Dialog

Při interakci webové aplikace s uživatelem se často hodí používat více vrstev, tj. zobrazit nějaký obsah nad stránkou.

Pro takové řešení se vžil název lightbox, HTML značka <dialog> by klasické lightboxy v JavaScriptu mohla nahradit.

Ukázka otevření a zavření dialogu

Podpora

Funguje od Chrome 37 a Opery 24. V ostatních a starších prohlížečích se projeví jako vlastní/neznámá HTML značka, tedy se obsah normálně zobrazí.

Podle specifikace HTML 5.1 by ale měla být odstraněna:

Je tedy otázka, jestli má značka <dialog> budoucnost.

Zápis

<dialog>
 Obsah dialogu.
</dialog>

Výše uvedený kód v podporovaných prohlížečích zajistí, že obsah bude skrytý a čekat na otevření.

JS API

Aby <dialog> nečekal schovaný navždy, existují pro něj dvě JS metody pro otevření a zavření.

 • otevřenídialog.show()
 • otevření modálního oknadialog.showModal()
 • zavřenídialog.close()

Obsah dialogu

Samostatná ukázka

Rozdíl mezi show a showModal je v:

 1. umístění dialogushowModal vycentruje dialog vodorovně i svisle, show jen vodorovně, svislá posice se určí na základě umístění <dialog>u v kódu,
 2. možnost použít nativní overlay (překryvnou vrstvu) nad obsahem pod dialogem pomocí pseudoelementu ::backdrop,
 3. přístupnosti okolního obsahu – modální okno (showModal) neumožňuje pracovat s obsahem stránky mimo dialog,
 4. modální dialog jde najednou otevřít pouze jeden.

CSS

Z pohledu CSS je <dialog> skryt pomocí display: none.

Při otevřenídialog.show() – dojde k nastavení příznaku [open], který způsobí odkrytí (display: block) a absolutní naposicování dialogu na střed okna.

Odstraněním posicování by se dalo docílit běžného odkrývání textu, ale proto existuje jiná značka – <details>.

Selektory

Pro zaměření otevřeného dialogu tedy můžeme použít:

dialog[open] {
 /* styly pro otevřené */
}

A naopak s využitím selektoru negace:

dialog:not([open]) {
 /* styly pro zavřené */
}

Tyto selektory se mohou hodit spíš k odlišení prohlížečů podporujících <dialog>. Stylovat totiž jinak můžeme přímo dialog, když do otevření stejně nebude vidět.

Překryvná vrstva ::backdrop

Pomocí dialog::backdrop jde vytvořit pod dialogem například pseudo-element (vrstvu), která překryje zbytek obsahu, jak napovídá výchozí styl v prohlížeči.

dialog::backdrop {
 position: fixed;
 top: 0px;
 right: 0px;
 bottom: 0px;
 left: 0px;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.0980392);
}

Vrstvu ::backdrop lze použít jen při otevření přes showModal, u samotné metody show použít nepůjde.

Využití

Momentálně značka <dialog> moc užitečná není. Pro nedostatečnou podporu stejně musíme zajistit požadovanou funkčnost přepínáním tříd/data-atributů.

Navíc použití skutečného dialogu nějak výrazně tvorbu „lightboxu“ (například s ohledem na datovou velikost) nezlepší.

Formulář v dialogu

Další vlastností <dialog>u je použití speciálního formuláře.

Formulář bude mít jako metodu uvedeno dialog:

<form method="dialog">
 <button value="hodnota">
  Tlačítko
 </button>
</form>

Což způsobí, že value tlačítka půjde po kliknutí zjistit v události onclose z vlastnosti returnValue:

<dialog onclose="alert(this.returnValue)">

Samostatná ukázka / Zadání a zpracování textové hodnoty

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Komentáře