Rámy v HTML

V dřívějších dobách bylo běžné sestavovat stránku pomocí rámů. Při používání prostého HTML to byl (a stále je) snadný způsob, jak spravovat obsah společných částí.

Dnes se rámy používají především pro vkládání obsahu z cizích stránek. Jsou tak vkládána videa z YouTube, pluginy ze sociálních sítí jako třeba Facebook Like tlačítko nebo reklamy.

Výhoda rámu je oddělení stránky A se značkou <iframe> od stránky B, která se do rámu načítá. Stránka B si tak zachová svůj původní styl. To se při vkládání obsahu externím JavaScriptem nestane – skriptem vložený kód se stane normální součástí stránky. Totéž platí při stahování cizí stránky v PHP.

Bezpečnost rámů

Protože se stránka v rámu chová v podstatě stejně jako stránka v nové záložce – uživatel je v ní přihlášen a podobně – možnost používat rámy může způsobovat bezpečnostní risika.

Když se na stránku přidá nějaké lákavé tlačítko a přes něj se umístí neviditelná stránka v rámu, jde tak přimět uživatele, aby v přihlášené stránce v rámu provedl nějakou akci:.

 • Clickjacking – získání kliknutí od uživatele, aniž by o tom věděl

Někteří provozovatelé webů proto načtení svého webu do rámu blokují HTTP hlavičkou X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN.

Výchozí chování dále zabraňuje JavaScriptu v přístupu do rámu z externí URL.

Pokus o přístup obsahu externí stránky

Totéž platí pro stránku, která je do rámu vložená: nemůže se dostat ke svému rodiči.

Vyskočení z rámu

Existuje jedna možnost, jak může stránka vložená do rámu opustit svou nadřazenou stránku:

window.top.location = "http://jecas.cz";

Když se toto do stránky umístí a stránka se vloží do <iframe>, po načtení rámu bude přesměrováno na http://jecas.cz.

Při použití #kotvy je to možnost, jak z vložené stránky předat nahoru nějaká data:

window.top.location = "#data";

Rám <iframe>

Značka <iframe>povinnou koncovou značku. Použití iframe pro vložení videa z YouTube vypadá následovně:

<iframe 
 width="560" 
 height="315" 
 src="https://www.youtube.com/embed/6HT-yirOGoo" 
 frameborder="0" 
 allowfullscreen
>
</iframe>

Atributy <iframe>

 • width a height – šířka a výška

 • src – stránka, která se do rámu načte

 • allowfullscreen – v podporovaných prohlížečích je nutný k možnosti zobrazit obsah z rámu přes celou obrazovku (jeho podpora se bude zvyšovat), pro starší Webkity a Gecka existuje tento atribut s prefixy mozallowfullscreen a webkitallowfullscreen

 • frameborder – rámy mají ve výchozím stylu rámeček border: 2px inset, tímto atributem nebo pomocí CSS jde zrušit

  Atribut frameborder je nevalidní v HTML 5, ale při nabízení kódu pro vložení na stránky se z praktických důvodů používá. Výchozí rámeček je typicky nežádoucí a autor webu, co rám na svou stránku vkládá, by ho nemusel umět zrušit.

  Nevalidní atribut frameborder

 • name – pro otevírání cíle odkazu ze stránky do rámu je nutné rám pojmenovat, stejná hodnota jako atributu name se potom zadá do target u odkazu

Nové HTML 5 atributy

 • sandbox – atribut slouží pro zvýšení ochrany stránky, která do sebe vkládá cizí web pomocí <iframe>

  Podporují prohlížeče IE 10, Chrome 4, Firefox 17, Opera 15 a novější.

  Samotné uvedení atributu sandbox zakazuje několik věcí (uvedeno níže). Pokud je třeba povolit některou z nich, přidá se do hodnoty atributu (hodnot allow-* může být uvedeno více, oddělují se mezerou).

  • allow-same-origin – Stránka v rámu se bude chovat jako by byla stejného původu jako stránka, která ji do rámu načítá
  • allow-top-navigation – Stránka z rámu může způsobit přechod na jinou URL u nadřazené stránky.
  • allow-forms – Stránka v rámu může odesílat formuláře.
  • allow-popups – Povolí zobrazování vyskakovacích oken.
  • allow-scripts – Povolí spouště skripty.
  • allow-pointer-lock – Umožní stránce v rámu sledovat pohyby myši.
 • seamless – má sloužit k těsnému propojení rodičovské stránky a stránky v rámu

  Obsah rámu by tak měl dědit CSS od svého rodiče, otevírat odkazy v nadřazeném okně a podobně. V říjnu 2015 ho nepodporoval žádný prohlížeč.

 • srcdoc – existuje kvůli zpětné kompatibilitě. Pokud bude prohlížeč srcdoc znát, dá se očekávat, že bude znát i atributy sandbox a seamless. V takovém případě se tímto atributem dá změnit cíl rámu na stránku, která s tím bude počítat.

Zastaralé atributy

Řada dalších, především presentačních, atributů byla v HTML 5 označena jako zastaralé a nejsou validní.

 • align – zarovnávání (jde použít float)
 • marginheight, marginwidth – odsazení (nahrazuje margin)
 • frameborder – nahrazuje CSS border, ale stále se používá kvůli výchozímu rámečku
 • scrolling – skryje posuvníky a zabrání rolování
 • longdesc – URI s popisem rámu

Automatická výška rámu

Při vložení stránky pomocí <iframe> není elegantní nutnost nastavovat pevnou výšku. Když je obsah delší, zobrazuje se potom posuvník. Pro stránky ze stejné domény to jde řešit JavaScriptem:

Použití značky <frameset>

Pomocí značky <frameset> se hlavní stránka index.html rozdělila na několik částí a pomocí značky <frame> se do těchto oblastí připojil obsah.

Rozvržení stránky pomocí rámů

Z menu (menu.html) potom vedly odkazy s nastaveným cílem (atribut target) do rámu pro obsah.

Používání rámů přináší značné nevýhody:

 1. Návštěvník se může dostat například na stránku obsah.html bez zobrazení menu a hlavičky.
 2. Během procházení webu je adresa zobrazená v liště prohlížeče stále stejná.
 3. Stejně tak je stále stejný titulek stránky (značka <title>).

S rozšířením podpory PHP a dalších programovacích jazyků na straně serveru přestal být problém stránku skládat z jednotlivých kousků. Přestal tak být důvod rámy hojně používat.

V PHP potom vznikla řada redakčních systémů, které skládání výsledných stránek řeší automaticky. Autor webu tedy ani nemusí umět programovat.

Používání rámů <frameset> + <frame> nakonec bylo označeno jako zastaralé/překonané v HTML 5 a není tedy validní:

Nevalidní značka frameset

Alternativní obsah

V případě, že prohlížeč nepodporuje nebo blokuje rámy, jde přidat dovnitř elementu alternativní obsah.

U značky <iframe> přímo mezi její počáteční a koncovou značku.

<iframe>
 Alternativní obsah
</iframe>

Dříve se ještě pro alternativní obsah ke značce <frameset> používala značka <noframes>. Ta je v HTML 5 označena jako překonaná.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Komentáře