substr(1);
}

Pro průchod všemi slovy stačí rozdělit řetězec podle mezery (text.split(" ")) a jednotlivá slova projít cyklem.

PHP

V PHP existují pro zvětšování a zmenšování následující funkce:

 • strtoupper($text) – převede $text na velká písmena
 • strtolower($text) – převede $text na malá písmena
 • ucfirst($text) – převede první písmeno $textu na velké
 • ucwords($text) – převede každé první písmeno slova v $textu na velké

Převedení prvního písmena na velké v každém slově se v angličtině používá pro psaní nadpisů.

Ještě existují mb_* varianty. Pro znaky s českou diakritikou jsou ale všechny tyto funkce nepoužitelné:

strtoupper($text)

žluťoučký kůň => žLUťOUčKý Kůň

strtolower($text)

ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ => ŽluŤouČkÝ kŮŇ

ucfirst($text)

žluťoučký kůň => žluťoučký kůň

ucwords($text)

žluťoučký kůň => žluťoučký Kůň

mb_strtoupper($text)

žluťoučký kůň => žLUťOUčKý Kůň

mb_strtolower($text)

ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ => �lu�ou�k� k��

Rozchodit mb_* funkce se může podařit uvedením kódování:

mb_internal_encoding("UTF-8");

Případně to může rovnou fungovat v novějším PHP.

Kódování UTF-8 jde případně předat jako druhý parametr:

mb_strtoupper("žluťoučký kůň", "UTF-8");

mb_convert_case

Dosáhnout správného převodu českých znaků jde i funkcí mb_convert_case, které se navíc zadává typ převodu:

 • MB_CASE_UPPER – na velká písmena
 • MB_CASE_LOWER – na malá písmena
 • MB_CASE_TITLE – začátek slova velký

Rovněž se jí předá kódování (typicky UTF-8):

mb_convert_case("žluťoučký kůň", MB_CASE_UPPER, "UTF-8");
mb_convert_case($text, MB_CASE_UPPER, "UTF-8")

žluťoučký kůň => ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ

mb_convert_case($text, MB_CASE_LOWER, "UTF-8")

ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ => žluťoučký kůň

mb_convert_case($text, MB_CASE_TITLE, "UTF-8")

ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ => Žluťoučký Kůň

žluťoučký kůň => Žluťoučký Kůň

Pro vyzkoušení:

CSS

V CSS jde pro převod velikosti písma použít vlastnost text-transform:

 • text-transform: lowercase – PŘEVEDE TEXT NA MALÁ PÍSMENA

 • text-transform: uppercase – převede text na velká písmena

Prohlížeče Chrome a nová Opera fungují jinak než Edge nebo Firefox – při kopírování nectí původní velikost písma v HTML kódu. Jde to vyzkoušet: předchozí ukázky jsou psány opačnou velikostí, než je nastavena v CSS.

Pomocí :first-letter jde automaticky docílit textu malými písmeny s velkým počátečním.

.prvniVelke {
 text-transform: lowercase;
}
.prvniVelke:first-letter {
 text-transform: uppercase;
}

Převod velikosti v Sublime Text

V Sublime Text editoru je pro převod na malá/velká písmena přímo klávesová zkratka:

 • Ctrl + K, U – velká písmena
 • Ctrl + K, L – malá písmena

KŘIK

V internetových diskusích je občas k vidění, že někdo záměrně píše vše velkými písmeny se zapnutým CapsLockem.

UKŘIČENÝ text není možné dost dobře převést do normální podoby, protože část informací je nenávratně ztracena. Automatisovaně jde alespoň převést vše na malá písmena a ponechat velká jen písmena na začátku věty.

Velká písmena ve vyhledávání

Vyhledávač Seznam automaticky převádí některé titulky s velkými písmeny:

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Lightboxová vstupní stránka

Lightboxová vstupní stránka ihned po načtení

Jak vytvořit lightbox okno, které po načtení stránky překryje obsah.

Změna vzhledu stránky

Změna designu bez znovunačtení stránky

Jak snadno umožnit uživateli přepínat různé vzhledy stránky, tmavou/světlou variantu apod.

Skrývání a odkrývání

Skrývání a odkrývání textu

Rozbalení a sbalení obsahu po kliknutí.

Komentáře