Výpočet průměru a mediánu v PHP/JS

Při zjišťování nějaké hodnoty z velkého množství dat bývá obvyklé počítat průměr. Ten je ale bohužel hodně náchylný na ovlivnění extrémně malými nebo extrémně velkými hodnotami.

Jak průměr a medián spočítat v PHP?

Průměr

Spočítat průměrnou hodnotu pole je poměrně jednoduché. Stačí součet hodnot (funkce array_sum) vydělit jejich počtem:

function prumer($pole) {
 return array_sum($pole) / count($pole);
}
echo prumer(
 array(1, 3, 5)
); // 3

Medián

Medián je zajímavější tím, že se rovná prostřední hodnotě, když se čísla seřadí podle velikosti.

Z pěti čísel 1, 2, 2, 3, 9 tak bude medián odpovídat 2, protože je uprostřed.

Pro výpočet stačí tedy nejprve pole seřadit funkcí sort a následně vypsat prostřední položku. Ta se zjistí vydělením počtu všech položek pole (spočítá je funkce count) číslem dvě a zaokrouhlením (funkce round). Protože jsou indexy pole číslovány od nuly, ještě se odečte jednička.

Výpočet mediánu v PHP potom může vypadat následovně:

function median($pole) {
 sort($pole);
 return $pole[round(count($pole) / 2) - 1];
}
echo median(
 array(1, 2, 2, 3, 9)
); // 2

Nudná matematická teorie ohledně mediánu je případně na následujících stránkách:

Průměr a medián v JS

Medián v JS

Výpočet mediánu jde poměrně snadno přepsat do JS:

function median(pole) {
 pole = pole.sort();
 return pole[Math.round(pole.length / 2) - 1];
}
alert(median(
  [1, 2, 2, 3, 9]
));

Průměr v JS

V JavaScriptu je počítání průměru pole trochu obtížnější, protože oproti PHP nemá zabudovanou funkci pro součet hodnot pole.

Součet pole v JS

Jednoduchá implementace PHP funkce array_sum do JavaScriptu by mohla vypadat následovně:

function array_sum(array) {
 return array.reduce(function(a, b) {
  return a + b;
 });
}

S ní už je výpočet průměru v JS jednoduchý:

function prumer(pole) {
 return array_sum(pole) / pole.length;
}

Živá ukázka

Kalkulačka mediánu a průměru

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Zjištění barvy obrázku

Zjištění barvy obrázku

Jak v JavaScriptu i PHP zjistit hlavní barvu obrázku.

Automatické generování obsahu

Automatické generování obsahu stránky

Automatické generování obsahu HTML stránky v JavaScriptu i PHP.

Výpis náhodného obsahu

Výpis náhodného textu

Jak na stránce náhodně vypsat obrázek, odkaz, reklamu, text nebo cokoliv jiného.

Komentáře