CSS pravidla

Všechny články z kategorie

Pravidla ukazatele any-pointer a any-hover

CSS pravidla any-pointer a any-hover

CSS pravidla @media any-pointer a any-hover slouží k detekci přesnosti a typu ovládání.

CSS @font-face

CSS @font-face

Pomocí CSS pravidla @font-face jde na stránce používat různá webová písma.

CSS @supports

CSS pravidlo @supports

Pravidlem @supports lze v CSS testovat dostupnost CSS vlastností.

CSS @media queries

CSS pravidlo @media

Pravidlo @media se používá k omezení platnosti CSS jen za určitých podmínek.

Styl seznamu list-style

Styl odrážkového seznamu

CSS vlastnost list-style upravuje vzhled seznamů <ul> a <ol>.

CSS pravidlo @document

CSS pravidlo @document

CSS pravidlo @document umí omezit platnost CSS na určité URL.