Nastavení rozměrů responsivního obrázku

Nejsnazší řešení responsivních obrázků je nastavení maximální šířky <img> na 100 % a nastavení výšky na auto, aby se dopočítala podle šířky.

img {
 max-width: 100%; 
 height: auto;
}

Obrázky se potom sice hezky přizpůsobují velikosti okna, ale trpí zásadním nedostatkem – prohlížeč nezná výšku, dokud obrázek nestáhne. To způsobuje nepěkné poskakování stránky během načítání, které navíc zdržuje vykreslování.

Prohlížeč zkrátka neví, kolik místa má pro obrázek vyhradit.

Odsunutí textu během načítání

Naštěstí existuje následující řešení:

Využívá se toho, že padding se počítá z šířky elementu a v případě výchozího „obsahového“ box modelu (box-sizing: border-box) se do rozměrů sčítá padding s výškou. Pokud tedy bude height nulová, bude celkovou výšku určovat hodnota paddingu.

Řešení

Pro nastavení výšky obrázku v závislosti na proměnlivé šířce je tak nutné nastavit poměr stran jako padding.

Dopočítat potřebný poměr jde snadno vydělením výšky obrázku jeho šířkou a převedením na procenta (vynásobit stem). Níže v článku je přímo generátor kódu, který po zadání URL obrázku připraví potřebné CSS.

Realisace v CSS

V CSS je postup takový, že se pro obrázek vytvoří kontejner (obal), který vymezí prostor na šířku a na výšku, což zabrání poskakování, a do tohoto obalu se vloží samotná značka <img>.

HTML kód:

<div class="img-cover">
 <img src="">
</div>

Element .img-cover bude mít nastaven požadovaný poměr stran (v tomto případě 75 %):

.img-cover {
  height: 0;
  padding-bottom: 75%;
}

Obrázek se potom pouze roztáhne podle tohoto obalu:

.img-cover img {
 width: 100%;
}

V případě, že bude dostupná šířka pro .img-cover větší než skutečná šířka obrázku, bude obrázek roztažen nad své rozměry.

Je-li to nežádoucí, je potřeba všechno obalit do dalšího <div>u:

<div class="img">
 <div class="img-cover">
  <img src="">
 </div>
</div>

Tento obal .img bude mít nastavenou maximální šířku (max-widht). Odsazení (padding) elementu .img-cover, které ve finále stanovuje výšku, se totiž počítá z šířky svého rodiče.

Generátor CSS kódu pro přepočet rozměrů v px na procenta:

.img-cover {height: 0; padding-bottom: 75%}
.img-cover img {width: 100%; height: auto}

Obrázky s různými rozměry

Problém nastane, když je na stránce hromada obrázků s různými rozměry. Potom by ruční počítání poměru výšky a šířky každého z nich bylo značně pracné.

Řešení na straně serveru

V případě, že na straně serveru existuje nějaký mechanismus, který obrázkům dokáže nastavovat rozměry, může rovnou dopočítat i poměr s maximální šířkou a přidat tato pravidla do style atributu.

<div class="img" style="max-width: 200px">
 <div class="img-cover" style="padding-bottom: 75%">
  <img width="200" height="150">
 </div>
</div>

Výše uvedený kód počítá s CSS pravidly:

.img-cover {height: 0}
.img-cover img {width: 100%; height: auto}

V budoucnu je možné, že by rozměr z atributů mohl jít získat přes attr a dopočítat funkcí calc. Momentálně ale attr funguje pouze u vlastnosti content.

Řešení v JavaScriptu

Použít k nastavení rozměrů JS je spíš nouzové řešení, protože některé obrázky se mohou začít načítat dříve, než se stihne spustit skript nastavující rozměry.

Dále řešení v JavaScriptu přichází pouze v úvahu, když obrázky už mají nastaveny rozměry v HTML atributech width a height. JS sice umí zjistit skutečné rozměry obrázku, potřebuje ho ale k tomu nejprve načíst, což je v tomto případě problém.

JS tedy projde obrázky na stránce (document.images) a obalí je do elementů zabírající prostor o rozměrech obrázku.

Aby bylo poskakování co nejmenší, měl by se tento kód spustit na stránce co nejdříve.

 • Živá ukázka – vytvoření placeholderů pro responsivní obrázky

Netrpí poskakováním můj web?

Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli tímto problémem web netrpí, je vypnutí/zakázání obrázků.

V Chrome je toto nastavení pod chrome://settings/content.

Všimnout si poskakování stránky jde i při nastavení velmi pomalého připojení ve vývojářských nástrojích.

Bez vypínání obrázků v prohlížeči si jde pomoci krátkým JavaScriptem, který všechny obrázky na stránce nahradí 1px bílým GIFem.

Po spuštění tohoto kódu by dobře udělaná stránka neměla nijak poskočit.

(function(img) {
  for (var i = img.length; i--; ) {
    img[i].src = "data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///////yH5BAAHAP8ALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==";
  }
})(document.images);

Spustit tento kód přímo na stránce jde třeba vložením po napsání javascript: do adresního řádku (kopírovat „javascript:“ z bezpečnostních důvodů jít nemusí).

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Responsivní obrázky

Responsivní obrázky

Co s obrázky na mobilních zařízeních?

Max-width pro pozadí

Maximální šířka pozadí

Jak obrázkovému pozadí nastavit maximální šířku. Tj. aby se přizpůsobovalo menší šířce okna.

Responsivní web

Jak na mobilní (responsivní) web

Jak a proč vytvářet mobilní versi webu – responsive web.

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Jak udělat, aby se obtékané boxy přizpůsobovaly proměnlivé velikosti okna.

Responsivní design webu

Responsivní design webu

Jak jednoduše a kvalitně vytvořit web, který se přizpůsobí všem velikostem cílových zařízení.

Komentáře