Výška iframe podle obsahu

Vnořený rámec <iframe> je způsob, jak stránku čistě v HTML sestavit z více samostatných souborů.

Pokud je dostupné skriptování na straně serveru, bývá lepší stránku z kousků sestavit už tam:

Při použití <iframe> je problém, že není jasné, jakou mu nastavit výšku, aby se zobrazil obsah celý bez posuvníku.

Nastavování něčeho jako height: auto nemá na funkci vliv.

Hotové řešení

Naštěstí jde u stránky v rámu spočítat její výšku a tu následně skriptem nastavit jako výšku rámu.

HTML kód rámu bude vcelku obyčejný:

<iframe 
 src="stranka.html" 
 frameborder="0" 
 id="ram" 
 width="100%" 
 height="500">
</iframe>

Za povšimnutí stojí identifikátor ram, podle kterého se s ním bude dále pracovat. Výška 500 pixelů (height="500") je pouze záložní pro případ bez JavaScriptu.

Rámeček (frameborder) a stoprocentní šířka (width="100%") by šla nastavit i přes CSS. Pro IE 8 a starší je ale vypnutí rámečku atributem frameborder asi nejrozumnější řešení.

Zjištění výšky v JS

Kód pro zjištění a nastavení výšky proběhne po načtení obsahu (onload):

var ram = document.getElementById("ram");
ram.scrolling = "no";
ram.onload = function() {
 var obsah = ram.contentDocument || ram.contentWindow.document;
 ram.style.height = obsah.documentElement.scrollHeight + "px";
};

Za povšimnutí stojí:

 1. Zabránění zobrazení posuvníku a rolování pomocí ram.scrolling = "no". Posuvník by jinak ubíral místo obsahu. Důležité je toto nastavit v JS, aby se bez skriptování dalo k obsahu rámu dostat.
 2. Sjednocení ram.contentDocument || ram.contentWindow.document – druhá část slouží pro IE 7 a starší
 3. Pro počítání výšky se používá scrollHeight. Hodnota offsetHeight by ve většině prohlížečů vracela původní výšku.

Změna velikosti stránky

Pokud by šířka iframu nebyla fixní, při zúžení/rozšíření okna se výška obsahu v rámu natáhne nebo zmenší.

Pro docílení lepšího výsledku stačí přepočet provést kromě po načtení obsahu i při window.onresize. Ukázka

Plynulá změna

Nastavení výšky rámu by navíc ještě šlo animovat pomocí CSS transition:

Živá ukázka

Automatická výška externího obsahu

Problém nastává při vkládání obsahu do rámu z jiné domény. Kvůli bezpečnosti do takové stránky nemá JavaScript přístup. Stránka v rámu se načítá včetně cookies a dalších dat uživatele, takže by bez tohoto omezení bylo možné ovládat libovolnou aplikaci, kde je návštěvník přihlášen.

Spolupráce autora externího obsahu

Pokud autor obsahu, který se má načítat do rámu, spolupracuje, je možné:

 1. Změnit způsob vkládání obsahu na externí JavaScript, který obsah vloží přímo do stránky bez použití <iframe>.

  Má to svá specifika: obsah převezme styl stránky, která ho vkládá. Pomocí externího JS má jeho správce prakticky neomezenou kontrolu nad webem. Proto by externí JS z neznámého zdroje neměl být načítán u citlivých stránek.

 2. Předat informaci o výšce prostřednictvím změny #hashe v URL.

  Umístit do stránky následující kód:

  window.onload = function() {
   var vyska = document.documentElement.scrollHeight;
   window.top.location = "#vyska=" + vyska;
  }

  Ten do hostiteské stránky předá výšku v kotvě (location.hash).

  V nadřazené stránce stačí už jen výšku přečíst a nastavit rámu:

  <iframe src="" width="100%" frameborder="0"
   onload="
    var vyska = window.location.hash.replace('#vyska=', '');
    this.style.height = vyska + 'px';
  ">
  </iframe>

  Tento postup funguje v Chrome a Firefoxu pouze při uvedení absolutní adresy. V Internet Exploreru a staré Opeře 12 to funguje i při relativní:

  Ukázka externí stránky v rámu s automatickou výškou:

Vlastní řešení

Pokud autor stránky nespolupracuje, je nejspíš jediná možnost stáhnout jeho stránku serverovým skriptem.

V PHP k tomu slouží funkce file_get_contents:

Přístup k subdoméně

Je-li stránka A na jiné subdoméně než stránka B, měl by pomoci následující JS kód na obou stránkách:

document.domain = 'example.com';

Více v článku:

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře