Zamykání tabulek

Zatímco používání transakcí v PDO řeší problém, kdy skript selže před dokončením všech potřebných SQL dotazů. Zamykání tabulek slouží k zajištění konsistence při používání aplikace více uživateli.

Problematiku zamykání tabulek značná část tvůrců aplikací vůbec neřeší. Problém vzniklý nezamykáním se totiž vyskytuje celkem vzácně. O to hůře se ale může potom vzniklá neočekávaná situace řešit. Kromě toho u běžných typů webových aplikací jako je redakční systém nebo diskusní fórum nekonsistentní data zase tolik nevadí.

V čem je problém?

Vznikne-li mezi souvisejícími dotazy vyšší časová prodleva. Může se do ní dostat jiný požadavek dalšího uživatele, který bude odbaven dřív, než se odbaví požadavek první. Druhý požadavek tedy tomu prvnímu za běhu změní data.

// Zjištění součtu všech položek
$dotaz = $pdo->prepare('SELECT sum(kolik) suma FROM polozky');
$dotaz->execute();
$data = $dotaz->fetch();
// Update celkového počtu
$dotaz = $pdo->prepare('UPDATE soucet SET celkem = ?');
$dotaz->execute(array($data["suma"]));

V případě, že mezi provedením SELECTu a UPDATE bude prodleva, do které se trefí jiný požadavek měnící tabulku polozky, celkový součet nebude souhlasit (zjišťoval se ještě před druhým požadavkem), změny provedené v prodlevě se nezohlední.

Kromě zamykání tabulek je problému někdy možné předejít.

 1. Použít vnořený dotaz:

  UPDATE soucet SET celkem = (
   SELECT sum(kolik) FROM polozky
  )
 2. Součty měnit v SQL inkrementálně:

  UPDATE soucet SET celkem = celkem + :zmenaHodnoty
 3. Využít unikátní klíče a podobně.

Jak zamykat

(Popsaný postup se týká MySQL, úložiště InnoDB a PHP rozhraní pro práci s SQL – PDO.)

SELECT … FOR UPDATE

Nejjednodušší je v případě používání transakcí přidat za dotaz SELECT příkaz FOR UPDATE. To způsobí, že v mezidobí mezi příkazy SELECT a UPDATE se pokus o vložení/úpravu odloží až po dokončení UPDATE.

Požadavek druhého uživatele tedy bude obsloužen až po dokončení požadavku uživatele prvního.

LOCK TABLES

$pdo->exec('LOCK TABLES polozky WRITE');

Tento příkaz rovněž způsobí, že při pokusu měnit data (INSERT, UPDATE) z tabulky polozky v případě, že už pracuje jiný požadavek, se počká na jeho dokončení.

Po vykonání skriptu je možné ještě (všechny) tabulky zpátky odemknout:

$pdo->exec('UNLOCK TABLES');

(Poznámka: Při používání MySQL, InnoDB úložiště a výchozím nastavení autocommit = 1 se nic nestane, když se UNLOCK TABLES vynechá. Podle dokumentace má InnoDB vlastní zámek, který se odemkne při commitnutí nebo při ukončení skriptu (v případě defaultně zapnutého autocommit režimu).)

Tabulku/tabulky je možné zamknout i pro čtení, to dělá příkaz READ místo WRITE. Při takovém použití bude druhý požadavek čekat na dokončení prvního i v případě, že druhý požadavek chce pouze data číst.

Zamykání a transakce

Chceme-li použít zamykání i transakce zároveň. Doporučený postup je následující:

 1. Vypnout autocommit (je možné řešení i se zapnutým autocommitem, ale prý to může způsobovat deadlocky):

  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_AUTOCOMMIT, 0);
 2. Zamknout tabulky:

  $pdo->query('LOCK TABLES polozky WRITE');
 3. Provést související dotazy.

 4. Provést COMMIT a odemknout tabulky.

  $pdo->query('COMMIT');
  $pdo->query('UNLOCK TABLES');
 5. Případně ještě zpátky zapnout automatické commitování:

  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_AUTOCOMMIT, 1);

Testování

Transakce

Testovat, zda transakce správně fungují jde třeba tak, že rozbijeme nějaký dotaz před commitem. SQL dotazy před tím rozbitým by neměly ovlivnit data v MySQL. Kromě rozbití dotazu je možné i ukončit mezi souvisejícími dotazy skript (funkce die(), vyhodit výjimku a podobně).

Zamykání tabulek

Zkusit vytvořit více požadavků zároveň je možné použitím PHP funkce sleep.

// První dotaz
if (isset($_GET["cekat"])) {
 sleep(5); // Počká se 5 vteřin
}
// Další dotaz

Teď si daný skript stačí spustit nejprve s parametrem v URL „?cekat“ a následně si ho zároveň spustit bez tohoto parametru. Při správném fungování bude druhý požadavek čekat na odemčení tabulek, takže doběhne až po prvním požadavku.

Zamykání ve vnořených dotazech

Při používání vnořených dotazů je nutné zamknout i alias.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

PDO

MySQL přes PDO

PDO je PHP rozhraní pro pohodlnější práci s SQL databásí. Jaké přináší výhody a jak ho používat.

Transakce v MySQL

MySQL a transakce v PDO

K čemu slouží, jak a proč používat transakce při používání MySQL v PDO.

Rychlost SQL dotazu

Měření rychlosti SQL dotazu

Měření rychlosti provedení SQL dotazu.

Instalace Apache, PHP a MySQL za 30 vteřin

Instalace Apache, PHP a MySQL za 30 vteřin

Jak si ve Windows spustit vlastní Apache, PHP a MySQL na svém PC za půl minuty.

Chyby při programování

Jak zobrazit chybové hlášky

Při odstraňování problému v HTML/CSS/JS/PHP/SQL je nutný přístup k chybovým hláškám, jak se k nim dostat?

Komentáře