HTML značky

Vysvětlení a popis HTML značek.

Všechny články z kategorie

Reset políčka pro nahrávání souboru

Resetování <input type=file>

Jak resetovat (odstranit) hodnotu z <input>u pro upload souborů.

Vlastní HTML značky

Vytváření vlastních HTML značek

Je možné si kromě standardních HTML tagů vytvořit nějaké vlastní?

Input

HTML značka <input>

Všechny varianty značky <input>, možné atributy, vysvětlení a ukázky.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

HTML div a span

HTML značky <div> a <span>

Div a span jsou neutrální HTML značky, které se používají k aplikování vzhledu pomocí CSS.

HTML tabulky

HTML tabulky

Vytváření tabulek v HTML. Kompletní přehled všech tabulkových značek.

Zprava doleva

Zprava doleva

HTML značky, HTML, atributy a CSS vlastnosti pro text psaný zprava doleva.

HTML značka ruby

HTML značka <ruby>

HTML značka <ruby> slouží k označení výslovností symbolů východních asijských znaků.

Zvuk a hudba na stránce

Přehrávání zvuků na webu

Jak na webové stránce přehrát zvukové upozornění nebo hudbu pomocí značky <audio>.

HTML Canvas

HTML <canvas>

Canvas je HTML značka pro kreslení v prohlížeči pomocí JavaScriptu.

HTML kostra

HTML kostra

Jak vypadá základní „kostra“ HTML stránky. Které HTML značky ji utváří.

Rámy v HTML

HTML rámy

Rámy v HTML umožňují zobrazit na jedné stránce obsah z více různých zdrojů.

Odkaz v HTML

HTML odkazy

Všechny informace a detaily o HTML odkazech, jejich atributech a stylování pomocí CSS.

Horní a dolní index v HTML

Horní a dolní index v HTML

Pro zapisování horních a dolních indexů slouží v HTML značky <sup> a <sub>.

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Odstavec v HTML

HTML odstavec

HTML značka <p> slouží k uspořádávání textu do odstavců.

HTML seznamy

HTML seznamy

Přehled všech typů seznamů, které se v HTML používají.

Výpis zdrojového kódu

Výpis zdrojového kódu

Jak na HTML stránce vypisovat zdrojové kódy.

Citace v HTML

Citace v HTML

Jaké značky se v HTML používají pro označení citovaného textu.

Označení termínu/výrazu v HTML

HTML definice termínu

HTML značka <dfn> slouží pro vyznačení slovního spojení termínu/výrazu.

HTML nadpisy H1, H2, …

Nadpisy na webu

Pro značení nadpisů stránek existují značky <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> a <h6>.

HTML element DATA

HTML element <data>

HTML značka <data> slouží k označení strojově čitelných dat na webu.

Přeškrtnutí značkou S

Škrtnutí značkou <s>

Značka <s> slouží k označení obsahu, který už je zastaralý nebo není relevantní.

HTML značka output

HTML značka <output>

Značka <output> slouží k vypsání výsledku závislého na předchozí uživatelské akci.

HTML značka mark

HTML značka <mark>

HTML značka <mark> slouží ke zvýraznění textu na stránce.

Kontextová nabídka s menuitem

Kontextová nabídka <menuitem>

HTML značka <menuitem> umožňuje vytvořit nativní kontextovnou nabídku.

HTML <time>

HTML značka <time>

HTML element <time>. Jak a proč ho použít na stránce.

Dialog

HTML značka <dialog>

K čemu je dobrá HTML značka <dialog>.

HTML značka <details>

HTML značka <details>

K čemu slouží HTML značky <details> a <summary>.

Textarea

Textarea

HTML značka <textarea> – jaká jsou její specifika.

Všechny HTML značky

Seznam všech HTML značek

Abecední seznam všech 144 HTML značek.

Vlastní HTML atributy

Vlastní atributy v HTML

Jak je to s vytvářením a používáním atributů s vlastními názvy v HTML stránce.

HTML tlačítko <button>

Značka <button>

Tlačítko <button> v HTML, možné problémy v Internet Exploreru a jak je vyřešit.

HTML značka template

HTML značka <template>

HTML tag <template> slouží k připravení HTML kódu, který později zpracuje JavaScript.

HTML meter

HTML značka <meter>

Značka <meter> slouží k indikaci čísla.

Napodívání přes <datalist>

Našeptávání značkou <datalist>

Pro napovídání možností při vyplňování <input>u lze v HTML 5 použít značku <datalist>.

Rozbalovací nabídka <select>

HTML značka <select>

Popis, možnosti a vylepšení rozbalovacího výběru, HTML značky <select>.

Druhy HTML značek

Různé druhy HTML značek

Dělení HTML značek podle způsobu jejich otevírání a uzavírání.

Element <progress>

HTML značka <progress>

Značka <progress> slouží k znázornění postupu. Co nabízí za možnosti?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.