Build jednoduchého JS pro staré prohlížeče

V dnešní době se zpravidla výrazně liší JavaScript, ve kterém se něco píše, a výsledek, který potom běží v prohlížeči.

Teoreticky je možná psát pouze jeden kód a ten nijak pro produkční použití neupravovat, ale má to několik problémů:

 1. Nekompatibilita – v novějších prohlížečích funguje řada hezkých JS konstrukcí, které v IE 11 ne.

  To jsou věci jako například:

  • Psaní const a let místo var.
  • Optional chaining operator (objekt?.vlastnost?.dalsiVlastnost)
  • Arrow functions (const funkce = () => 'vrácená hodnota')
  • Template Literals (`textový řetězec a v něm ${promenna}`)
 2. Horší čitelnost/udržitelnost – pokud se naopak kód píše v kompatibilním režimu, nepoužívání novějších JS praktik vede k hůře čitelnému kódu.

 3. Velikost – pro vývoj čitelný kód je zbytečně velký.

  Prohlížeč nepotřebuje rozumně pojmenované funkce a proměnné. Vystačí si v pohodě s tím, že místo vystiznyNazevFunkce() bude a().

 4. TypeScript – pro větší kontrolu nad kódem se hodí používat typy. TypeScript díky tomu dokáže upozornit na spoustu potenciálních chyb.

Cílem je tedy psát kód se všemi vymoženostmi nového JS v TypeScriptu. A z toho nakonec dostat obyčejný JavaScript funkční i v IE 11.

Bez frameworků

Dnešní standard je většinou použít nějakou reaktivní JS knihovnu jako je React, Vue nebo Svelte.

U těch je kompatibilní build dávno vyřešen.

V některých případech je ale framework zbytečný, který by zbytečně navyšoval celkovou velikost.

Babel

Když jde o kompilaci do zpětně kompatibilního JS, nejznámější řešení je Babel.

Má i online nástroj, kde je možné si vyzkoušet, co udělá.

Instalace je jednoduchá:

npm install --save-dev @babel/core @babel/cli @babel/preset-env

Pro TypeScript ještě:

npm install --save-dev @babel/preset-typescript

Prohnat přes něj JS soubor jde potom snadno jednoduchým npm skriptem (v package.json):

{
 ...
 "scripts": {
   "babel": "babel puvodni-soubor.ts --out-file dist/vystupni-soubor.js"
 }
 ...
}

Transformaci pro IE 11 je třeba nastavit např. v souboru .babelrc:

{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "targets": ['defaults', 'IE 11']
   }
  ],
  "@babel/preset-typescript"
 ]
}

SWC

SWC (Speedy Web Compiler) je mnohem méně známá a údajně 20–70krát rychlejší alternativa Babelu.

Pro vyzkoušení jde použít online nástroj.

Vite

Vite je nástroj pro super rychlé vývojové prostředí a build.

Hodí se především pro větší aplikace napsané v Reactu/Vue/Svelte, ale má i library mode.

Díky tomu jde obyčejný kód v TS spojit do jednoho souboru.

Přes plugin vite-plugin-babel zajistit funkčnost ve starých prohlížečích.

Dělení do souborů

Pro přehlednost a snažší týmovou práci je užitečné dělit části kódu do samostatných souborů.

Ty potom ve výsledku spojit.

K tomu jde použít třeba Vite nebo esbuild:

Esbuild

Stačí nainstalovat:

npm install --save-exact esbuild

A přidat skripty pro vývoj a build:

{
 ...
 "scripts": {
  "esbuild": "esbuild src/main.ts --bundle --outfile=dist/vystupni-soubor.js --define:DEBUG=false",
  "esbuild:dev": "esbuild src/main.ts --bundle --outfile=dist/vystupni-soubor.js --define:DEBUG=true",
 }
 ...
}

Testy

Psát kód bez testů je dost otrava. Takže je rozumné přidat Jest nebo Vitest.

Code style

Aby měl kód nějakou kulturu, hodí se nějak automaticky formátovat kód. Není potom potřeba při code review někomu připomínat, že používá taby místo mezer a podobně.

Osvědčil se mi Prettier, protože podporuje hromady formátů, má jednoduchou instalaci a nastavení a dobrou podporu v editorech.

Kompilace a minifikace

Closure Compiler dokáže ušetřit hodně dat díky tomu, že zkrátí všechny možné názvy identifikátorů. Dokáže i zjednodušit některý kód a vyházet nepoužívaný kód.

Z následující funkce:

const nazevFunkce = (prvniParametr, druhyParametr) => {
 const objekt = {
  prvniVlastnost: prvniParametr * 2,
  druhaVlastnost: druhyParametr * 3
 }
 return `text ${objekt.prvniVlastnost} ${objekt.druhaVlastnost}`
}

window["a"] = nazevFunkce

Udělá:

window.a=function(b,c){return"text "+2*b+" "+3*c};

Instalace je následující:

npm i google-closure-compiler

A kompilace se spustí skriptem:

"closure": "java -jar node_modules/google-closure-compiler-java/compiler.jar --js=vstupni-soubor.js --js_output_file=vystupni-soubor.js",

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře