Identifikátor v HTML/CSS/JS

HTML atribut id má poměrně široké využití:

 1. Odkazování na části stránky pomocí #kotev:

  <a href="#identifikator">
   Odkaz
  </a>
  …
  <div id="identifikator"></div>
 2. Propojení dvojice značek přes <label for>:

  <input id="identifikátor">
  <label for="identifikátor">
   Popisek tlačítka
  </label>
 3. Znázornění vztahu při použití aria-* atributů:

  <label for="policko>
   Název pole
  </label>
  <input id="policko" aria-describedby="popisek">
  <i id="popisek>Popisek políčka</i>
 4. Zaměření elementu CSS selektorem:

  #identifikator {
    color: red;
  }
 5. Získání elementu v JavaScriptu metodou getElementById:

  var el = document.getElementById('identifikator');

  V JS má id ještě jednu zajímavou vlastnost. Každý HTML element s identifikátorem je dostupný přímo přes proměnnou stejného názvu.

  <div id="identifikator"></div>
  <script>
   identifikator.innerHTML = 'Text';
  </script>

  Do uvedeného <div>u se tak nastaví obsah „Text“ – ukázka.

  Obecně na to není moc dobré spoléhat, protože je velmi snadné si tuto proměnnou přepsat jiným obsahem.

Použití identifikátorů v praxi

Ačkoliv je s „idéčky“ možné dělat spoustu věcí, v praxi si jde vystačit s použitím pouze pro kotvy a provázání <label>ů s formulářovými prvky + provázání s atributy pro lepší přístupnost aria-*.

V CSS si jde vystačit jen s třídami. ID oproti nim nenabízejí nic navíc – kromě toho je selektor #id silnější než .trida – to bývá většinou nevýhodné, jelikož bývá přehlednější mít sílu selektorů co možná nejnižší.

Pro zaměření elementů v JavaScriptu je zase užitečné mít v HTML kódu jasně poznamenané, co se v JS používá, tj. využít třeba prostých tříd s prefixem js-*.

<div class="js-identifikator">
</div>

Při dodržení tohoto postupu se jde potom spolehnout na to, že pro CSS se používají jen třídy, pro JavaScript třídy s prefixem a identifikátory tak slouží pouze pro #odkazování a provázání elementů.

Povolené znaky

V HTML 5 se poměrně uvolnilo omezení znaků, které je možné v id atributu použít.

Existuji pouze dvě pravidla – v ID nemůže být mezera a musí mít alespoň jeden znak.

Není tedy problém používat libovolnou diakritiku a speciální znaky. Jediný problém může nastat v CSS, kde platí odlišná pravidla. Číslo na začátku ID se tak musí escapovat nebo použít atributový selektor.

<div id="1337"></div>

Výše uvedený element tak (ne)jde zaměřit:

#1337 { /* nefunguje */ }
[id=1337] { /* atribut funguje */ }
#\31 337 { /* escapování funguje */ }

Při používání ID ke stylování je tak lepší zachovat přísnější pravidla.

Escapování v CSS

Je-li nevyhnutelné části selektoru v CSS escapovat, jde k tomu použít nějaký hotový nástroj:

 • CSS escapes – hotové řešení escapování v CSS

Duplicitní ID

Ještě by každé id mělo být na stránce pouze jednou – jinak je stránka nevalidní. V praxi je to spíš problém kvůli tomu, že první ID vyhrává a ta další jsou ignorována (vyjma CSS, kde není problém zaměřit více elementů se stejným identifikátorem).

Omezení v HTML 4

Ve starších specifikacích HTML byly požadavky na znaky v identifikátorech mnohem přísnější. Podobně jako v názvech CSS tříd neměl identifikátor začínat číslicí.

Obsahovat mohl pouze písmena bez diakritiky, číslice, tečku, dvojtečku, spojovník a podtržítko.

V prohlížečích dlouhodobě funguje všechno, takže se toto omezení ukázalo jako zbytečně přísné.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Placeholder

HTML atribut placeholder

HTML atribut placeholder slouží k zadání ukázkové hodnoty do formulářového pole.

Chyby při programování

Jak zobrazit chybové hlášky

Při odstraňování problému v HTML/CSS/JS/PHP/SQL je nutný přístup k chybovým hláškám, jak se k nim dostat?

Jak zakázat označování textu

Zakázání označování textu

Standardně jde na webu označovat text. Jak jeho výběru myší zabránit?

Automatický focus políčka

Automatické vybrání políčka po načtení

Jak a kdy přesunout kursor do textového pole automaticky po načtení stránky.

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Jak správně používat uvozovky v HTML, CSS, JavaScriptu, PHP a MySQL.

Komentáře