Asynchronní načítání CSS

Externí CSS se většinou připojuje v hlavičce stránky (<head>) dvěma způsoby:

 • HTML značkou <link>:

  <link rel="stylesheet" href="styl.css">
 • CSS pravidlem @import uvnitř <style>:

  <style>
   @import url('styl.css');
  </style>

Problém obou případů spočívá v tom, že jejich načítání a zpracování blokuje vykreslení stránky. Než se CSS stáhne a zpracuje, uživatel zírá na prázdnou stránku.

S ohledem na vykreslování stránky to má opodstatnění. Prohlížeč nemusí stránku překreslovat po každém CSS pravidlu, které zrovna zpracoval, ale nejdříve si počká na všechny styly a stránku vykreslí najednou.

Jelikož HTTP spojení pro každý CSS soubor něco stojí, znamená toto čekání zbytečnou prodlevu při načítání stránky. U datově většího nebo u více souborů se styly už to může být problematické.

Asynchronní načítání CSS

V případě, že bude výsledné CSS hodně velké nebo zkrátka chceme první načtení co nejrychlejší, nabízí se styly rozdělit na dvě části:

 1. Minimum stylů nutných k přijatelnému zobrazení obsahu „nad ohybem“ (obsah, který je vidět ihned po načtení, než začne uživatel rolovat).

 2. Zbytek stylů („kritické CSS“).

Tzv. kritické CSS (pro obsah nad ohybem) se potom vloží přímo do hlavičky do značky <style>. A zbytek se načte později JavaScriptem. Taková JS funkce a její použití může vypadat následovně.

<script>
function nacistCSS(url) {
 var styl = document.createElement("link");
 var skript = document.getElementsByTagName("script")[0];
 styl.rel = "stylesheet";
 styl.href = url;
 setTimeout(function() {
  skript.parentNode.insertBefore(styl, skript);
 });
}
nacistCSS("dalsi-styl.css");
</script>

Pro funkčnost bez podpory JavaScriptu se potom za tento skript umístí standardní připojení CSS do značky <noscript>.

<noscript>
 <link rel="stylesheet" href="dalsi-styl.css">
</noscript>

Kdy má rozdělení smysl

Při úvaze o asynchronním načítání CSS, je dobré stejně jako u jiných způsobů optimalisace rychlosti nejprve změřit aktuální stav.

 • WebPageTest – zjistí časovou osu načítání stránky

A podle aktuálního stavu potom postupně upravovat nejprve věci, které zdržují nejvíce. Tj. pokud generování stránky na serveru trvá 0,5 sekundy, je nejspíš účinnější řešit to místo pár desítek milisekund, co zabere stažení CSS o velikosti pár desítek kilobytů.

HTTP požadavek na běžný CSS soubor tedy může zabrat nižší desítky milisekund, kdy většinu času zabere navázání spojení.

U webů, které používá hodně návštěvníků z mobilu, jsou docela rozumné následující orientační hodnoty.

 • Obsah stránky „nad ohybem“ by se měl vejít do prvních 14 kB.
 • Neasynchronně načítané (= vykreslování blokující) externí CSS by mělo být do 20 kB.

Vytvoření „kritického CSS“

Pro získání kritické části CSS z již existující stránky existuje docela šikovný online nástroj:

Pochopitelně se těžko může měřit s ručním vytvořením nejnutnějších stylů. A už vůbec potom s tím, když bude člověk psát CSS od začátku s ohledem na vytvoření kritického CSS.

Není potřeba se totiž striktně držet stylování všeho „nad ohybem“, ale můžeme se zaměřit jen na styl hlavního obsahu. A ostatní styly asynchronně donačíst později bez zdržování vykreslování.

Pro pocit rychlého načtení je totiž klíčové zobrazit co nejdříve hlavní obsah. Když si ho uživatel bude už moci číst, není takový problém, že se zbytek stránky načte až později.

Cache

Nevýhoda rozdělení CSS na interní a externí část způsobí, že se ta interní nebude ukládat do cache v prohlížeči. Dá se tedy říct, že výrazně zrychlíme načítání první stránky, abychom lehce zpomalili načítání všech dalších stránek. Kritické CSS se bude znovu a znovu stahovat na všech stránkách webu.

Taktéž přenášení stále stejného kritického CSS zvýší datový přenos.

Existují různé pokusy o kešování kritického CSS do lokálního úložiště (localStorage), ale u většiny webů to nejspíš nepřinese takovou úsporu, aby to mělo smysl řešit. Několik kB navíc bez nutnosti dalšího HTTP spojení zbrzdí stránku jen minimálně.

Při implementaci si je nutné dát pozor na relativní cesty k obrázkům nebo fontům, pokud jsou tyto soubory v podadresářích třeba nějak takto:

/index.html
/css/styl.css
/obrazky/obrazek.png
/fonty/pismo.otf

Nebude cesta typu „../obrazky/obrazek.png“ ze značky <style> z hlavičky souboru index.html fungovat.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

Centrování v CSS

Centrování na webových stránkách

Ucelený popis různých způsobů vertikálního i horizontálního centrování. Se známou i neznámou šířkou nebo výškou.

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Zobrazení popisku při najetí myší

Popisek po najetí myší

Kterak zobrazovat obsah v tooltipu po najetí myši.

Vícenásobné CSS pozadí

Více obrázků na pozadí

Jak v CSS jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí.

Komentáře