Pravidla ukazatele any-pointer a any-hover

Kromě toho, že se koncová zařízení pro prohlížení webových stránek liší rozměry obrazovky (například od cca 4" mobilů po 50" televise), odlišují se také způsobem ovládání. Zjednodušeně se weby ovládají:

 • myší,
 • dotyky prstů,
 • dotykovým perem (stylusem)

Některá zařízení navíc umožňují způsoby ovládání kombinovat – typicky notebooky s dotykovou obrazovkou nebo tablet s připojenou myší.

Pro případné odlišení ovládacích prvků pomocí CSS v závislosti na schopnostech ukazatele byla zavedena @media pravidla any-*.

Test podpory

Zatím je podporuje Chrome 41+ a Opera 28+.

V podporovaných prohlížečích budou některá z následujících políček zelená v závislosti na dostupných způsobech ovládání.

any-hover

any-hover

any-hover: none

any-hover: on-demand

any-hover: hover

any-pointer

any-pointer

any-pointer: coarse

any-hover: fine

hover

hover: hover

hover: none

Samostatná živá ukázka – rozlišení dotykového zařízení a ovládání myší

Zápis

@media (any-hover: hover) {
 /* zařízení je schopno :hoveru */
}

Pravidla any-* se dělí na hover (najetí) a pointer (ukazatel).

any-hover

První pravidlo dokáže detekovat, jestli je zařízení schopno :hoveru.

@media (any-hover)

Zařízení dokáže nějak hover vytvořit.

@media (any-hover: none)

Hover není podporován.

@media (any-hover: on-demand)

Hover je možné vyvolat, byť komplikovanějším způsobem. Typicky mobilní prohlížeče vyvolávají :hover po delším podržení prstu.

@media (any-hover: hover)

Zařízení nemá žádný limit ve vyvolávání hoveru. Typicky počítač/notebook/tablet s myší.

any-pointer

Pravidlo any-pointer slouží k vytvoření podmínky na přesnost ukazatele.

@media (any-pointer)

Zařízení má nějaký ukazatel.

@media (any-pointer: coarse)

Přesnost ukazatele není nic moc (coarse je anglicky hrubý). Týká se zejména ovládání prsty u dotykových obrazovek (mobily, tablety, …).

@media (any-pointer: fine)

Ukazatel je velmi přesný. Typicky ovládání myší na desktopu/notebooku.

hover

Existuje ještě pravidlo hover bez any:

@media (hover: hover) {
  /* primární ovládání umí hover (myš/touchpad) */
}

@media (hover: none) {
  /* primární ovládání neumí hover (dotyková obrazovka) */
}

Dle specifikace by hover mělo znamenat, že primární ovládání umí hover, zatímco any-hover, že nějaký způsob ovládání umí hover.

V praxi se mi nepodařilo zpozorovat rozdíl.

Detekce dotykové obrazovky

Asi nejzajímavější využití any-hover a any-pointer je detekce dotykového způsobu ovládání, které je jinak obtížně proveditelné.

Jde sice provést něco jako:

if ('ontouchstart' in window) {
 // podporuje dotyky
}

Ale to skončí positivně i na noteboocích s dotykovou obrazovkou, kde je připojena myš / dostupný trackpoint nebo touchpad.

Detekovat :hover by se zase nabízelo například při onmousemove. Tuto událost ale z důvodů kompatibility provádějí i dotyková zařízení. Při tapnutí se vyvolají následující události v uvedeném pořadí:

 1. touchstart
 2. touchmove
 3. touchend
 4. mouseover
 5. mousemove
 6. mousedown
 7. mouseup
 8. click

Nabízí se tak pro určení hoveru na stránce poslouchat pohyb myši (mousemove) a v případě, že nejde o pohyb mezi touchstart a click, považovat zařízení za schopné hoveru.

Toto zařízení

Podporuje dotyky

Podporuje hover

Samostatná živá ukázka – detekce podpory dotyků a hoveru v JavaScriptu

Hlavní problém této detekce je v tom, že se provede až v okamžiku, když návštěvník pohne myší.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Styl seznamu list-style

Styl odrážkového seznamu

CSS vlastnost list-style upravuje vzhled seznamů <ul> a <ol>.

CSS mapa s popisky

Body s popisky na mapě

Statická obrázková mapa s vlastními body a :hover popisky.

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Kreslení v CSS

„Kreslení“ pomocí CSS

Jak vytvářet jednoduché tvary místo obrázků prostým CSS?

Komentáře