Přístup k prvkům formuláře v JS

V případě, že chceme nějakým způsobem pracovat s políčky formuláře (kontrolovat jejich hodnotu, zjišťovat počet znaků nebo třeba odeslat obsah <input>ů na server AJAXem), je hned několik různých možností, jak k políčkům nebo formuláři přistupovat.

 1. Přidat políčkům/formuláři id a hledat je metodou getElementById:

  var policko = document.getElementById('id-policka')

  Od IE 8 případně využitím querySelectoru.

 2. Používat názvy formuláře a názvy položek (atributy name).

Název formuláře a názvy polí

<form action=".?" name="jmenoFormulare">
  <input type="text" name="jmenoPolicka">
  <button name="jmenoTlacitka">Tlačítko</button>
</form>

Pro tento formulář platí, že:

 1. K formuláři se dostaneme prostým uvedením jeho jména.

  jmenoFormulare.style.background = "red";

  Tento kód tedy pozadí formuláře změní na červenou.

 2. K prvkům formuláře, ať se jedná o vstupní políčka nebo odesílací tlačítka, se dostaneme následovně:

  var policko = jmenoFormulare.jmenoPolicka;
  var tlacitko = jmenoFormulare.jmenoTlacitka;

Samostatná ukázka nastavení barev formuláři při přístupu přes hodnoty atributů name.

Alternativní způsob

Kromě psaní přímo názvů formuláře a jeho prvků existuje přístup přes document.forms:

var formular = document.forms["jmenoFormulare"];

Pro prvky formuláře bude tento styl zápisu vypadat následovně:

var policko = document.forms["jmenoFormulare"]["jmenoPolicka"];
var tlacitko = document.forms["jmenoFormulare"]["jmenoTlacitka"];

Kromě názvů se ještě dá využít číselných indexů:

var prvniFormular = document.forms["0"];
var prvniPolickoPrvnihoFormulare = document.forms["0"]["0"];

Číselné indexy se hodí hlavně při procházení elementů cyklem.

Procházení formulářů a jejich prvků cyklem

Projití všemi formuláři

var formulare = document.forms;
for (var i = 0; i < formulare.length; i++) {
 // formulare[i];
}

Projití všemi prvky formuláře

var prvkyFormulare = document.forms["formular"];
for (var i = 0; i < prvkyFormulare.length; i++) {
 // prvkyFormulare[i];
}

Získání hodnoty

Většinou nás z formulářových políček zajímá hlavně hodnota, tj. vlastnost value. Lehce se na to zapomene.

var hodnota = jmenoFormulare.jmenoPrvku.value;

Číslo

V případě, že je potřeba s hodnotou políčka pracovat jako s číslem, je na místě obsah value převést. Existují různé způsoby:

 1. Přenásobit jedničkou:
  var ciselnaHodnota = policko.value * 1;
 2. Použít funkci Number nebo parseInt/parseDouble (v závislosti, zda je možné zadat celé/desetinné číslo):
  var ciselnaHodnota = Number(policko.value);
  var ciselnaHodnota = parseInt(policko.value);

Odeslání formuláře

Při odeslání formuláře se zavolá událost onsubmit. Toho lze využít v případě, že je potřeba odesílání řídit JavaScriptem. Například zkontrolovat položky a v případě neúspěchu vypsat chybovou hlášku a odeslání zablokovat pomocí return false.

Pro zpracovávání formuláře skriptem je elegantní přidat do onsubmitu zavolání vlastní funkce a předat jí formulář jako argument.

<form action=".?" onsubmit="return kontrola(this)">
 <input type="text" name="jmenoPolicka">

Funkce pro kontrolu. K jednotlivým prvkům se pohodlně dostaneme.

function kontrola(formular) {
 alert(formular.jmenoPolicka.value);
 return false;
}

Živá ukázka.

Událost onclick

Častá chyba je odesílání vázat jen na JS události myši jako onclick, protože tyto události nezachytí například odeslání klávesou Enter.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Zapamatování formulářových polí

Automatické zapamatování formulářů

Při vyplňování delších formulářů se je hodí obsah průběžně ukládat. Jak na to?

AJAX upload souborů

Upload souborů bez obnovení stránky

Jak vytvořit ajaxové nahrávání souborů na server bez obnovení stránky.

Onclick z klávesnice

Událost onclick na různých elementech

Test události onclick na různých elementech při vyvolání myší i klávesnicí.

Plynulý přesun focusu

Plynulý přesun focusu

Plynulé přesouvání focusu mezi jednotlivými položkami formuláře.

Zvyšování hodnoty inputů

Zvyšování hodnoty inputů

Jak zpříjemnit zadávání číselných hodnot nebo času do <input>ů tlačítky plus a mínus.

Komentáře