Margin

Samotný zápis „margin“ je sloučení vlastností pro jednotlivé strany:

  • margin-top — odsazení shora
  • margin-right — odsazení zprava
  • margin-bottom — odsazení zdola
  • margin-left — odsazení zleva

Při používání sloučeného názvu (margin) se rozměry uvádějí odshora ve směru hodinových ručiček.

p {margin: 5px 4px 3px 2px}
/* symbolicky: top, right, bottom, left */

Výše uvedený zápis nastaví odstavcům (<p>) horní odsazení na 5px, zprava odsazení 4px a tak dále.

Mimochodem, odpovídající nezkrácený zápis by vypadal následovně.

p {
  margin-top: 5px;
  margin-right: 4px;
  margin-bottom: 3px;
  margin-left: 2px;
}

Zadáním jen dvou hodnot je možné nastavit stejné odsazení shora + zdola (5px) a zprava + zleva (10px):

p {margin: 5px 10px}

A konečně zadání hodnoty jedné nastaví stejné odsazení (10px) pro všechny strany najednou.

p {margin: 10px}

Co se stane při zadání tří hodnot? Ta poslední (pro levé odsazení – margin-left) se nastaví na stejnou hodnotu jako margin-right (pravé odsazení). Následující zápisy jsou tedy stejné.

.prvni {margin: 1em 2em 3em}
.druhy {margin: 1em 2em 3em 2em}

Centrování marginem

Kromě vytváření odsazení kolem elementů má vlastnost margin další využití — v centrování. Stačí k tomu nastavit šířku a pravý i levý margin nastavit na hodnotu auto.

.centrovany-blok {
  margin: auto; 
  width: 300px;
}

Uvedený kód rovnou vynuluje případný horní a dolní margin, protože hodnota auto se pro margin-top/margin-bottom projeví jako nula. Ukázka.

Výchozí hodnoty

Hodně elementů má nějakou nenulovou výchozí hodnotu marginu, která může způsobovat problémy ve správném zobrazení. Proto se někdy hodí resetování a sjednocování napříč prohlížeči.

Přibližné výchozí hodnoty

Značky Hodnoty
bodymargin: 8px
h1margin: .67em 0
h2margin: .75em 0
h3margin: .83em 0
h4, p, blockquote, ul, fieldset, form, ol, dl, dir, menumargin: 1.12em 0
blockquotemargin-left: 40px; margin-right: 40px
ol, ul, dir, menu, dd margin-left: 40px
ol ul, ul ol, ul ul, ol olmargin-top: 0px; margin-bottom: 0px

„Slévání“ odsazení

(Pozn.: podle Plaváčka je tato situace v české CSS hantýrce známá spíš jako slučování okrajů.)

Zajímavá vlastnost marginu nastává v situaci, kdy jsou v kódu za sebou elementy, co mají nenulové horní a dolní odsazení.

Potom se výsledná velikost mezery slije. To funguje tak, že se pro odsazení vybere ta vyšší z dvou hodnot (v případě stejného odsazení zkrátka jen jedna). Samostatná ukázka.

Mezera mezi prvním a druhým odstavcem proto není 55 px (15 px + 40 px), ale jen čtyřicet.

První odstavec (margin: 15px)

Druhý odstavec (margin: 40px)

Třetí odstavec (margin: 15px)

Čtvrtý odstavec (margin: 15px)

Pro odsazení na stranách toto neplatí. U obtékaných elementů se sousední marginy sečtou:

Chování marginu na stranách u obtékaných elementů

Červené čtevrečky na obrázku representují 15px odsazení odstavců 1, 2 a 4. Čtverečky modré potom 20px odsazení odstavce třetího. Jak je vidět, margin se normálně sečte.

„Vytečení“ marginu

Toto chování už je vidět na předchozí ukázce. Oč jde? V případě, že má první element margin-top (horní odsazení) nebo poslední element margin-bottom (spodní odsazení), přenese se toto odsazení na rodiče těchto elementů. Přesněji řečeno se opět slije (velikost odsazení bude rovna vyšší z hodnot marginů rodiče a jeho prvního potomka).

Jak je vidět na ukázce, zelený element .obal má horní i dolní odsazení i přes margin: 0.

Odstavec.

Typicky se tento problém může projevovat na začátku stránky, kdy nadpis nebo i obyčejný <div> s margin-top stránku odsune. Ukázka.

Předávání marginu na rodiče nenastane v situaci, kdy rodičovský element bude mít padding nebo border.

Jiný způsob odstranění tohoto problému je změna overflow na hodnotu auto nebo hidden. Margin potom zůstane uvnitř. Ukázka.

Vlastnost clear a margin

Další zajímavé chování nastává u elementu, který ukončuje obtékání (clear: both). Neprojeví se u něj margin-top. Tedy alespoň v prohlížečích kromě IE (ten nemá s horním odsazením problém ani v jedenácté versi). Ostatní hodnoty marginu (right, bottom a left) se projeví standardně.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře