CSS zbytečnosti

Během objevování a učení se kaskádovým stylům (CSS) si člověk snadno přivykne na zbytečně komplikované konstrukce, které začne používat z neznalosti. Potom si na ně navykne a ze setrvačnosti je často používá, i když už CSS docela rozumí…

margin: 0 auto

Hodnotu horního a spodního marginu není při vodorovném centrování třeba explicitně uvádět.

Prosté:

margin: auto

Funguje naprosto identicky.

Nejspíš jediná výjimka, kdy se výsledek „margin: auto“ a „margin: 0 auto“ liší, je centrování absolutním posicováním.

Nula před desetinnou tečkou

Jak tomu tak bývá, v programování jde při zápisu desetinných čísel vypustit nulu na začátku.

.5 +.5 = 1

Jde to praktikovat i v CSS:

margin: .5em;

Jednotky u hodnoty 0px

Je-li nějaká hodnota nastavena na nulu, je zbytečné uvádět jednotky (0px, 0em a podobně). Nula bude pořád nula.

element {
 height: 0px;
}

Uvozovky kolem URL/písem

element {
 background: url("obrazek.png");
 font-family: 'Název písma';
}

Při zadávání URL obrázku do CSS funkce url jsou uvozovky nepovinné.

Při uvádění fontu (font-family) jsou uvozovky nutné jen v případě, že název písma obsahuje čísla a speciální symboly.

Středník

Jednotlivé CSS deklarace bývají oddělovány středníkem (;). Středník není nutné psát za poslední deklarací pro daný selektor.

.uzasnyStyl {
 color: red;
 text-align: center
}

Při používání strukturovaného CSS to ale dost zavání zapomenutím středníku při připsání dalšího předpisu.

U řádkového CSS to problém není.

.uzasnyStyl {color: red; text-align: center}

Obtékaný element se stane blokovým

Je-li element plovoucí (tj. má nastaven float), stane se automaticky blokovým (display: block).

.obtekany {
 float: left;
 display: block;
}

Blokovým se stane i element s výslovně nastaveným display: inline, display: inline-block nebo display: table-cell a podobně.

Výjimka je obtékaný element s display: table – tabulkové zobrazení se zachová. Obdobně se chová hodnota list-item, která je výchozí u odrážek seznamů. Rozplavaná položka seznamu bude stále display: list-item.

 • Položka

Absolutně posicovaný element se stane blokovým

Je-li element posicován absolutně nebo fixně, stane se z něj automaticky display: block bez nutnosti to uvádět.

.posicovany {
 position: absolute;
 display: block;
}

Dopočítávání hodnot

CSS vlastnosti mající varianty pro všechny strany *-top, *-right, *-bottom a *-left jde zadávat do sdružené vlastnosti.

Konstrukce:

margin: 1em .5em .3em;

Odpovídá:

margin-top: 1em;
margin-right: .5em;
margin-bottom: .3em;
margin-left: .5em;

Zkratky CSS vlastností

Řada CSS vlastností má tzv. zkratku.

border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: red;

Předchozí rámeček tak jde zapsat jako:

border: 1px solid red;

I při použití zkratky není třeba uvádět všechny hodnoty. Pro zrušení rámečku tak stačí:

border: 0;

Obdobně pro zrušení odrážek seznamu stačí použít list-style: none, místo list-style-type: none, jak bývá často k vidění.

Příliš konkrétní selektory

Řekněme, že je cílem v následujícím HTML kódu zaměřit odkaz (značku <a>).

<div class="menu">
 <ul>
  <li><a href="">Odkaz</a></li>
 </ul>
</div>
 1. Jedna extrémní varianta je selektor typu:

  div.menu ul li a {}
 2. Na opačné straně stojí:

  .menu a {}

Obecně bývá lepší používat spíš druhý způsob s jednodušším selektorem.

 1. Má kratší zápis.
 2. Nemá zbytečně vysokou prioritu. Kvůli případnému přepisování vlastností je dobré držet sílu selektorů co nejnižší.
 3. Jednodušší selektor je rychlejší na vyhodnocení. To je spíš teoretická výhoda – i komplikovaný selektor bude pořád hodně rychlý.

Dědičnost barvy

Rámečky border, ale i outline, box-shadow nebo text-shadow dokáží dědit barvu, která se nachází ve vlastnosti color.

Rámeček převzal barvu z color

Stín převzal barvu z color

Uvádění šířky

Blokový element dle výchozích stylů automaticky vyplní všechnu dostupnou šířku.

Nastavovat pro vnořený element stejnou šířku jako má jeho rodič je tudíž zbytečné.

<div style="width: 400px">
 <div style="width: 400px">
  Vnořený element
 </div>
</div>

Totéž platí pro nastavování šířky na 100 % pro roztažení přes celou plochu – to je výchozí chování blokového elementu.

Zbytečné CSS prefixy

K vidění bývá používání CSS prefixů pro vlastnosti, které daný prohlížeč s prefixem nikdy nepodporoval – například -ms-transition.

Podobný případ je vlastnost -moz-opacity – od Firefoxu 0.9 (rok 2004) funguje prosté opacity.

Poděkování

Na sesbírání jednotlivých zbytečností se podíleli: habendorf, Bubák, Keil a Chamurappi.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Stylování atributu title

Vlastní styl bubliny title

Jaké jsou možnosti pro vlastní vzhled nápovědy, která se objevuje při vyplnění atributu title.

Značka <body> jako obal stránky

Obal <body>, nebo <div id=container>?

Ve standardním režimu lze značku <body> stylovat jako normální <div>. Má to cenu?

Centrování v CSS

Centrování na webových stránkách

Ucelený popis různých způsobů vertikálního i horizontálního centrování. Se známou i neznámou šířkou nebo výškou.

Komentáře