Generátor náhodných čísel

Generátor kódu pro náhodná čísla

Následující generátor po zadání nejnižšího a nejvyššího čísla připraví JS/PHP kód, který slouží k vygenerování náhodného čísla z daného rozsahu.

(včetně)

(včetně)

JavaScript:

var nahodne = Math.floor((Math.random() * 10) + 1);

PHP:

mt_rand(1, 10);

Náhodné číslo v JavaScriptu

V JS se pro generování náhodného čísla používá Math.random().

var nahodne = Math.random();

V proměnné nahodne bude něco mezi 0 a 1, například 0.6577748781199532. Vyjít může i přesná nula, ale vždy bude číslo menší než 1.

Protože je zpravidla nutné mít čísla celá, násobí se to celé počtem požadovaných čísel. Tj. pro vygenerování deseti čísel:

nahodne = nahodne * 10;

Obsah nahodne teď bude něco jako 6.577748781199532. Pro dosažení celých čísel se potom provede zaokrouhlení.

nahodne = Math.floor(nahodne);

A výsledkem je 6. Metoda Math.floor zaokrouhluje dolů, takže výsledek bude nabývat hodnot 0 až 9. Použití jiného způsobu zaokrouhlení (Math.round/Math.ceil) by vedlo k nerovnoměrnému rozdělení jednotlivých čísel.

Následný obrázek srovnává četnosti jednotlivých čísel při různých způsobech zaokrouhlení.

Četnosti čísel

Skript pro výpočet četnosti

Je-li cílem dostat místo 0–9 číslo z rozsahu 1 až 10, stačí přičíst jedničku.

nahodne = nahodne + 1;

Náhodné číslo PHP

V PHP existuje funkce mt_rand, které se přímo zadává rozsah čísel, ze kterých se má výsledek vygenerovat.

Obě čísla parametrů znamenají včetně, takže následující kód vygeneruje čísla 1–10.

mt_rand(1, 10);

Stále stejné náhodné číslo

Zvlášť při malém počtu čísel a malém počtu opakování se může stát, že bude nějaké číslo padat podezřele často.

Graf četnosti malého počtu generování
Četnost náhodných čísel z rozsahu 0–9 při pouhých deseti opakováních

Pokud prvek náhody nemusí být matematicky přesný, ale jde hlavně o dojem uživatele, dá se tomu trochu pomoci. Například zabránit vygenerování téhož čísla dvakrát po sobě.

Ukázka – nikdy se nevygeneruje stejné číslo dvakrát za sebou

Pokud je navíc cílem zobrazit všechny náhodné položky, hodí se ještě požadovat, aby se nějaké číslo mohlo vygenerovat podruhé až v okamžiku, kdy každé číslo z rozsahu už alespoň jednou padlo.

Živá ukázka

V případě PHP je nutné vygenerovaná náhodná čísla někam ukládat – například do pole $_SESSION.

Využití

Na základě vygenerování náhodného čísla se dá potom i vypisovat náhodný obsah.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Zjištění barvy obrázku

Zjištění barvy obrázku

Jak v JavaScriptu i PHP zjistit hlavní barvu obrázku.

Automatické generování obsahu

Automatické generování obsahu stránky

Automatické generování obsahu HTML stránky v JavaScriptu i PHP.

Výpis náhodného obsahu

Výpis náhodného textu

Jak na stránce náhodně vypsat obrázek, odkaz, reklamu, text nebo cokoliv jiného.

Komentáře