Poskakování kvůli scrollbaru

Pokud je obsah stránky centrovaný a některé stránky jsou krátké, takže se neobjeví svislý posuvník (zpravidla na pravé straně), způsobí přechod mezi dlouhou stránkou (s posuvníkem) a krátkou (bez posuvníku) nepěkné poskočení.

U webových aplikací k podobné situaci často dochází, když se obsah stahuje asynchronně a během načítání se tak výška stránky změní.

Existují dvě bezpracné možnosti jako vytvářet stránky delší (vyšší) nebo:

Neřešit.

Plaváček

CLS

CLS je zkratka Cumulative Layout Shift pro metriku označující neočekávané poskakování layoutu.

Tuto nepříjemnou věc může způsobovat řada věcí – posuvník může být jedna z nich.

Jde o to, že zobrazivší se posuvník během načítání zmenší dostupnou šířku. Tím dost často dojde k potřebě stávající obsah překreslit.

Tento problém se týká hlavně webových aplikací / SPA a průběžného načítání.

U klasického webu generovaného čistě na serveru má zpravidla prohlížeč obsah dostupný rovnou, takže dokáže rovnou rozhodnout, jestli (ne)bude posuvník potřeba.

Minimální výška

Vlastností min-height lze zadat minimální výšku obsahu na hodnotu, která posuvník vytvoří. Může to být ale matoucí/nepříjemné pro uživatele, protože mohou kvůli tomu zbytečně rolovat.

Živá ukázka

Přidání posuvníku

Jednoduchou konstrukcí jde přidat posuvník i v případech, že není potřeba – bude neaktivní (zašedlý).

Má to trochu nevýhodu, že je potom na stránce posuvník vždy a může ji to trochu hyzdit.

html {
 overflow-y: scroll;
}

Živá ukázka

CSS vlastnost scrollbar-gutter

Poměrně nová CSS vlastnost scrollbar-gutter (nepodporuje ji Safari) dokáže upravit přístup prohlížeče k posuvníku.

Zvlášť užitečná je hodnota stable:

html {
 scrollbar-gutter: stable;
}

Tím se zajistí, že prohlížeč pro daný element vždy vyhradí místo pro posuvník.

Živá ukázka

Trochu problém u ní je, že v případě aplikování přímo pro <html> logicky vyhrazuje místo u ní.

Chová se to dost podobně, jako by se přidalo vnitřní odsazení přes padding.

Pokud se tedy pozadí stránky nastavuje až v nějakém vnořeném elementu, výsledek může být visuálně dost podobný jako neaktivní posuvník.

Živá ukázka

Vlastní posuvník

Jedno z možných řešení je si posuvník zajišťovat po svém — prostým vhodně ostylovaným <div>em, který bude absolutně posicovaný, takže nebude ovlivňovat vykreslení obsahu.

Nestandardní scrollbar ale nemusí být pro návštěvníky úplně ideální.

I kdyby měla náhrada vyřešené rolování kolečkem, klávesnicí i dotykem (se zachováním setrvačnosti) a autoscroll, nikdy nebude respektovat uživatelské nastavení, jako je třeba velikost a plynulost posunu. Dojem, že na stránce je cosi divného, je pak silnější, než kdyby obsahový blok cukal o pár pixelů do strany.

Chamurappi

Odečtení šířky

S využitím jednotky vw (viewport — rozměry okna) a počítání calc je možné dopočítat šířku posuvníku a nastavit ji jako levý margin čistě v CSS. Řešení je funkční od IE 9.

html {
  margin-left: calc(100vw - 100%);
}

Bude to fungovat tak, že v případě krátké stránky bude levý margin nulový (šířka viewportu se bude rovnat šířce elementu <html>).

V případě dlouhé stránky bude viewport šírší o šířku posuvníku. O tuto šířku se potom dlouhá stránka odšťouchne zleva.

Živá ukázka

Změření šířky posuvníku

Je-li potřeba dynamicky reagovat na šířku posuvníku, docela elegantní řešení je změřit šířku JavaScriptem a nastavit ji do CSS proměnné.

Posuvník totiž dokáže být v různých prohlížečích a systémech různě široký.

V macOS navíc ještě mění svou šířku na základě toho, jestli je či není připojena myš.

function setScrollbarWidthVariable() {
  let div = document.createElement('div');
  div.style.overflowY = 'scroll';
  document.body.appendChild(div);
  let scrollbarWidth = div.offsetWidth - div.clientWidth;
  document.body.removeChild(div);
  document.documentElement.style.setProperty('--scrollbar-width', scrollbarWidth + 'px');
}

setScrollbarWidthVariable()

Tento kód nastaví proměnnou scrollbar-width, která bude kdekoliv dostupná k použití:

.cokoliv {
 width: var(--scrollbar-width);
}

Živá ukázka

Při zobrazování obsahu v modálu se typicky pro celou stránku vypíná scrollování, protože modál bude mít scrollbar vlastní.

.is-modal-open {
 overflow: hidden;
}

Zde je opět vhodné odšťouchnout obsah, aby neposkaoval. Třeba průhledným borderem:

.is-modal-open {
 overflow: hidden;
 border-right: var(--scrollbar-width) solid transparent;
}

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

Centrování v CSS

Centrování na webových stránkách

Ucelený popis různých způsobů vertikálního i horizontálního centrování. Se známou i neznámou šířkou nebo výškou.

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Zobrazení popisku při najetí myší

Popisek po najetí myší

Kterak zobrazovat obsah v tooltipu po najetí myši.

Komentáře