AJAX

Všechny články z kategorie

Spuštění JS načteného AJAXem

Vykonání JS načteného AJAXem

Jak provést JavaScript, který je ve stránce načítané AJAXem.

Je uživatel online?

Je uživatel online?

Jak zjistit, jestli je uživatel webové aplikace online nebo offline.

Single page aplikace

Single page application

Co je to SPA (single page application). Na jakém principu funguje.

Bezstavové HTML

Bezstavové HTML

Jak vytvořit aplikaci, kde se nemění HTML kód.

Zrychlení AJAXové aplikace o 100 ms

Zrychlení AJAXové aplikace o 100 ms

Jak u AJAXové aplikace snadno zrychlit odezvu na kliknutí o 100 milisekund.

Průběh načítání AJAXu

Průběh načítání AJAXu

Při odesílání dat AJAXem je dobré dát uživateli vědět, že se něco děje.

AJAX

AJAX

Asynchronní načítání částí stránek a odesílání formulářů bez obnovení celé stránky.

Změna URL a AJAX

Změna URL bez obnovení stránky

Jak může JavaScript přes history.pushState změnit URL stránky bez znovunačtení.

AJAX upload souborů

Upload souborů bez obnovení stránky

Jak vytvořit ajaxové nahrávání souborů na server bez obnovení stránky.