Jak funguje position: sticky

Sticky je v překladu něco jako lepkavý – element se při rolování dokáže „přilepit“ k okraji.

.sticky {
 position: sticky;
 top: 0;
}

Vlastnost position měla dlouhé roky 4 možné hodnoty:

 1. position: static – výchozí hodnota
 2. position: relative – relativní posun oproti původnímu umístění bez ovlivnění okolí
 3. position: absolute – vyjmutí z původního místa
 4. position: fixed – vyjmutí z původního místa + zafixování

Hodnota sticky je tak trochu kombinací výše uvedeného.

Když je sticky element uvnitř viewportu, chová se jako static/relative, tedy se nijak neprojevuje.

Po opuštění okna se potom chová jako absolute (zobrazení mimo přirozené umístění) a fixed (zafixování na jednom místě).

Podpora

Velmi dobře podporovaná vlastnost. Nefunguje v akorát v pomalu mizícím IE 11.

Řešení pro IE 11 je buď použít JavaScript, nebo sticky oželet, pokud to není nezbytné pro ovládání webu.

Pro starší verse ostatních prohlížečů se hodí přidat CSS prefixposition: -webkit-static.

Použití

Použití je na první pohled velmi jednoduché, stačí elementu přidat position: sticky a nějaké umístění, např. top: 0.

Nefunkční sticky element

Jak je vidět na předchozím příkladu, nic to nedělá.

Co takhle? Funkční sticky element.

Samostatná živá ukázka – nejjednodušší sticky element

Trik je v tom, že sticky element si automaticky určí svého rodiče jako oblast pro přilepování.

Pokud tedy v nadřazeném elementu není žádný další obsah, nic se nestane:

<div>
 <div class="sticky-element">
  Nic se nestane
 </div>
</div>

Je třeba to udělat následovně:

<div> <!-- sticky kontejner -->
 <div class="sticky-element">
  Funkční sticky obsah
 </div>
 Další obsah
</div>

Toto chování se hodí k tomu, že se sticky element může zase odlepit, když celý jeho rodič (sticky kontejner) opustí viewport.

Živá ukázka – přichytávání nadpisů

Umístění sticky elementu

Obsah není nutné přichytávat jen nahoru (top: 0). Není problém použít bottom: 0:

Živá ukázka – přichytávání patičky

V případě vodorovného scrollování se hodí i vlastnosti right nebo left.

Hodnoty potom mohou být běžné délkové jednotky, nemusí to být nutně jen 0.

Vlastnost z-index

Umístění v ose Z funguje stejně jako z-index u ostatních způsobů posicování.

Využití

Lepkavá posice je velmi užitečná k nahrazení leckdy komplikovaných JS řešení:

Podobné věci jde udělat pouze v CSS.

Živá ukázka – přichytávací fixní menu

Fixní sloupce a řádky tabulky

Hodně užitečná je sticky posice u tabulek. Jde tak elegantně zafixovat řádek i sloupec bez dalších omezení (výška/šířka obsahu).

U tabulek se sticky chová trochu jinak – position: sticky se aplikuje na buňky (<tr> a <th>) a celá tabulka je potom sticky kontejner.

Není možné fixovat přímo značku <thead>.

Fixní řádek

Pro zafixování řádku nahoru tedy stačí jeho buňkám nastavit position: sticky a top: 0:

Živá ukázka – fixní záhlaví tabulky

Fixní sloupec

Pro přichycení sloupce je postup velmi podobný.

Sloupci, který má být fixovaný, se přidá position: sticky a right: 0 nebo left: 0 (podle toho, jestli jde o první/poslední sloupec řádku).

Aby celá stránka neměla posuvník, je třeba ještě obalit tabulku do něčeho s overflow-x: auto:

Živá ukázka – fixní sloupec tabulky

Fixní řádek i sloupec zároveň

Kombinací obou postupů jde fixovat řádek i sloupec zároveň.

Je k tomu ale nejspíš nutné nastavit obalu tabulky pevnou nebo maximální výšku a overflow: auto, aby se měl řádek kam přichytit.

Pro maximální výšku se hodí použít viewport jednotky (např. 100vh pro tabulku přes celou výšku).

Nevýhoda tohoto postupu je v tom, že jsou na stránce dva svislé posuvníky:

Živá ukázka – tabulka s fixní řádkem i sloupcem.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Odkaz na kotvu a fixní menu

Odkaz na kotvu a fixní hlavička

Při použití fixního menu/hlavičky se stane nepěkná věc, že při odkazu na kotvu je cíl skryt pod menu. Co s tím?

Přichytávací rolování v CSS

Přichytávací rolování v CSS

CSS vlastnost scroll-snap dokáže řídit rolování, aby přeskakovalo mezi jednotlivými elementy.

Zachování posice scrollování overflow-anchor

Zachování posice scrollování overflow-anchor

CSS vlastnost overflow-anchor umožňuje nastavit, jak si má prohlížeč pamatovat, kam bylo odscrollováno.

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

Komentáře