Centrování v CSS

Horizontální centrování textu (text-align: center)

Nejjednoduší je vodorovně vycentrovat text nějakého bloku, třeba odstavce:

<p style="text-align: center">text</p>

Centrovat je takto možné prostý text nebo cokoliv s:

 • display: inline,
 • display: inline-block

Právě inline-block lze použít pro centrování menu s neznámou šířkou, kdy potřebujeme nastavit odkazům padding apod.

Poznámka: vlastnost text-align se dědí, tj. všechny elementy v předkovi s text-align: center budou obsah centrovat, nepřepíše-li se jim text-align.

Rozdíly napříč prohlížeči

Internet Explorery do verse 7 (včetně) mají problémy s elementy, co jsou ve výchozím stavu blokové (<div>, <h1>, <p>, …). V těchto prohlížečích jim normálně nelze nastavit hodnotu display na inline-block (elementy budou stále pod sebou — ukázka).

Nicméně docílit inline-blocku pro blokové elementy v starších Explorerech (6 a 7) by mohlo jít použitím display: inline a zapnutím hasLayoutu (třeba použitím zoom: 1) — ukázka.

Vertikální centrování řádku

Máme-li jeden řádek textu, který má být uprostřed pevně dané výšky, řešení je line-height rovný výšce (případně se height může vypustit).

Podobného efektu lze docílit i paddingem, ale musí se dopočítat na požadovanou výšku, což je složitější.

Text vysoký 100 pixelů (line-height: 100px).

Vodorovné centrování bloků (margin: auto)

Pokud je nám známa šířka, stačí ji blokovému elementu nastavit spolu s margin: auto (nezkrácený zápis: margin-left: auto; margin-right: auto).

V případě, že element není blokový (display: block), musíme ho na blokový přepnout. Jinak centrování nebude fungovat. Ukázka.

Stejně tak nebude centrování přes margin: auto fungovat pro obtékané elementy (vlastnost float).

.centrovany-blok {
 margin: auto; 
 width: 300px
}

Šířku je možné zadávat i v procentech, aby se hezky přizpůsobovala velikosti stránky, ale zůstala stále vodorovně vycentrovaná. Příjemné rovněž je, že lze využít (od IE 7) vlastnosti min-width a max-width.

.centrovany-blok-procenta {
 margin: auto; 
 width: 50%;
 min-width: 200px; 
 max-width: 1000px
}

Případ užití

Typicky se takto centrují celé webové stránky:

 1. Obalí se nějakým <div>em,
 2. nastaví se mu např. margin: auto; width: 960px.

Centrování absolutním posicováním

Další možnost, tentokrát pro vystředění svislé i vodorovné, je absolutní posice (tj. element s position: absolute) — hodí se zejména pro elementy, které absolutní posici samy od sebe potřebují, potřebujeme, aby byly vyjmuty z toku dokumentu. Případně se tomuto vyjmutí nevyhneme — potřebujeme například fixní posici (position: fixed).

Typický příklad je třeba CSS vyskakovací okno / lightbox.

Pevná výška/šířka

Známe li rozměry bloku (pozn. absolutně posicovaný element je vždy block), který se má centrovat, je potřeba zvolit jedno z následujících řešení:

1) Odečítání marginu

 1. Nastaví se posice left a top na polovinu šířky/výšky rodiče (s position: relative/absolute/fixed), tj. 50%,
 2. nastaví se rozměry,
 3. polovina šířky/výšky se odečte záporným marginem.
.absolutne-centrovany {
 position: absolute; 
 top: 50%; left: 50%; 
 height: 200px; width: 300px; 
 margin: -100px 0 0 -150px
}

Rozměry šířky/výšky a posunů pomocí marginu lze taktéž zadávat procentuálně. Nicméně min/max-width logicky použít nejde — byly by potřeba nějaké vlastnosti jako min/max-margin, a ty neexistují.

2) Absolutní posice + margin: auto

Pokud se elementu nastaví:

 • absolutní (nebo fixní) posice,
 • všechny souřadnice na 0 (left, right, bottom, top),
 • přidá se margin: auto
 • a nakonec se zadají rozměry…

Element bude vycentrovaný.

.absolute-margin-centrovany {
 position: absolute; 
 top: 0; left: 0; 
 bottom: 0; right: 0; 
 margin: auto;
 height: 250px; width: 300px
}

Výhoda tohoto řešení je, že se nemusí dopočítávat záporné marginy a lze použít min-* a max-* vlastnosti.

Nevýhoda je slabší podpora napříč prohlížeči — toto řešení funguje až od Internet Exploreru 8, řešení odečítáním funguje takřka všude.

Centrování elementu s neznámou výškou a šířkou

Žádná známá výška

Je-li cílem umístit do okna (s neznámou výškou – height: 100%) element s neznámou výškou, od Internet Exploreru 8 jde využít triku s pseudo-elementem :before.

Živá ukázka

Element může být i posicovaný absolutně či fixně.

Neznámá výška obsahu

V případě, že máme obal, kde přesnou výšku známe, a v něm vnořený obsah, u kterého ale výšku neznáme, jsou v zásadě tři možnosti centrování:

 1. Použít table-cell hodnotu vlastnosti display,
 2. obsah vystředit JavaScriptem — ten může přeměřit offsetHeight a podle toho element přesně naposicovat,
 3. rozměr zadat v jednotkách, co se přizpůsobí velikosti písma (například em), tak aby to hezky vycházelo, pochopitelně se to při nějaké změně rozsype.

První řešení (pomocí CSS) není moc komplikované.

Jako kontejner pro obsah s neznámou výškou stačí vytvořit:

.table-centrovani {
  height: 300px; 
  display: table-cell; 
  vertical-align: middle
}

A vše v tomto kontejneru bude od Internet Exploreru 8 hezky vertikálně vystředěno.

Řešení pro starší prohlížeče

Pro starší Explorery lze využít triku, kdy se:

 1. použije pomocný absolutně posicovaný obal,
 2. ten se posune do poloviny (top: 50%)
 3. a v něm už konečný obsah, který se má centrovat, pošoupneme o polovinu zpět nahoru (position: relative; top: -50%)

Speicální kód pro tyto staré prohlížeče lze připojit třeba podmíněnými komentáři nebo jiným hackem.

Ukázka (funkční jen do IE 7)

Neznámá šířka

K vodorovnému centrování elementu s neznámou šířkou lze použít už výše zmíněný display: inline-block.

Obě řešení není problém zkombinovat a vycentrovat element s neznámou výškou i šířkou a horizontálně i vertikálně najednou.

Centrovaný
obsah

CSS

.universal-center {height: 250px; width: 300px; vertical-align: middle; display: table-cell; text-align: center; position: relative; background: #efefef;}
.universal-center-cover {=position: absolute; top: 50%; left: 0; width: 100%}
.universal-center-inner {display: inline-block; background: #fff; padding: 1em; =position: relative; top: -50%}

Pro Internet Explorer 7 je použit rovnítkový hack (=).

HTML

<div class="universal-center">
 <div class="universal-center-cover">
  <span class="universal-center-inner">
   <p>
    Centrovaný <br> obsah
   </p>
  </span>
 </div>
</div>

Nevalidní použití <span>u je z důvodu neochoty přepnout ve starších Explorerech z display: block na inline-block.

Centrování flexboxy

Nejelegantnější je nejspíš použití flexboxů, jenže podpora až od IE 10 je většinou nedostatečná.

Živá ukázka

Transformace

Ještě existuje způsob s využitím CSS transformace:

element {
 position: absolute;
 top: 50%; left: 50%;
 transform: translate(-50%,-50%)
}

To má nejen jako flexbox špatnou podporu, ale i může rozbíjet vyhlazování textu. Raději nepoužívat.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Zobrazení popisku při najetí myší

Popisek po najetí myší

Kterak zobrazovat obsah v tooltipu po najetí myši.

Vícenásobné CSS pozadí

Více obrázků na pozadí

Jak v CSS jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí.

CSS ikony

CSS ikony

Ikony bez obrázků v čistém CSS.

Komentáře