Označení termínu/výrazu v HTML

Používají-li se v textu stránky odborné termíny s vysvětlením, existuje pro ně speciální sémantická značka <dfn> (název pochází z anglického definition).

Jedná se o řádkový element s povinnou počáteční i koncovou značkou, zpravidla se zobrazuje kursivou (font-style: italic).

Existují různé způsoby, jak se značka <dfn> používá.

Prosté označení termínu

Termín se obalí značkou <dfn> a jako jeho definice se bude chápat nejbližší nadřazený odstavec, definiční seznam nebo nějaký z tzv. sekčních elementů (<article>, <aside>, <nav>, <section>).

Příklad:

<p>
 <dfn>Fytopuf</dfn> je něco jako kládoblah, ale trochu měkčí.
</p>

Vysvětlení termínu v title

Další použití počítá s umístěním vysvětlení termínu do obecného HTML atributu title.

<p>
 Doporučoval bych vytvořit web o 
 <dfn title="něco jako kládoblah, ale trochu měkčí">
  fytopufu
 </dfn>.
</p>

Bohužel atribut title je problematický u dotykových zařízení, kde je problematické ho u elementu zobrazit.

Napomoci tomu může špetka JavaScriptu, která title odkryje po kliknutí na element a obsah title zobrazí v závorce.

Kombinace s <abbr>

Značka <abbr> z anglického abbreviation (česky zkratka) slouží k vysvětlení písmen symbolisujících zkratku.

<p>
 Učím se používat 
 <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
</p>

Značku <abbr> je možné ještě obalit do <dfn>. Titulek zkratky se potom bude chápat jako definice.

<p>
 Učím se používat 
 <dfn>
  <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
 </dfn>
</p>

Odkaz na termín

Termínu lze přiřadit id a následně se na něj odkazovat:

<p>
 <dfn id="fytopuf">Fytopuf</dfn> je 
 něco jako kládoblah, ale trochu měkčí.
</p>
…
<p>
 Doporučoval bych vytvořit web 
 o <a href="#fytopuf">fytopufu</a>.
</p>

Použití <dfn> v praxi

V praxi se element <dfn> moc nepoužívá, protože nepřináší pro návštěvníky nějaký významný rozdíl oproti jiným značkám pro zvýraznění.

Teoreticky by mohl pomoci robotům vyhledávačů zpracovávajícím obsah stránek pro jeho lepší pochopení.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Komentáře