CSS transition

Funkční od Internet Exploreru 10.

K čemu je to dobré?

Při určitých událostech (třeba najetí myší na element – :hover) lze již hromadu let změnit vzhled elementu.

CSS vlastnosti transition-* řeší jen plynulost této změny. Tedy vytvoří plynulý přechod mezi již vytvořenými stavy.

Jak animovat?

Pro vytváření efektních přechodů existují 4 vlastnosti, které lze zapsat zkráceně jako transition.

transition-property
Která CSS vlastnost se má animovat, lze animovat v zásadě všechno u čeho to má smysl (celý seznam).
transition-duration
Délka animace, zadává se v sekundách (např. transition-duration: 1s).
transition-timing-function
Slouží k ovlivňování průběhu animace, tj. že se třeba ze začátku bude animovat pomalu a postupně animace zrychlí.

Průběh (rychlost v jednotlivých fází) animace lze poměrně detailně nastavovat (Ukázka).

transition-delay
Nastavení zpoždění animace po jejím vyvolání. Čas se zadává rovněž v sekundách.

Zkrácený zápis transition bude vypadat následovně:

transition: animovaná vlastnost délka animace typ animace za jak dlouho začne

Konkrétní kód:

transition: opacity 1s ease-in-out 2s

Potom zajistí animaci vlastnosti opacity v délce 1 vteřiny stylem ease-in-out, která začne 2 vteřiny po vyvolání akce.

Zápis funguje chytře, takže projde i:

transition: opacity 1s 2s

A bude fungovat podobně jako předchozí. S tím, že průběh animace bude výchozí (tedy ease). Povinné je v zásadě zadat jen co se má animovat a jak dlouho.

web o webdesignu

Události

Kdy lze přechodové animace transition použít?

Použití

element {background: white; transition: background 1s}
element:hover {background: black}

Více animací

Chceme-li animovat více vlastností, lze je buď oddělit čárkou, nebo použít magické all (bude se animovat všechno).

/* vše se za 1 sekundu zanimuje */ 
element {transition: all 1s}

Při oddělování čárkami lze volit odlišné časování a styl animování jednotlivých CSS vlastností. Využitím transition-delay potom lze dosáhnout spouštění animací po sobě.

element {transition: background 1s, left 1s 1s}

Kód výše vytvoří sekundovou animaci pozadí, po které se spustí sekundová animace vlastnosti left.

Prefixy

Někde lze vidět používání transition s prefixy.

element {-o-transition: , -webkit-transition: , -moz-transition: }

To je víceméně zbytečné, neboť současné verse Opery, Firefoxu i Chromu rozumí samotnému transition a starší prohlížeče těchto značek používá minimum návštěvníků. Proto pokud se nepoužívá nějaký CSS preprocesor, který prefixy sám doplní, zdá se zbytečné si takto zanášet kód.

Zdroje a odkazy

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Will-change

Will-change

CSS vlastnost will-change dá prohlížeči najevo, že se s elementem bude něco dělat.

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře