Box-reflect

Někdy kolem roku 2006 bylo relativně populární vytváření grafických podob webů s odlesky. Takové odlesky se zpravidla řešily obrázky.

Odlesk textu

Protože trendem CSS je přidávat vlastnosti, kterými lze zajistit efekty, co se dříve řešily právě těmi obrázky, pro odraz boxu existuje vlastnost box-reflect.

Podpora

Odraz boxu pouze pomocí CSS vlastnosti box-reflect funguje zatím pouze v prohlížečích používající jádro Blink.

 • Chrome 4+,
 • Opera 15+,
 • Safari 4+

Vlastnost se zapisuje s prefixem -webkit-.

Zápis

element {
 -webkit-box-reflect: směr vzdálenost maska;
}

Směr

Směr odlesku boxu je nutné uvést vždy a nabývá čtyř hodnot:

 • above (nad boxem),
 • below (pod),
 • right (vpravo),
 • left (vlevo)

Vzdálenost

Vzdálenost odrazu od boxu se zadává v běžných délkových jednotkách CSS. Uvádět vzdálenost není nutné, použije se potom výchozí hodnota 0 (tedy odraz hned u zdroje). Vzdálenost může být kladná (odraz bude mít odstup od originálu) nebo záporná (odraz originál překryje).

Maska

Aby odraz nebyl pouhou 1:1 kopií originálu, dá se použí tzv. maska. Zadávat masku je nepovinné. V případě jejího zadání je ale nutné uvést i vzdálenost.

Masku lze vytvořit více způsoby (ukázky fungují pouze v Chrome a Opeře):

Maska funguje tak, že síla odrazu je stanovena libovolnou barvou a její (polo)průhledností. Kde je barva neprůhledná – zobrazí se zrcadlený objekt v původní podobě. Částečně průhledné oblasti potom zajistí částečnou intensitu originálu.

Původní obrázek:

Maska:

Výsledek odrazu směrem pod element (hodnota below) s použitím masky:

Zajímavosti

 • Při označování textu kursorem myši se označuje i obsah v odrazu (obráceně to nejde).

  Označování odlesku textu

 • Odraz se nepočítá do rozměrů boxu – kopie obsahu tedy může vylézt mimo, kde bude překryta případným obsahem. Odraz lze oříznout pomocí overflow: hidden. Dostat odraz nad okolní obsah nejspíš nejde.

Jiné způsoby odrazu

Odraz (nad nebo pod) jde rovněž vytvořit prostým zkopírováním boxu a jeho otočením. Vytvořit odraz nad i pod, vlevo i vpravo lze CSS transformací scale, která dokáže otočit obrázek kolem své osy:

 • vodorovnětransofrm: scaleY(-1),
 • svisletransofrm: scaleX(-1)

Ve Firefoxu se zkopírování elementu dá vytvořit elegantně nastavením pozadí:

#zrcadlo {
 background: -moz-element(#zdroj);
}

Živá ukázka (pouze pro Firefox)

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře