Odkaz přes celý box

Při vytváření HTML odkazů se je dobré zamyslet nad správně velkou plochou aktivní oblasti.

Ta by neměla být:

 • Příliš malá, aby se dobře trefovala kursorem myši i prstem na dotykových zařízeních.
 • Příliš velká, aby si uživatel s myší mohl někam odložit kursor, kliknutím do volné plochy zrušit otevřenou kontextovou nabídku či si aktivovat neaktivní okno prohlížeče.

Zájmy uživatelů na mobilech a desktopech jsou tedy lehce protichůdné.

Bloky v odkazu <a>

Blokové elementy v značce <a> dlouhá léta fungují a nakonec byly i posvěceny HTML specifikací:

<a href="/clanek">
 <img src="clanek.png">
 <h2>Název článku</h2>
 <p>Popis článku</p>
</a>

Nejjednodušší způsob, jak rozklikat celý blok, je ho obalit odkazem.

Nastaví-li se odkazu display: block, bude klikat po celé ploše místo jen nad jednotlivými elementy.

Klikací plocha odkazu

Má to pár problémů:

 1. Označování textu v odkazech je ve většině prohlížečů obtížně řešitelné. Je potřeba najet myší nad odkaz, a to není vždy možné (nad odkazem je jiný odkaz apod.)
 2. Styl odkazů se aplikuje na všechny elementy v bloku. Bude nutné dříve nastavené styly pro odkaz resetovat.
 3. Přepínat chování mezi dotykovými a nedotykovými zařízeními nejde úplně jednoduše.

Posicovaný :before/:after

Zajímavé řešení jsem se dozvěděl od Chamurappiho: plochu vytvořit prostřednictvím absolutně posicovaného pseudo-elementu odkazu.

Odkazem bude pouze jeden z prvků:

<div class="clanek">
 <img src="clanek.png">
 <h2>
  <a href="/clanek" class="odkaz">Název článku</a>
 </h2>
 <p>Popis článku</p>
</div>

Obalu .clanek se přidá relativní posice a :before odkazu se umístí přes celou jeho plochu:

.clanek {position: relative}
.odkaz:before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 right: 0
}

Výhody:

 1. Pro rozklikání celé skupiny elementů se nemusí měnit HTML kód.
 2. Chování jde snadno přepínat podle šířky obrazovky přes @media pravidlo.
 3. V případě více odkazů jde tuto plochu vytvořit ze všech odkazů a jen jim měnit prioritu přes z-index.

Měla-li by být velká klikací plocha i na nedotykových zařízeních, :hover efekt se přidá přímo společnému obalu, který odkaz není.

Možný problém tohoto řešení nastane v případě, že má position: relative i něco mezi odkazem a společným obalem, potom nepůjde :before umístit potřebným způsobem.

Živá ukázka

Řešení v JavaScriptu

Udělat celý blok klikací by šlo snadno i v JavaScriptu přidáním atributu onclick a změnou window.location.

<div class="clanek" 
 onclick="window.location = '/clanek'"
>
 <img src="clanek.png">
 <h2>
  <a href="/clanek" class="odkaz">Název článku</a>
 </h2>
 <p>Popis článku</p>
</div>

Pro odlišné chování na mobilech a desktopech by se musela použít nějaká detekce.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Odkaz jako tlačítko

Odkaz vypadající jako tlačítko

Odkaz jako tlačítko, nebo tlačítko jako odkaz? Postup, jak z odkazu vyrobit tlačítko a naopak.

Označení externích odkazů

Označení interních a externích odkazů

Odlišení interních a externích odkazů a odkazů na soubory čistě v CSS.

Lepší podtržení odkazu

Lepší podtržení odkazu

Jak si vytvořit hezčí podtržení textu odkazu, než je výchozí.

Ikonka vedle odkazu

Ikona vedle odkazu

Jak přidat a zarovnat ikonku vedle odkazu, který má podtržení.

CSS mapa s popisky

Body s popisky na mapě

Statická obrázková mapa s vlastními body a :hover popisky.

Komentáře