Podmíněné komentáře pro IE

S vymizením starších prohlížečů než IE 10 jsou podmíněné komentáře technikou do musea. A v běžné praxi je člověk těžko využije.

Pokud selžou všechny snahy o sjednocení vzhledu/chování napříč prohlížeči, přichází na řadu hackování, tedy psaní různého kódu pro různý prohlížeč.

Internet Explorer uměl (do IE 10) tzv. podmíněné komentáře. Tedy speciální HTML komentář, který má v hranatých závorkách nějakou podmínku, například:

<!--[if IE]>
	<p>Nějaký HTML kód</p>
<![endif]-->

Pozor na to, že v jiných prohlížečích, než je IE 9 a starší, tyto komentářové podmínky nefungují. Výše uvedená konstrukce se projeví jako běžný HTML komentář, tedy nijak.

Pár dalších příkladů

Podmínka Kde se obsah zobrazí
if IE ve všech IE
if lt IE 9 ve starších než IE 9 (lt znamená lower than – nižší než)
if gt IE 8 v novějších než IE 8 (gt znamená greater than – vyšší než)
if !IE 7 všude jinde než v IE 7, pochopitelně taktéž ne v jíných prohlížečích než IE (je to pro ně běžný komentář), vykřičník je negace
if gte IE 6 ve všech IE od verse 6 včetně (gte – asi jakože equal = shodné)

Kromě výše uvedených symbolů lze používat i klasické operátory & či | a podmínky řetězit.

Použití

 1. Jedna možnost je pro Explorer(y) vytvářet zvláštní CSS soubory a podmínkou (komentářem) obalit jejich při<link>ování ke stránce.

  Nevýhoda je, že uživatel bude zbytečně zdržován dalším HTTP požadavkem na další CSS soubor, který často bude mít jen pár opravných vlastností.

 2. Proto může být elegantnější pomocí podmíněných komentářů nastavit třídu ie pro nějaký hodně nadřazený element (<html/body>) a pro konkrétní prohlížeč psát selektory začínající právě tou třídou:

  .ie h1 {/* pravidla pro nadpis <h1> v IE */}

  V HTML lze využít toho, že u elementu <html> je volitelné psát počáteční i koncovou značku, takže se nemusíme zaobírat jejím dosazováním pro ostatní prohlížeče.

  <!--[if IE]><html class="ie"><![endif]-->

Podmíněné komentáře v IE 10

V Internet Exploreru 10 už podmíněné komentáře nefungují s výjimkou přepnutí do staršího režimu IE 9.

<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=9">

Čímž se ale přijde o možnosti, co umí IE 10 oproti IE 9.

Proto se jako lepší řešení může nabízet určit prohlížeč na straně serveru. A třeba podle toho přidat CSS třídu.

Řešení v PHP

Podobně jako u upravování náhledu na Seznamu, stačí testovat hlavičku user-agent:

<?php 
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "MSIE")) {
 echo "<html class=ie>";
}
?>

Specifikovat konkrétní IE lze testování hodnot jako (MSIE 6, MSIE 7, MSIE 8, MSIE 9, MSIE 10).

IE 11MSIE v user-agent hlavičce nemá. Detekovat jde ale třeba vykreslovací jádro Trident/7.0.

Tvar podmínky pro jiné prohlížeče než IE by vypadal následovně:

<?php 
if (
 isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) &&
 (
  strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "MSIE") === false ||  
  strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "Trident/7.0") === false
 )
) {
 echo "<html class=non-ie>";
}

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Element <progress>

HTML značka <progress>

Značka <progress> slouží k znázornění postupu. Co nabízí za možnosti?

Komentáře