Fullscreen

Prohlížeče mají obvykle tzv. režim přes celou obrazovku, kdy zmizí ovládací prvky prohlížeče i operačního systému a stránka se zobrazí přes celý monitor.

Obvykle se do fullscreenu přepíná klávesou F11. Přepnout zpět je možné opětovným stiskem F11 (někdy i klávesou Esc).

Pomocí JS metody requestFullscreen jde přepnout do fullscreenu i pouze určitý prvek stránky.

Využití

Použít režim přes celou obrazovku se hodí v celé řadě případů – při použití HTML přehrávače značkou <video>, při vytváření HTML her nebo aplikací. U online editorů pro psaní textu jde fullscreenem vytvořit režim nerušeného psaní. Fullscreen se hodí i pro prohlížení obrázkové galerie.

Podpora v prohlížečích

V některých prohlížečích funguje pouze s prefixy.

 • Chrome 15+ (s prefixem webkit)
 • Firefox 9+ (s prefixem moz)
 • Internet Explorer 11+ (s prefixem ms)
 • Opera 12.10
 • Safari 5 (s prefixem webkit)

Po přepnutí na celou obrazovku obvykle prohlížeč zobrazí upozornění s postupem, jak se přepnout zpátky.

Upozornění v Chrome
Hláška v Chrome
Upozornění ve Firefoxu
Volby režimu celé obrazovky ve Firefoxu
Upozornění v IE
Povolení fullscreenu v Internet Exploreru

Upozornění po chvíli zmizí a uživatel to může zapomenout, takže je lepší přidat tlačítko, co fullscreen vypne.

Použití

Následující funkce zapnoutFullscreen přepne předaný element do režimu přes celou obrazovku. Kód je tak komplikovaný kvůli prefixům pro různé prohlížeče.

function zapnoutFullscreen(el) {
 if (el.requestFullscreen) {
  el.requestFullscreen();
 } 
 else if (el.msRequestFullscreen) {
  el.msRequestFullscreen();
 } 
 else if (el.mozRequestFullScreen) {
  el.mozRequestFullScreen();
 } 
 else if (el.webkitRequestFullscreen) {
  el.webkitRequestFullscreen();
 }
}

Vypnutí fullscreenu

Pro ukončení režimu celé obrazovky existuje metoda exitFullscreen. Opět má různou podobu napříč prohlížeči.

 • FirefoxmozCancelFullScreen(),
 • WebkitwebkitExitFullscreen(),
 • IEmsExitFullscreen()

Ukázka

Jak je vidět na funkci předchozího tlačítka, výchozí podoba elementu v režimu na celou obrazovku nemusí vypadat nejlépe.

Bez úprav je pozadí fullscreenu v některých prohlížečích černé (Firefox, IE), takže na něm není černý text bez explicitně nastaveného kontrastního pozadí vidět. Dále je potom nemožné obsahem elementu rolovat.

CSS selektor :fullscreen

Pro pohodlné stylování existuje v CSS pseudo-třída :fullscreen. Nestačí ji psát jen s CSS prefixy, ale Firefox a Webkit mají v názvu vlastnoti spojovník, tj. -moz-full-screen a -webkit-full-screen.

Selektory s prefixy nelze řetězit za sebe, ale deklarace se musí duplikovat:

element:-webkit-full-screen {/* styly */}
element:-moz-full-screen {/* styly */}
element:-ms-fullscreen {/* styly */}

Pseudo-třídu :fullscreen dostane pouze element, na který se použije JS metoda requestFullscreen.

Živá ukázka

Blokování kláves

Aby se dalo fullscreenu „zbavit“ nemusí po jeho aktivaci fungovat odchytávání kláves Esc nebo F11, které slouží k jeho ukončení.

Kód Esc je 27 a F11 122, v režimu přes celou obrazovku je napříč prohlížeči nejde odchytávat (Esc ruší fullscreen, F11 v Chrome funguje jako Esc).

Živá ukázka

Fullscreen z <iframe>

Zapnout fullscreen nejde „ven“ z vnořeného rámu.

Automatické přepnutí na celou obrazovku

Přepnout do fullscreenu bez přímé akce uživatele není možné.

Živá ukázka

Vysvětluje to chybové varování, které takový pokus vyvolá:

Failed to execute 'requestFullScreen' on 'Element': API can only be initiated by a user gesture.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Identifikátor v HTML/CSS/JS

HTML/CSS/JS identifikátor id

K čemu se hodí identifikátor, kdy ho používat a jaké znaky může obsahovat.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Lightboxová vstupní stránka

Lightboxová vstupní stránka ihned po načtení

Jak vytvořit lightbox okno, které po načtení stránky překryje obsah.

Změna vzhledu stránky

Změna designu bez znovunačtení stránky

Jak snadno umožnit uživateli přepínat různé vzhledy stránky, tmavou/světlou variantu apod.

Komentáře