Výpis náhodného obsahu

Čas od času je cílem na webu zobrazit z několika položek jen jednu. A to náhodně, například při každém načtení stránky jinou.

Oblíbená funkce z xkcd proto nepostačí.

Náhodné číslo

První, co je potřeba rozhodnout, je otázka, zda náhodný obsah generovat:

  • na straně serveru (PHP, MySQL),
  • na straně klienta (JavaScript)

Serverové řešení může být problematické skloubit s cacheováním celé stránky, kdy se náhodný prvek dostane do cache a do její invalidace bude na náhodném místě stále ten stejný obsah.

Pokud to vadí, tak se zdá výhodnější řešení v JavaScriptu.

Náhodný obrázek v JS

Nejjednodušší výběr náhodné položky z pole může vypadat následovně:

var polozky = ["prvni", "druha", "treti"];
var nahodne = Math.floor(Math.random() * polozky.length);
alert(polozky[nahodne]);

Záhy ale nejspíš zjistíme, že toto prosté pole nestačí. Budeme-li chtít vypsat například náhodný odkaz obsahující obrázek, bude elegantnější udělat pole o více úrovních místo duplikování celého HTML kódu „<a href=''><img src=''></a>“ pro každou položku.

var polozky = [
  {"obrazek" : "prvni.jpg", "url" : "http://jeacas.cz"},
  {"obrazek" : "druhy.jpg", "url" : "http://kod.djpw.cz"},
  {"obrazek" : "treti.jpg", "url" : "http://djpw.cz"}
];
var nahodne = Math.floor(Math.random() * polozky.length);
alert(polozky[nahodne].obrazek);
alert(polozky[nahodne].url);

Samostatná ukázka

Jak to funguje?

Konstrukce Math.random() vytvoří číslo mezi nulou a jedničkou.

(vygenerujte)

Když se takovým číslem vynásobí počet položek v poli a výsledek zaokrouhlí dolů (Math.floor), vyjde nám index v rozmezí, které potřebujeme.

Náhodný obsah v PHP

Kód z JS převedeme do PHP, kde navíc pro získání náhodné položky pole lze místo generování náhodného čísla využít funkci array_rand.

$polozky = array(
  array("obrazek" => "prvni.jpg", "url" => "http://jecas.cz"),
  array("obrazek" => "druhy.jpg", "url" => "http://kod.djpw.cz"),
  array("obrazek" => "treti.jpg", "url" => "http://djpw.cz")
);
$nahodne = $polozky[array_rand($polozky)];
echo $nahodne["obrazek"];
echo $nahodne["url"];

Získat náhodnou položku jde také zamícháním celého pole funkcí shuffle a použitím první položky. Nebo skutečným vygenerováním čísla indexu (funkce mt_rand) v závislosti na délce pole (funkce count):

$nahodne = $polozky[mt_rand(0, count($polozky) - 1)];

Řešení využívající funkci array_rand mi ale přijde elegantnější.

Náhodná položka v SQL

V MySQL jde k vybrání použít řazení podle RAND().

SELECT neco 
FROM tabulka
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

Toto řešení ale bývá dost pomalé, takže se častěji používá generování náhodného limitu v PHP.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Jak vytvořit WYSIWYG editor

Vlastní jednoduchý WYSIWYG editor

Chceme-li na webu zadávat text a běžná <textarea> už nestačí, řešením je napsat si vlastní WYSIWYG editor.

Detekce zapnutého JavaScriptu

Zapnutý a vypnutý JavaScript

Jak na webové stránce detekovat zapnuté nebo vypnuté skriptování.

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Komentáře