CSS gradient

Barevné přechody je v CSS možné vytvářet přes:

 1. vlastnost filter pro IE 9
 2. background-image pro IE 10 a novější

V prohlížečích starších než Opera 12.1, Firefox 16, Chrome 26 se používají ještě CSS prefixy.

Příklad

Nejjednodušší použití CSS gradientu může vypadat v případě lineárního přechodu takto:

.prechod {
 background-image: linear-gradient(#0D6AB7, #DA3F94);
}
 

Lineární gradient

Funkci linear-gradient se předávají různé parametry ovlivňující výchozí podobu celého přechodu. Symbolický zápis veškerých možností vypadá následovně.

.prechod {
 background-image: linear-gradient(
  směr, 
  první barva umístění,
  druhá barva umístění
 )
}

Směr

První parametr určuje, jakým směrem se má přechod ubírat. Výchozí nastavení je shora dolů.

 • to top – zdola nahoru,
 • to bottom – shora dolů,
 • to right – zleva doprava,
 • to left – zprava doleva

Kromě toho existují i šikmé směry, například to bottom right:

 
 

Umístění barev

Délkovými jednotkami (pixely, procenta apod.) je možné nastavit, kde se daná barva má aplikovat.

Výchozí chování je, že první barva začíná (tj. 0%) a druhá končí (tj. 100%).

Takto se přechod změní při nastavení procent na 60 a 90.

 
 

Více barev

Přechod může mít libovolný počet barev.

 
 

Radiální gradient

Další typ gradientu je kruhový (radiální). Zápis je obdobný jako u lineárního.

.prechod-radialni {
 background-image: radial-gradient(#0D6AB7, #DA3F94);
}
 
 
 

Tvar

První parametr udává tvar kruhového přechodu.

 • ellipse – výchozí podoba, přechod se roztáhne přes celý prostor elementu.
 • circle – přechod bude mít podobu kruhu.
 
 
 

V případě, že chceme mít vidět celý kruh (když element s přechodem na pozadí není čtvercový), stačí přidat za tvar (circle) closest-side:

 
 
 

Umístění

Umístění barev funguje stejně jako u lineárního přechodu. Je ale možné změnit střed, odkud přechod začíná, zapsáním at top|bottom|left|right a šikmých kombinací.

Opakující se gradient

Poslední typ gradientu je opakování přechodu do nekonečna.

.prechod-opakovani {
 background-image: repeating-linear-gradient(
  #0D6AB7, #DA3F94 50%
 );
}

Opakovat se může přechod lineární i radiální:

 • repeating-linear-gradient,
 • repeating-radial-gradient

Proužky

Zajímavější využití opakujících se přechodů je vytvoření proužků.

Otočení

Jde i přechod otočit (např. -45deg) a vytvořit tak třeba šikmé pruhy:

Přechody vlastností filter

Pro IE 9 a starší je možné některé přechody vytvořit vlastností filter. Vytvořit se tak dá ale nejspíš jen přechod lineární:

.prechod {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(
  startColorStr="#0D6AB7", 
  endColorStr="#DA3F94"
 );
}

Více o gradientech přes filter.

Fallback

Fallback pro plnohodnotné CSS přechody tedy může být:

 1. CSS vlastnost filter pro IE 9 a starší (třeba s méně dokonalým přechodem).
 2. Prostá barva bez přechodu. Když se gradient nastaví jako background-image, nastavená vlastnost background-color přežije.
 3. Obyčejný obrázek.

V případě každého webu je pochopitlně nutno zvážit, co se vyplatí realisovat.

Generátor CSS gradientů

Pro pohodlnou tvorbu gradientů existují tzv. generátory gradientů.

Nutno přiznat, že výsledný kód plný prefixů není úplně elegantní (ukázka).

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Počítání v CSS funkcí calc()

Počítání v CSS pomocí calc()

Od Exploreru 9 a mimo starou Operu 12 lze přímo v CSS provádět jednoduché výpočty využitím calc().

CSS toggle()

CSS funkce toggle()

Nefunguje zatím snad nikde, měla by sloužit k pohodlnému zadávání hodnot pro zanořené elementy stejného názvu.

Fotografie na pozadí

Velký obrázek na pozadí stránky

Jak správně udělat obrázkové pozadí celé stránky, které se přizpůsobí velikosti okna.

CSS obrázková galerie

Jednoduchá galerie v CSS

Galerie obrázků bez JavaScriptu pomocí CSS.

Vícenásobné CSS pozadí

Více obrázků na pozadí

Jak v CSS jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí.

Komentáře