Chyby při programování

Když něco nefunguje, často takový stav doprovází varovná nebo chybová hláška. Problém je, že ne vždy člověk ví, jak si ji zobrazit.

JavaScript

Chyba v JavaScriptu probíhá zpravidla v tichosti – prohlížeče běžné návštěvníky neupozorňují, že k chybě na stránce došlo.

Nešťastný programátor má nefunkční web a vůbec netuší proč. Prohlížeče naštěstí disponují tzv. chybovou konsolí, kde se problémy vypisují. Tento nástroj se nachází ve vývojářských nástrojích skoro všech prohlížečů (klávesová zkratka F12 nebo Ctrl + Shift + I).

Chybová konsole

Chyby v HTML

HTML je k chybám hodně tolerantní, takže spoustu chyb nemusí vůbec ničemu vadit. Může ale dojít k tomu, že prohlížeč pochopí chybné HTML jinak, než zamýšlel jeho autor.

<p>
 Odstavec.
 <ul>
  <li>Seznam v odstavci</li>
 </ul>
</p>

Jelikož v HTML nemůže být seznam v odstavci, odstavec se před ním sám ukončí a zbytečnou koncovou značku </p> bude prohlížeč ignorovat.

Další časté chyby, které vadí, jsou zapomenutá ukončovací značka, překlepy a další.

Zobrazení chyby v HTML validátoru

Chyby tohoto druhu většinou umí odhalit HTML validátor.

CSS chyby

Když je v CSS chyba, podobně jako v HTML to nezpůsobují fatální selhání a stránka s chybami může žít dál svým životem. Někdy se chyby vytvářejí záměrně pro hackování prohlížečů – psaní různých pravidel pro odlišené prohlížeče.

Nejčastěji je problém:

 1. Překlep/chyba v selektoru, kdy se daná deklarace nemá na co aplikovat. Nabízí se pro takový selektor nastavit něco výrazného (např. color: red), aby se vůbec ověřilo, že to něco dělá.

 2. Špatný název vlastnosti – ta se pro prohlížeč bude tvářit jako neexistující. Často na to umí upozornit editor odlišným barvením kódu.

 3. Chyba v hodnotě CSS vlastnosti.

Kontrolní otázka: Jak bude vypadat následující odstavec? (Za color: red chybí středník.)

p {
 color: red
 background: yellow;
 font-weight: bold;
}
 • (prohlížeč si poradí)

Čekám na správnou odpověď…

Správně.

V CSS se jako hodnota vlastnosti chápe celý obsah mezi dvojtečkou a středníkem (;) nebo koncovou závorkou (}). Z kódu výše tedy vznikne:

p {
 color: red background: yellow;
 font-weight: bold;
}

A protože „red background: yellow“ není vyhovující barva, zbude jediná platná deklarace font-weight: bold.

Živá ukázka

Taková chyba se objeví u stylů při prozkoumávání elementů:

Chybná hodnota v CSS

Jako u HTML jde použít i automatický validátor. Kromě chyb zobrazuje i platnou podobu CSS. Chybný kód občas umí automaticky opravit.

PHP

Nejzáludnější situace je na straně serveru. V PHP často drobná chyba znefunkční celou stránku.

 • Různé redakční systémy nebo frameworky v ostrém provozu vypínají hlášení chyb.

 • Zobrazování chyb jde typicky potlačit i v administraci webhostingu pod volbou „Nastavení PHP“, „Konfigurace PHP“ a podobně. Konkrétní nastavení se jmenuje display_errors (nachází se v php.ini).

  zapnutí display_errors u Wedosu
  Nastavení display_errors u Wedosu
  zapnutí display_errors u hostingu Ebola
  Nastavení display_errors u webhostingu Ebola

Nezobrazovat návštěvníkům výchozí chybové hlášky PHP je obecně dobrý postup. Zároveň je ale vhodné je ukládat někam, kde je uvidí administrátor/programátor. Při vývoji je nejsnazší mít zobrazení chybových hlášek zapnuté.

Hlášení chyb v PHP

Pro regulování zobrazování chybových hlášek se v PHP používá funkce error_reporting:

// vypne výpis všech chyb
error_reporting(0);

Pro ladění aplikace je vhodné nastavení:

// všechny chyby bez poznámek
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

Případně zobrazovat úplně vše, tedy i poznámky, které nejsou kritické, ale mohou upozornit na potenciální problém jako nedeklarované proměnné a podobně.

// všechny chyby
error_reporting(E_ALL);

Chybové hlášky v redakčních systémech

WordPress

Při chybě může nastat tzv. bílá obrazovka smrti, kdy se na adrese webu vůbec nic neobjeví.

Pro zjištění příčin pomocí vypsání chybových hlášek se zapíná debugovací režim v souboru wp-config.php:

define('WP_DEBUG', true);

Joomla!

Hlášení chyb se nastavuje v souboru configuration.php do proměnné $error_reporting. Vztah mezi PHP funkcí error_reporting a Joomlou je následující:

 • -1 = 0 – žádné chyby se nezobrazí.
 • 30711 = E_ALL & ~(E_NOTICE|E_WARNING) – všechny chyby bez varování a poznámek
 • 30711 = E_ALL & ~E_NOTICE – všechny chyby bez poznámek
 • 30719 = E_ALL – všechny chyby

Kromě souboru configuration.php se dá úroveň hlášení chyb měnit i v administraci: Globální nastaveníServerHlášení chyb.

Nastavení zobrazování chyb v CMS Joomla!

Výpis chyb v MySQL

Pro ladění (zvlášť složitějších) dotazů je vhodné použít nástroj typu Adminer, kde se kromě syntaktické správnosti dotazu dá snadno zjistit, jestli SQL dotaz vrací správná data.

Zobrazení chyby v Admineru

Adminer vypisuje případné chyby v dotazu. Na jedno kliknutí nabízí i funkci EXPLAIN, která se hodí při rychlostní optimalisaci dotazů.

Před implementací komplikovanějšího dotazu je tedy dobré si ho napřed odladit v podobném nástroji.

SQL chyba v PHP

V závislosti na použitém rozhraní pro práci s DB je i odlišný způsob zobrazování chyb.

mysql_error

V již zavrženém rozhraní mysql_* se chyba vypíše použitím funkce mysql_error() po daném dotazu.

// dotaz;
echo mysql_error();
MySQLI

U nástupce MySQL stačí zavolat $mysqli->error, kde $mysqli je instance třídy mysqli:

$mysqli = new mysqli("localhost", "uživatel", "heslo", "databáze");
// dotaz
echo $mysqli->error;

Pro výpis chyby v připojení se používá $mysqli->connect_error.

PDO

V PDO jde použít $pdo->errorInfo() nebo používat trycatch a getMessage().

try {
 $sql = $pdo->prepare($dotaz);
 $sql->execute($data);
}
catch (PDOException $e) {
 $chyba = $e->getMessage();
}

Kumulace chyb

Jelikož webové aplikace často používají klidně MySQL, PHP, JavaScript, CSS a HTML najednou, může se chyba vyskytnout na každém článku tohoto řetězce. A to i současně.

To se potom těžko hledá.

Předcházet kumulaci jde skládáním výsledku po kouscích a testováním jednotlivých částí samostatně.

Příklad

Na stránce bude seznam, kterému se má nastavit CSS získané JavaScriptem pomocí AJAXu přes PHP z databáse.

Může se stát, že…

 1. SQL dotaz nevrátí potřebná data.
 2. PHP výsledek dotazu špatně zpracuje.
 3. JavaScript špatně použije AJAX nebo chybně nastaví CSS.
 4. V CSS bude chyba (třeba zapomenutý středník), takže bude dělat něco jiného.
 5. HTML seznam bude v odstavci, což nejde, takže domnělý CSS selektor p ul {} nic nechytí.

Logické chyby

Zvláštní skupinou chyb jsou případy, kdy se žádná chybová hláška nikde neukazuje, nic nenasvědčuje problému, ale aplikace nefunguje.

Důvodem je, že programátor naprogramoval něco jiného, než si myslí.

Zde je řešením rozdrobit kód na malé celky a testovat je jednotlivě. Nebo se někoho zeptat

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Jak správně používat uvozovky v HTML, CSS, JavaScriptu, PHP a MySQL.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Převod inline CSS na externí

Převod CSS v HTML na externí styly

Jak z HTML vybrat id, třídy a inline styly a vytvořit z nich CSS předpis do externího souboru.

Komentáře