HTML atributy

Vysvětlení a popis HTML atributů.

Všechny články z kategorie

Atribut download

HTML atribut download

HTML atribut download zlepšuje uživatelský dojem ze stahovaného souboru.

Identifikátor v HTML/CSS/JS

HTML/CSS/JS identifikátor id

K čemu se hodí identifikátor, kdy ho používat a jaké znaky může obsahovat.

Rel=noopener

Rel=noopener

Atribut noopener dokáže zabránit manipulaci ze stránky otevřené do nového okna.

Stylování atributu title

Vlastní styl bubliny title

Jaké jsou možnosti pro vlastní vzhled nápovědy, která se objevuje při vyplnění atributu title.

Atribut autocapitalize

Atribut autocapitalize

HTML atribut autocapitalize slouží k nastavení automatického přepnutí na velká písmena u dotykových klávesnic.

Automatický focus políčka

Automatické vybrání políčka po načtení

Jak a kdy přesunout kursor do textového pole automaticky po načtení stránky.

Obecné HTML atributy

Globální HTML atributy

Obecné atributy jdou používat u všech HTML značek. Zde je jejich kompletní seznam.

ARIA atributy

ARIA atributy

HTML atributy aria-* slouží k sémantickému vyznačení informací pro postižené uživatele.

Jak zakázat označování textu

Zakázání označování textu

Standardně jde na webu označovat text. Jak jeho výběru myší zabránit?

Autocomplete

Automatické vyplňování formulářů

Pomocí atributu autocomplete jde usnadnit a zrychlit vyplňování formulářů.

Hidden atribut

HTML atribut hidden

HTML atribut hidden jde použít pro skrytí obsahu.

Minlength

Atribut minlength

HTML atribut minlength stanovuje minimální počet znaků, který musí být v políčku.

Atribut novalidate

Atribut novalidate

HTML atribut novalidate zabrání výchozí HTML 5 validaci formulářů.

Maximální délka pole

Maximální počet znaků

HTML atribut maxlength omezuje počet znaků ve formulářovém poli.

HTML atribut scoped

HTML atribut scoped

HTML 5.1 přichází s možností validně používat element <style> i mimo část <head>.

HTML atribut lang

HTML atribut lang

K čemu slouží a vyplatí se používat HTML atribut lang?

Tabindex

Tabindex

Atribut tabindex slouží k uspořádání položek pro procházení klávesnicí.

Označení povinných položek

Označení povinných položek

Jak elegantně ve formuláři označit povinné položky atributem required.

Atribut media

HTML atribut media

HTML atribut media funguje u značky <a> podobně jako Media Queries v CSS.

Ping atribut

Atribut ping

HTML atribut ping umožňuje pingnout nějakou další stránku při prokliknutí odkazu.

Noreferrer

Noreferrer

Řetězec rel=noreferrer umožňuje nastavit odkazu, že nemá posílat informace o předešlé navštívené stránce.

Placeholder

HTML atribut placeholder

HTML atribut placeholder slouží k zadání ukázkové hodnoty do formulářového pole.

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.