Tabulky v JavaScriptu

Při tvorbě webové aplikace se můžeme dostat do stavu, že bude třeba skriptem sestavit HTML tabulku, kromě běžných metod pro vytváření elementů, jako je createElement nebo přímé vlepení celé tabulky do innerHTML, existují i speciální metody přímo pro tabulky.

Vložení řádku insertRow

V případě, že na stránce existuje již tabulka, kterou jen zbývá naplnit daty, je vhodná metoda insertRow.

var radek = tabulka.insertRow(1);

Tento kód vytvoří řádek za prvním řádkem existující tabulky. Parametr 1 určuje, že se řádek přidá za prvním původním řádkem.

Tabulku je možné použít buď existující.

var tabulka = document.getElementById("id-tabulky");

Nebo pokud tabulka neexistuje, vytvořit ji následovně:

var tabulka = document.createElement("table");

Odstranění řádku deleteRow

Analogicky jde řádek naopak odstranit metodou deleteRow:

tabulka.deleteRow(1);

Vložení buňky insertCell

Po vložení řádku je většinou nutné ho naplnit daty – buňkami. To zajistí metoda insertCell.

var bunka = radek.insertCell(0);

Výše uvedený kód vloží do řádku první buňku.

Odstranění buňky deleteCell

Odstarění buňky vypadá potom takto:

radek.deleteCell(0);

Vložení obsahu buňky

Je-li již vytvořena tabulka, řádek i buňka, stačí ji naplniti obsahem. K tomu se většinou hodí metoda innerHTML.

bunka.innerHTML = "Obsah, může obsahovat <b>HTML</b>";

Vlastnosti rowSpan a colSpan

Je-li příhodné některou z buněk roztáhnout přes více řádků či sloupců, není problém nastavit JavaScriptem HTML atributy rowspan či colspan.

Jen je nutné použít camelCase.

bunka.colSpan = 4;

Výše uvedený JS kód je ekvivalent HTML:

<td colspan="4">

Živá ukázka naplnění jednoduché tabulky.

Tabulky a createElement

Vytvoření tabulky metodami createElement a appendChild.

U starších prohlížečů (IE 7) není možné vkládat řádky přímo do <table>, ale musí se použít <thead>, <tbody> nebo <tfoot>.

Živá ukázka

Zaměřit <tbody> značku jde kromě metody getElementsByTagName i přes tBodies.

Počet řádků

Počet řádků tabulky jde zjistit z:

var pocetRadku = tabulka.rows.length;

Kolekce tabulek

Tabulky mají některá klíčová slova, která vracejí jednotlivé části tabulek.

cells

Vrátí kolekci všech buněk, tj. <td> i <th>.

rows

Vrátí kolekci řádků (značky <tr>).

tBodies

Vrátí kolekci <tbody> elementů.

Záhlaví a zápatí

tHead

V tabulka.tHead je záhlaví tabulky.

Jde vytvořit metodou createTHead a odstranit přes deleteTHead.

tFoot

V tabulka.tFoot je zápatí tabulky.

Jde vytvořit metodou createTFoot a odstranit přes deleteTFoot.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Úprava libovolného textu na stránce

Úprava textu stránky pomocí designMode

Jednoduchý bookmarklet pro okamžité přepsání libovolného textu na stránce.

Zablokování kláves

Zablokování některých kláves

Zablokování určitých kláves (šipek) pomocí JavaScriptu.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Komentáře