Získání unikátní barvy pro text v JS

V některých případech se hodí na základě uživatelského obsahu vytvořit barvu.

Například u chybějícího profilového obrázku se může nabízet vytvořit něco jako:

Barva avataru

K tomu stačí převést identifikátor uživatele (např. jméno) na kód barvy. Jde k tomu použít následující funkce:

function hashCode(str: string) {
  let hash = 0;
  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    hash = str.charCodeAt(i) + ((hash << 5) - hash);
  }
  return hash;
}

function intToRGB(i: number) {
  const c = (i & 0x00ffffff).toString(16).toUpperCase();

  return '00000'.substring(0, 6 - c.length) + c;
}

function stringToColor(string: string) {
  return `#${intToRGB(hashCode(string))}`;
}

Použití:

stringToColor("Tomáš Jedno")

Jak to funguje?

 1. První funkce hashCode převede řetězec na číslo.

  Funkce začíná s hash hodnotou 0 a poté iteruje přes každý znak v řetězci. Pro každý znak pak funkce přidá jeho ASCII k hash hodnotě a poté posune hash hodnotu vlevo o 5 bitů a odečte původní hash hodnotu. To vytvoří novou hash hodnotu, která je závislá na předchozí hodnotě a ASCII hodnotě aktuálního znaku.

 2. Druhá funkce číslo převede na hexadecimální kód barvy.

  Nejprve provede bitovou operaci AND s číslem 0x00FFFFFF. Tím nastaví prvních 8 bitů čísla na 0, což efektivně omezí číslo na rozsah 0 až 16777215 (16777215 je rovno 0x00FFFFFF v hexadecimální soustavě).

  Výsledné číslo je poté převedeno na řetězec v základu 16 (hexadecimální) pomocí metody toString. Výsledný řetězec je poté převeden na velká písmena pomocí metody toUpperCase.

  Nakonec funkce vrátí hexadecimální řetězec, který je případně vyplněný doplněn na začátku nulami tak, aby měl délku 6 znaků. Vyplnění nulami je dosaženo pomocí metody substring, která extrahuje část řetězce založené na počátečním a koncovém indexu. V tomto případě je počáteční index 0 a koncový index je 6 mínus délka hexadecimálního čísla.

Získání iniciál

Pro získání prvních písmen ze jména stačí jméno rozdělit funkcí split podle mezery:

Živá ukázka ve Svelte

Odkazy

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře