Připojení JavaScriptu s async a defer

Při zrychlování načítání webové stránky je způsob připojení JavaScriptu jedna z věcí, která může mít značný vliv na rychlost.

Týká se to hlavně první návštěvy webu. Po uložení skriptů do cache už na způsobu připojení skriptu tolik nezáleží, jelikož se obsah nemusí znovu stahovat.

Zjednodušenou situaci načítání JS při různých způsobech připojení ilustruje následující obrázek:

Graf parsování HTML, načítání a spouštění JS

Samotná značka <script>

<script src="velkyJavaScript.js"></script>

Protože v externím JS by mohlo být něco vypisováno metodou document.write, prohlížeč při objevení externího JS přeruší parsování HTML kódu stránky do doby, než se skript stáhne a provede.

Zjednodušeně se říká, že obyčejná značka <script> blokuje vykreslování.

Umístit externí JS do hlavičky nebo před obsah je tak spolehlivým zabijákem dobrého dojmu z rychlosti načítání.

U aplikace zcela nefunkční bez JavaScriptu to ale tolik nevadí, protože by stejně do stažení skriptu nešlo nic dělat (i když i tam bývá dobré něco uživateli zobrazit, aby věděl, že se něco děje). U běžných obsahových webů je to ale zpravidla nežádoucí.

Umístění skriptu na konec

Možné snadné řešení blokování vykreslování je umístit JavaScript až na konec HTML kódu (před </body>) nebo alespoň pod kritický obsah.

Problém tohoto postupu je někdy v tom, že se JS začne stahovat později (až po stažení skoro celého HTML). Jsou-li na stránce nějaké prvky závislé na JavaScriptu, mohou být pozorovatelnou dobu nefunkční, protože JS ještě nebude stažen a vyhodnocen.

Případně se skript vůbec nestihne načíst a spustit do doby, než návštěvník stránku opustí – to někdy vadí u měřicích kódů, protože se taková návštěva nezapočítá.

U méně důležitého skriptu to ale může být optimální chování, protože stahování skriptu nebude zdržovat důležitější obsah jako třeba obrázky, které se začnou stahovat dříve (budou výš v HTML kódu).

Připojení skriptu skriptem

V některých případech je vhodné, když se splní dvě podmínky zároveň:

  1. JavaScript se začne stahovat a vyhodnocovat co nejdříve.

  2. Stahování neblokuje vykreslování stránky

Rozšířil se kvůli tomu postup připojování externího JS pomocí interního skriptu v značce <script>:

<script>
function nacistJs(url) {
  var script = document.createElement("script");
  script.src = url;
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
};
nacistJs('velkyJavaScript.js');
</script>

Tento postup používá drtivá většina služeb, které se vkládají JavaScriptem: Google Analytics, sdílecí tlačítka od Facebooku, externí komentářové služby a podobně.

Kromě toho, že tímto způsobem připojené JS soubory se mohou provést v různém pořadí nezávisle na pořadí jejich připojení, má tento postup ještě dva problémy:

Preload scanner

Prohlížeče na HTML kód aplikují tzv. preload scanner. Jedná se o mechanismus, který v kódu hledá značky s odkazy na soubory, které může začít stahovat bez nutnosti cokoliv vykreslovat.

Týká se to například obrázků vložených značkou <img> (kvůli tomu se vždycky stahují), značky <link> pro připojení CSS nebo značky <script>.

Použití blokujícího JS tak může někdy být rychlejší než jeho připojení JavaScriptem, právě kvůli tomu, že se díky preload scanneru začne dřív stahovat.

CSS blokuje JavaScript

Připojení skriptu JavaScriptem čeká na vyhodnocení JS kódu připojovací funkce. To je například pozdrženo načítáním a zpracováváním CSS (sestavováním CSSOM).

JavaScript ve značce <script> musí čekat na stažení a vyhodnocení CSS pro případ, že by například potřeboval zjišťovat rozměry prvků, které jsou logicky ovlivňovány přes CSS.

Připojení skriptu skriptem by tedy (když už) mělo proběhnout před připojením CSS, má-li se začít stahovat brzo.

Související:

Značka <script async>

Výhody obyčejného <script>u a připojování JavaScriptem kombinuje atribut async.

<script src="velkyJavaScript.js" async></script>

Díky němu adresa souboru neunikne preload scanneru, ale zároveň skript nebude blokovat vykreslení stránky během doby svého stahování.

Nevýhody async?

Pořadí spuštění JS

Při použití async není jasné, kdy se skript spustí (stejně jako při připojení skriptu skriptem) – to může být problém při připojování více skriptů, které jsou na sobě závislé, protože se může dřív provést první i druhý.

Asynchronní jQuery

Připojit asynchronně například knihovnu typu jQuery a vlastní externí skript jQuery využívající tak není bez úprav dost dobře možné. Při použití atributu async by se ve vlastním skriptu mohly volat metody ještě nenačteného jQuery.

V případě, že je všechen JS kód spojen dohromady, to problém není. Od slučování souborů se ale se zlepšováním podpory HTTP/2 bude v budoucnu nejspíš ustupovat, protože u tohoto protokolu přináší víc nevýhod než výhod.

V praxi se to dá řešit proměnnými v interním <script>u, kam se ukládá stav s přehledem načtených skriptů. Každý externí skript potom obsahuje funkci pro spuštění všeho, kde se testuje, jestli už se všechny potřebné soubory provedly.

Další nevýhoda je podpora v prohlížečích. V IE 9 a starších a v Android Browseru 2.3 a starších se async ignoruje, takže potom takové <script>y blokují vykreslování.

<script defer>

I staré Internet Explorery ale podporují atribut defer. Ten sice funguje trochu jinak než async, ale blokování vykreslování dokáže odstranit.

Rozdíly defer a async

  1. Skript s atributem defer se provede až po zparsování celého HTML. Skript s async ihned, až se dostahuje.

  2. Použití deferu by mělo zajistit provedení JS v uvedeném pořadí. Podle všeho ale tato vlastnost není v IE 9 a starších úplně spolehlivá.

Atribut defer tedy sice zabrání blokování vykreslování, ale skript se u velkých a náročných stránek provede hodně pozdě. U měřicích skriptů to může způsobovat nezapočítání návštěvy, když se uživatel přesune jinam dřív, než se dokončí parsování HTML a následné vykonání skriptu.

<script async defer>

Pro pohodlné připojení skriptu objevitelného preload scannerem, který nezablokuje během svého stahování vykreslování stránky, se oba atributy kombinují.

<script src="velkyJavaScript.js" async defer></script>

Tento postup se nejspíš dá označit jako nejlepší možné řešení připojování JS, který není pro stránku úplně nepostradatelný, nezáleží u něj na pořadí spuštění více externích souborů a je vhodné, aby se začal stahovat trochu dřív než na konci stránky.

Funkce je následující:

  • Prohlížeče s podporou async načtou skript bez blokování stránky a spustí okamžitě po stažení.

  • Prohlížeče s podporou deferu načtou skript rovněž bez blokování, ale spustí jej až po dokončení parsování HTML.

  • Prohlížeče s podporou async i defer budou tím pádem defer ignorovat.

Poznámka: Atributy async a defer nemají vliv na interní JS kód mezi <script> a <script>. Účinkují jen u externích skriptů.

Resource Hints

Prohlížeče Chrome 46+, Firefox 39+ a Opera 33+ podporují tzv. Resource Hints. Jde o mechanismus, jak dát prohlížeči s předstihem vědět o souborech, které bude potřeba stahovat.

V odpovědi serveru stačí přidat HTTP hlavičku Link a prohlížeč může začít stahovat obsah, aniž by ještě začal parsovat HTML:

Link: <https://example.com/velkyJavaScript.js>; rel=prefetch;

Závěr

Nedá se universálně říct, který postup připojení skriptu je nejlepší. Záleží na konkrétním záměru s jakým se skript má načítat a na prohlížečích, které mají být podporované.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Lazy loading obrázků

Lazy loading obrázků

Načtení obrázků, až když je na ně odrolováno. Různé postupy řešení.

Spojení CSS a JS souborů

Spojení CSS a JS souborů do jednoho

Zrychlit načítání webu pomůže sloučení CSS a JavaScriptu do jednoho souboru. Hotové řešení v PHP.

Zrychlení AJAXové aplikace o 100 ms

Zrychlení AJAXové aplikace o 100 ms

Jak u AJAXové aplikace snadno zrychlit odezvu na kliknutí o 100 milisekund.

Rozdělování Vite/Rollup buildu do chunků

Rozdělování Vite/Rollup buildu do chunků

Jak rozdělit build aplikace do souborů, aby byla co nejrychlejší.

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Komentáře