Meta tag viewport

Dává smysl pro responsivní weby, jelikož prohlížeče v chytrých telefonech a tabletech běžně zobrazují web „zmenšený“, aby byl celý vidět, a do čitelné velikosti si jej musí zvětšit až sám uživatel.

Běžné použití:

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

Proč <meta> viewport?

Takový mobilní prohlížeč v orientaci na výšku má například skutečnou šířku 480 px, ale tváří se, že má třeba 1024 px. Web se potom vykreslí v rozlišení 1024 pixelů a je zmenšen na 480, aby měl návštěvník po načtení přehled o celé stránce a mohl si následně přiblížit, co potřebuje.

Meta tagem <meta name=viewport> jde přemluvit k jinému chování. To se hodí u responsivních webů, kdy není nutné, aby prohlížeč předstíral vyšší rozlišení.

Docílit toho lze zadáváním určitých parametrů do atributu content. Pro kombinaci více vlastností je stačí oddělit čárkami.

width=device-width

Za = se zadává buď přesná hodnota v pixelech bez jednotek (pokud je web udělán na nějaké přesné rozlišení), nebo device-width, což je skutečná šířka zařízení.

<!-- šířka 480 px -->
<meta name="viewport" content="width=480">

Stavět web pro přesnou šířku je v době obrovské rozmanitosti rozlišení značně problematické. Lepší je šířku nastavit podle zařízení.

<!-- šířka dle zařízení -->
<meta name="viewport" content="width=device-width">

Správné zobrazení na malém displeji se potom zajistí v CSS. To se typicky dělá s využitím Media Queries.

initial-scale=1

Měřítko, ve kterém se web automaticky zobrazí. Měřítko 1:1 je initial-scale=1, vyšší hodnoty jsou zvětšení, menší zmenšení. Stránku nebývá možné zmenšit pod stanovené měřítko, proto je dobré jej zvolit tak, aby stránka nebyla zbytečně velká.

Měřítko na 1 bývá dobré nastavit i při kombinaci s width=device-width. Bez něj může nastat problém s elementy, které jsou mimo plochu – třeba navigace, co „odtlačuje“ obsah.

maximum-scale=5

Maximální zvětšení. Zadáním hodnoty 0.1 vytvoříme nečitelný a nezvětšitelný web. :–) Analogicky funguje minimum-scale.

user-scalable=no

Zabránění měnit velikost.

Co a kdy použít?

Na stránce, která má CSS styly pro malé displeje, je osvědčené:

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

Změnou ostatních hodnot lze lehce zlepšit zážitek z běžného webu bez vytváření speciálních CSS pravidel. Při špatném použití ale také výrazně zhoršit (nezmenšitelná nebo nezvětšitelná stránka).

Změna měřítka stránky

U stránek s fixními rozměry (třeba šířka 960 pixelů) se může nabízet vyřešit zobrazení na mobilu tak, že se změní měřítko.

Problém je v tom, že různá zařízení mají různá rozlišení, takže je nemožné odlišné měřítko od 1:1 nastavit, aby fungovalo universálně.

Teoreticky by šlo měřit rozlišení JavaScriptem a podle toho nastavovat měřítko. Jde ale spíš o nouzové a ne moc dobré řešení – se skutečným responsivním webem půjde dosáhnout lepších výsledků.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Kdy začne stahování <img> obrázku

Kdy začne stahování <img> obrázku

Kdy se začne stahovat obrázek připojený značkou <img>.

Testování webů na mobilech

Ladění responsivních webů

Jak testovat zobrazení responsivního webu na mobilních zařízeních.

Automatické zoomování inputů na iOS

Automatické zoomování inputů na iOS

Jak se vypořádat s automatickým přibližováním stránky u formulářových prvků na iPhonech.

Prohlížeč Blisk a testování responsivních webů

Blisk – testování responsivních webů

Blisk prohlížeč vypadá jako Chrome, ale má šikovné nástroje pro testování responsivních webů.

Poskakování stránky

Poskakování stránky

Proč vadí poskakování stránky během načítání a jak se ho zbavit.

Komentáře