Kdy začne stahování <img> obrázku
<img style="display: none" src="obrazek.png">

Stáhne se neviditelný soubor s obrázkem, nebo ne?

A co takto jako CSS pozadí?

<div style="background: url(obrazek.png); display: none">
</div>

Chování CSS backgroundu se liší napříč prohlížeči (viz níže). Všechny prohlížeče se ale shodují v tom, že obrázek ve značce <img> se stáhne vždy. I když je skrytý přes CSS display: none.

Je tomu tak nejspíš proto, že se prohlížeče snaží pro rychlejší načítání stahovat externí objekty co nejdříve. Tedy už v případě, kdy dorazí HTML kód.

Pokud by se <img> s display: none neměl stahovat, musel by se nejdříve vyřešit jeho styl. To by znamenalo počkat na stažení CSS souborů a i blokujících JavaScriptů, následně by se sestavil CSSOM (CSS Object Model) a až teprve potom by se rozhodlo o stažení obrázku.

Více o vykreslování je v článku:

Prohlížeče tedy raději <img> stáhnou, i když se nakonec nezobrazí.

Ze stejného důvodu rychlejšího startu načítání není nejlepší řešení připojovat *.css a *.js soubory asynchronně JavaScriptem. Prohlížeč tyto soubory nezačne načítat tak brzo, jak by mohl, kdyby byly v HTML. Musí napřed spustit JS kód.

Resource Hints

Pro ještě rychlejší start načítání externích souborů prohlížeče zavádějí tzv. resource hints. Jedná se o zvláštní HTTP hlavičky, které server pošle prohlížeči ještě před samotným HTML kódem.

Prohlížeč tak může začít stahovat požadované soubory ještě před tím, než mu dorazí jediný znak HTML kódu.

Slouží k tomu HTTP hlavička Link s nastavením preconnect/prefetch:

Specifikace počítá ještě s hodnotami dns-prefetch a prerender (renderování stránky dopředu):

Jak zabránit stažení <img>

Tato chytrá vlastnost prohlížečů je značnou překážkou při lazy loadingu obrázků, kdy je potřeba automatickému načtení obrázku zabránit.

Podle mých testů je jediné řešení funkční napříč prohlížeči značka <noscript>:

<noscript>
 <img src="obrazek.png">
</noscript>

Případně tedy nepoužívat <img src>, ale doplnit tuto konstrukci až JavaScriptem, když je obrázek potřeba.

Tímto způsobem se řeší lazy-loading v AMP HTML, kde je pro obrázek zvláštní značka <amp-img>.

Pokusy

Následující pokusy o zabránění selhávají:

 1. Skrytí přes display: none.

 2. Použití značky <template> funguje pouze v Chrome / nové Opeře.

 3. Nestažení obrázku nezabrání ani atribut hidden.

 4. Obrázek se stáhne, i když je nepoužitý uvnitř značky <object>.

 5. Vypsání neexistujícího skriptu skriptem kolem obrázku stažení nezabrání.

Živá ukázka – test pokusů o zabránění načtení obrázku

Stahování CSS pozadí

Internet Explorer, Edge, Chrome a Opera 15+ stahují obrázky i u elementů s display: none.

<div style="background: url(obrazek.png); display: none">
</div>

Soubor obrazek.png z ukázky nebude stažen ve Firefoxu a staré Opeře 12.

Na funkci nemá vliv, jestli je styl obrázku zapsán inline stylem v HTML atributu style nebo přiřazen pomocí třídy.

Obrázky v CSS předpisu pro nepoužité elementy se ale už nestahují vůbec nikde.

.nepouzita-trida {
 /* obrázek se nestáhne, dokud se třída nepoužije */
 background: url(obrazek.png);
}

Obrázek z CSS se stáhne až v momentě, kdy se daný předpis na stránce použije.

Pravidlo @media

Obrázky na pozadí v @media podmínkách se potom chovají jako nepoužité předpisy.

.trida {
 background: url(velky.png);
}
@media (max-width: 50em) {
 .trida {
  background: url(maly.png);
 }
}

Do šířky 50em se stáhne pouze obrázek maly.png, jinak pouze velky.png.

Změna velikosti okna již načtené stránky a aplikování různých předpisů v @media potom teprve vyvolá načtení jiného obrázku z příslušného @media bloku.

CSS sprite v <img>

Zajímavou věc jde pozorovat ve výsledcích vyhledávání na Google.

Google logo je zdánlivě vložené značkou <img>, ale ve skutečnosti se jedná o sprite obrázek:

Sprite obrázků Google

Pomocí posicování a oříznutí je z tohoto obrázku vidět jen samotné logo:

Sprite obrázků Google

Nabízí se vysvětlení, že je to právě kvůli rychlejšímu startu stahování obrázků.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Data URI

Data URI

Data URI je způsob, jak obsah externího souboru zapsat přímo do HTML/CSS.

Popis obrázku

Popis obrázku

Jak na webové stránce přidat k obrázku popisek.

AMP HTML ⚡

AMP HTML ⚡

AMP HTML je způsob tvorby webu, při kterém je stránka dobře uzpůsobena rychlému načítání na mobilních zařízeních.

Lazy loading obrázků

Lazy loading obrázků

Načtení obrázků, až když je na ně odrolováno. Různé postupy řešení.

Komentáře