CSS !important

V angličtině important znamená důležitý. Slouží tedy k zvýšení důležitosti CSS hodnot.

Při utváření CSS selektorů mají různé selektory různou sílu.

 1. Nejníže je universální hvězdičkový selektor:
  * {color: red}
 2. Trochu silnější jsou selektory elementů a pseudo-elementů:
  input,
  :before {
   color: green;
  }
 3. Ještě silnější jsou třídy, atributy a pseudo-třídy:
  .cerveny,
  [type=text],
  :hover {
   color: blue;
  }
 4. Nejsilnější jsou #id:
  #cerny {
   color: black;
  }

Proto když se výchozí styly přidají do CSS, textové políčko <input> bude černé:

<input type="text" id="cerny" class="cerveny" value="Text">

Vždy vyhrává selektor z nejsilnější skupiny. Tedy následující selektor:

html.svetle body.tmave .policko input[type="text"] {
}

Bude hravě přebit pomocí:

#idecko {
}

Ukázka

Síla !important

Klíčové spojení „!important“ se používá pro posílení dané CSS hodnoty:

p {
 color: red !important;
}
p#modry {
 color: blue;
}

Odstavec s id="modry" bude červený, ačkoliv selektor p#modry je mnohem silnější než p – díky !important.

Zapisuje se za hodnotu, kterou má posílit. Je jedno, jestli se pro přehlednost použije mezi hodnotou a !important mezera nebo ne. Může tam být klidně i odřádkování. Bílé znaky mohou být i mezi vykřičníkem a important.

Někde se uvádí, že important znemožní přepsání jinou CSS vlastnosti.

Když chci, aby nějaká dřívější deklarace převládla, napíšu do deklarace řetězec „! important“. Taková deklarace potom nebude přehlušena žádnou pozdější.

Yuhů, Jak psát web: Skládání stylů

Není to úplně přesné:

Přebíjení !importantů

p {
 color: red !important;
}
p.modry {
 color: blue !important;
}

Bude odstavec červený, nebo modrý?

Pokud na sebe narazí dvě deklarace používající !important, použijí se opět klasická pravidla síly selektorů.

Odstavec <p class="modry"> tak bude modrý, protože p.modry je silnější selektor. Použití !important v tomto případě pouze srovná síly.

Nejsilnější nastavení hodnoty

V případě nastavení stylu prostřednictvím atributu style jsou přebity hodnoty nastavené libovolným selektorem:

<style>
#modry {
 color: blue;
}
</style>
<p id="modry" style="color: red">
 Červený odstavec
</p>

S výjimkou !important. Tento odstavec bude modrý:

<style>
#modry {
 color: blue !important;
}
</style>
<p id="modry" style="color: red">
 Modrý odstavec
</p>

Použil-li by se !important v řádkovém atributu style, byl by odstavec opět červený.

Nejsilnější nastavení hodnoty v CSS je tedy proveditelné prostřednictvím !important uvnitř atributu style.

I to jde ale překonat změnou vlastnosti JavaScriptem:

modry.style.color = "green !important";

Využití

Important není obecně moc dobré používat, protože má moc velkou sílu. Obecně je dobré držet sílu CSS zápisu co nejnižší, protože je potom jednodušší jeho úprava – to platí kromě !important i pro CSS selektory.

V případě, že je problém nějakou vlastnost přepsat, bývá lepší zkusit snížit sílu předchozího selektoru než vytvářet nový silnější. Není-li na výběr, je asi nejlepší možnost selektor opakovat:

Bude-li existovat zbytečně silný selektor table tr td.cerveny.

table tr td.zvyraznit {
 color: red;
}

Jde přebít následovně (dvě třídy jsou silnější než jedna):

.zvyraznit.zvyraznit {
 color: blue;
}

Pro udržování nízké síly selektorů je vhodný postup BEM, kde se pro stylování používají pouze CSS třídy. Vyžaduje to ale vyšší nároky na HTML kód, kde musí být třída u všeho, co se má stylovat.

Přebíjení atributu style

Chamurappi zmínil na diskusi JPW případy, kdy !important používá – pro přebíjení atributu style:

Já občas používám !important ve spolupráci s naskriptovanými věcmi.

Pokud skriptem měním třeba nějaké souřadnice left a top (tzn. měním vlastně přímo atribut style, který mívá běžně nejvyšší prioritu) a tyto hodnoty se mají v nějakém stavu ignorovat, přebíjím je tím, že jim přes nějakou třídu společného rodiče nastavím výchozí hodnoty s !important em (není-li možné jim dát position: static ).

Nebo jiný případ — server mi generuje do HTML style="background-image: url(obrázek.jpg)" (jelikož jen on zná URL obrázku) a já zatím nechci, aby se obrázek načítal, tak dám co nejdříve skriptem rodičovi třídu, která nastaví dotyčným elementům background-image: none !important.

A ještě třetí možnost využití, v contenteditable mívá uživatel velkou volnost v tom, co vloží. Může běžně vložit formátovaný kus DOMu ze schránky či přetažením. Pokud se mu nechci plést pod prsty, ale jen jemně naznačit, že velké růžové písmo nebude velké, ani růžové, že element s obrázkem na pozadí nemůže mít pozadí, že <input> či <iframe> ve výsledku neuvidí a že vloženým obrázkům nemůže změnit velikost, také k tomu používám supersilné CSS předpisy s !importantem.

Nepotřebuji-li přebíjet atribut style, nemám pro !important rozumné využití.

Chamurappi

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Selektory :first-child a :last-child

Selektory :first-child a :last-child

Pro zaměření první/poslední položky v CSS lze místo přidávání tříd použít :first/last-child.

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

CSS 3 selektory

Seznam všech CSS 3 selektorů

V CSS 3 je spousta selektorů, které s postupným mizením starších prohlížečů může dávat smysl znát.

CSS 3 selektory v IE 6, 7, 8

CSS 3 selektory ve starých IE

Doplnění podpory CSS 3 selektorů do starých prohlížečů pomocí JavaScriptu.

Označení externích odkazů

Označení interních a externích odkazů

Odlišení interních a externích odkazů a odkazů na soubory čistě v CSS.

Komentáře